A-FERIN FORTE 650 MG/ 4 MG FİLM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • A-FERIN FORTE 650 MG/ 4 MG FİLM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • A-FERIN FORTE 650 MG/4 MG FİLM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 181/40
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-01-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TALİMATI

A-FERİN

®

FORTE 650 mg / 4 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

650.0 mg parasetamol, 4.0 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Nişasta, kroskarmelloz sodyum, povidon K-30, mikrokristalin selüloz,

kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, makrogol (polietilen

glikol), titanyum dioksit, kinolin sarısı

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. A-FERİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2. A-FERİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-FERİN FORTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A-FERİN FORTE’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2 / 7

1. A-FERİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

Her film kaplı tablet 650 mg parasetamol, 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

A-FERİN FORTE

öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir.

A-FERİN FORTE sarı film kaplı, oblong, bikonveks, çift kenarlı, bir yüzünde “A-ferin” yazılı,

diğer yüzü çentikli tablettir.

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı,

adale

ağrısı,

boğaz

ağrısı,

vücut

kırıklığı,

ateş,

nezle,

gözlerde

sulanma

kaşıntı

gibi

durumlarda kullanılır.

2. A-FERİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-FERİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin madde veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Son iki hafta içinde monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü (depresyon tedavisinde kullanılan

bir grup ilaç) kullandıysanız

Başka

antihistaminik

ilaç

(soğuk

algınlığı

alerji

ilaçları)

veya

başka

ağrı

kesici

kullanıyorsanız

A-FERİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan

Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan

hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Epilepsiniz (sara) varsa

Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

Yüksek tansiyon

Kalp damar hastalığı

Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

Prostat hipertrofisi (büyümesi)

Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi

halinde doktorunuza danışınız.

Parasetamol birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

3 / 7

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol

alan kişilerde

karaciğer

zehirlenmesi

(hepatotoksisite)

riski

nedeniyle

günlük

alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu

oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve

alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir

daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve

ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enjeksiyona

karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermal nekroliz (ilaç ve

çeşitli enjeksiyonlara bağlı gelişen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz

(yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

A-FERİN FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında

karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

St. John's Wort (San Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile

kullanılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamile kadınlarda A-FERİN FORTE kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.

A-FERİN

FORTE,

hamilelikte

doktor

önerisi

yarar/zarar

oranı

değerlendirilerek

kullanılmalıdır. Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece, hamileliğin son üç aylık

döneminde kullanımdan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirilen bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmadığından, A-FERİN FORTE

’u

emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.

A-FERİN FORTE kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

4 / 7

A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

A-FERİN FORTE her dozunda 1 mmol (23 mg)dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN FORTE’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı

ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Zidovudin

(çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde kullanılan bir ilaç

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Alkol

Antidepresan, (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve anksiyete veya uyku düzensizliğine yardımcı

ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. A-FERİN FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.

Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda

doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki

klorfeniramin maleatın merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği göz önünde

bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:

Hafif

orta

şiddette

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda

dikkatle

kullanılmalıdır.

5 / 7

Alkol

alan kişilerde

karaciğer

zehirlenmesi

(hepatotoksisite)

riski

nedeniyle

günlük

alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Eğer A-FERİN FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERİN FORTE kullandıysanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun

zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

A-FERİN FORTE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

A-FERİN FORTE’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz

A-FERİN FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi

beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

Uyuşukluk, sedasyon (uyku hali)

Yaygın:

Baş dönmesi, baş ağrısı, denge bozukluğu, uyku hali, uyarılma, iştahsızlık, anormal rüyalar,

konsantrasyon bozukluğu

Bulanık görme

Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı, kabızlık

Yorgunluk

Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

6 / 7

Yaygın olmayan:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),

yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele

benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

Seyrek:

Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan

hücrelerinde

azalma

(pansitopeni),

anemi

(kansızlık),

kanda

methemoglobin

bulunması

(methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların

deri içine kanaması (trombositopenik purpura). Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç

ilişkisi içinde değildir.

İştahsızlık

El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde

şişmesi (anafilaktik şok)

Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

İshal

Karaciğer hasarı

Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen

deri hastalığı)

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),

yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele

benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme), Stevens-Johnson sendromu

(cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir

rahatsızlıktır)

Çok seyrek:

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

Bilinmiyor:

Merkezi

sinir

sisteminde

uyarılma,

baş

dönmesi,

uyku

hali

(somnolans)

beyinde

iltihaplanma (ensefalopati)

Deri döküntüsü, kaşıntısı ve güneş ışığına hassasiyet

Ruhsal

çöküntü

(depresyon),

zihin

karışıklığının

eşlik

ettiği

tür

ruhsal

bozukluk

(konfüzyonlu psikoz)

Kulak çınlaması

Çarpıntı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, düşük tansiyon

Solunum yollarının (bronş) salgılarında koyulaşma, göğüste tıkanıklık

Karaciğer iltihaplanması (hepatit)

Kas çekilmesi, kas güçsüzlüğü ve anormal koordinasyon

İdrar yapamama

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

7 / 7

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. A-FERİN FORTE’un saklanması

A-FERİN

FORTE’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra A-FERİN FORTE’u kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

A-FERİN

FORTE’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A. Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad.

No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: (212) 365 15 00

Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.