A-FERİN 300 MG/ 2 MG/ 10 MG KAPSÜL, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • A-FERİN 300 MG/ 2 MG/ 10 MG KAPSÜL, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • A-FERİN 300 MG/2 MG/10 MG KAPSÜL, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 122/5
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-07-1975
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KULLANMA TALİMATI

A-FERİN

®

300 mg/2 mg/ 10 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

300 mg parasetamol, 2 mg klorfeniramin maleat, 10 mg kodein fosfat içerir.

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, magnezyum stearat, jelatin (sığır kaynaklı), saf su, sodyum

lauril sülfat, eritrosin, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit, tartrazin (E102), indigo karmin,

titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. A-FERİN nedir ve ne için kullanılır?

2. A-FERİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-FERİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A-FERİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. A-FERİN nedir ve ne için kullanılır?

Her kapsül 300 mg parasetamol, 2 mg klorfeniramin maleat, 10 mg kodein fosfat içerir.

A-FERİN kapsül 20-30 kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı,

adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlara

eşlik eden kuru öksürüğün tedavisinde kullanılır.

2

A-FERİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-FERİN aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İçeriğindeki etkin veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Kodein gibi ilaçları karaciğerde hızlı işleyen enzim sistemine sahip iseniz,

12 yaşından küçük iseniz,

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

2 / 8

Son 2 hafta içinde monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü (depresyon tedavisinde kullanılan

bir grup ilaç) kullandıysanız

Solumanızı baskılayan bir durumunuz varsa,

Kafa içi basıncınızı arttıracak durumlarda veya kafa travması geçirdiyseniz,

Astım (nefes darlığı) atağı geçirdiyseniz,

Alkol bağımlılığınız varsa,

Barsak düğümlenmesi ya da şüphesi varsa (paralitik ileus),

0-18 yaş grubunda ve uyku apnesi (uykuda solunum durması) nedeniyle bademcik ameliyatı

sonrası ağrıyı gidermek için kullanıyorsanız,

Emziriyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

A-FERİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan

Gilbert sendromunuz varsa.

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan

hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Epilepsi (sara)

Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

Yüksek tansiyon

Kalp damar hastalığı

Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

Prostat hipertrofisi (büyümesi)

İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

Öksürük veya soğuk algınlığında kullanılan antihistaminik özellikli ilaçlar kullanıyorsanız

Böbrek üstü bezi yetmezliği (Addison hastalığı) olanlarda veya tümörü (Feokromositoma)

varsa,

İltihaplı barsak hastalığı veya şiddetli ishali olanlar,

Safra kesesi hastalığı ve taşı,

Mide –barsak veya idrar yollarında operasyon geçirenlerde,

Yaşlı veya güçsüz hastalarda,

Düşük tansiyon, şok (dolaşım yetersizliği) olanlarda,

Alkol veya ilaç bağımlısı olanlarda

CYP2D6 adlı enzim eksikliği ya da tamamen olmayanlarda (kodeinin ağrı kesici etkisi yeterli

düzeyde elde edilemeyecektir)

Hipotiroidiniz (tiroid bezinin az çalışması) varsa,

Miyastenia gravis (kas güçsüzlüğü ile karakterize bir hastalık) hastası iseniz,

Şiddetli kalp, solunum, akciğer iltihaplanması ve nöromüsküler bozuklukları (sinir ve kas

sistemleri ile ilgili hastalıklar grubu) olanlarda, çoklu yaralanmalarda veya uzamış ameliyatlarda

solunumu risk altında olan çocuklarda,

3 / 8

12 yaş ve üzerinde iseniz, solunum durması, solunum baskılanması ve çocuk ölümlerine

neden

olabileceği

için

doktorunuz

tarafından

yarar

risk

değerlendirilmesi

yapılmadan

kullanmayınız.

A-FERİN

birden

(akut)

yüksek

verildiğinde

ciddi

karaciğer

toksisitesine

neden

olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol

alan kişilerde

karaciğer

zehirlenmesi

(hepatotoksisite)

riski

nedeniyle

günlük

alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini

arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu

oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve

alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir

daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve

ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enjeksiyona

karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermal nekroliz (ilaç ve

çeşitli enjeksiyonlara bağlı gelişen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz

(yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

A-FERİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında

karaciğer

üzerine

zararlı

etki

gösterme

riski

artabilir.

Besinler

parasetamolün

bağırsaktan

emilimini azaltabilir.

St. John's Wort (Sarı Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile

kullanılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamile kadınlarda

A-FERİN kapsül kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

4 / 8

Doktor tarafından önerilmedikçe, hamileliliğin ilk 6 ayında A-FERİN kapsül kullanmamalısınız.

Hamilelik

döneminin

üç

ayında

A-FERİN

kapsül

kesinlikle

kullanılmamalıdır,

çünkü

doğmamış çocuğunuza zarar verebilir ya da doğum sırasında sorunlara neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Kodein ve kodeinin vücutta dönüştüğü madde olan morfin anne sütüne geçer. Emzirme dönemi

boyunca A-FERİN kullanmayınız

Araç ve makine kullanımı

Uyku hali yapabileceğinden dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer,

motorlu taşıt araçları kullanıyorsanız, motorlu makinelerde çalışıyorsanız, yüksek yerlerde iş

görüyorsanız

fazla

zihinsel

faaliyet

gösteriyorsanız

A-FERİN’in

sedasyon

(uyku

hali)

yapabileceğini göz önünde bulundurunuz.

A-FERİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

A-FERİN’in her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (tuz) ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

A-FERİN tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Mide ülseri (yarası) tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: simetidin)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı

ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, siprofloksasin, rifampisin

Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (Örn: varfarin, kumarin),

Çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde

kullanılan ilaçlar (Örn: zidovudin)

Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: ritonavir)

Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır (Örn: domperidon)

Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örn: antidepresanlar),

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Monoaminooksidaz (MAO) inhibitörü adı verilen (depresyon tedavisinde kullanılan bir grup

ilaç) ilaçlar

Antipsikotik adı verilen ilaçlar (şizofreni gibi psikotik hastalıklarda kullanılan bir ilaç grubu)

İshal tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: lopramid)

Kan tansiyonunu düşüren ilaçlar,

Alerji için kullanılan ilaçlar,

5 / 8

Sinir sitemi üzerinde etkileri olan ilaçlar (Örn: diazem)

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar (Örn: meksiletin)

Mide

bağırsak

hareketini

hızlandıran

mide

bulantısı

önleyici

ilaçlar

(Örn:

metoklopramid)

Diğer narkotik ağrı kesicilerin, alkol, genel anestezi yapan ilaçlar

Antikolinerjik

ilaçlar

(asetilkolin

maddesinin

sinir

sitemi

üzerindeki

etkilerinin

ortadan

kalkması sonucu ortaya çıkan durumlar) (Örn: atropin)

Aşırı dozda ilaç almanın etkilerini tedavi etmek ve ilaç alışkanlığını belirlemek için kullanılan

ilaçlar (Örn: nalokson)

Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

St. John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

Topisetron ve granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

3. A-FERİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde:

Günde 3 kez 1 kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Yemeklerden sonra bol su ile ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

A-FERİN

kapsül,

içerisindeki

kodein

nedeniyle

doktor

tavsiyesi

olmadan 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

12-18 yaş arası çocuklarda kodein, gün içinde dörde bölünerek altışar saatten az ara ile 240 mg’ı

aşmayacak şekilde alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Eğer ağrı tedavisinde başarı sağlanamadıysa tedavi süresi 3 gün ile sınırlandırılmalı, tedavi

hekim tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

A-FERİN kapsül’ün yaşlı hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden

bildirilmemiştir. Ancak yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek

ve

karaciğer

yetmezliği:

Hafif

orta

şiddette

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır

Alkol

alan kişilerde

karaciğer

zehirlenmesi

(hepatotoksisite)

riski

nedeniyle

günlük

alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Eğer A-FERİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERİN kullandıysanız

Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında parasetamole bağlı karaciğer zehirlenmesine yol

açabilir.

Aşırı

dozun

zararı

alkolik

karaciğer

hastalarında

daha

yüksektir.

aşımı

durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, düşük kan basıncı, yavaş solunum ve göz

6 / 8

bebeklerinde

küçülme

gibi

belirtiler

görülebilir,

ancak

bazı

durumlarda

saatlerce

belirti

görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza

haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

A-FERİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz

A-FERİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Uzun süreli kodein kullanımı sonrası oluşabilecek bağımlılık ilaç kesilmesini takiben yorgunluk,

sinirlilik gibi bulgular şeklinde ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN kapsül’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Çok yaygın:

10 kişide 1’den fazla

Yaygın:

10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan:

100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla

Seyrek:

1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek:

10,000 kişide 1’den az

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Çok yaygın

Uyuşukluk, sedasyon (uyku hali)

Yaygın

Baş dönmesi, baş ağrısı denge bozukluğu, uyku hali, uyarılma, iştahsızlık, anormal rüyalar,

konsantrasyon bozukluğu

Bulanık görme

Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı, kabızlık

Yorgunluk

Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

Yaygın olmayan

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),

yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele

benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

Seyrek

Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan

hücrelerinde

azalma

(pansitopeni),

anemi

(kansızlık),

kanda

metemoglobin

bulunması

(metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların

deri içine kanaması (trombositopenik purpura). Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç

ilişkisi içinde değildir.

7 / 8

El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde

şişmesi (anaflaktik sok)

Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

İshal

Karaciğer hasarı

Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen

deri hastalığı)

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde

reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

Çok seyrek:

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

Bilinmiyor

Merkezi

sinir

sisteminde

uyarılma,

baş

dönmesi,

uyku

hali

(somnolans)

beyinde

iltihaplanma (ensefalopati), hayal görme (halüsinasyon), havale (konvülsiyon)

Deri döküntüsü, kaşıntısı

El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde

şişmesi (anaflaktik sok)

Ruhsal

çöküntü

(depresyon),

zihin

karışıklığının

eşlik

ettiği

tür

ruhsal

bozukluk

(konfüzyonlu psikoz)

Kulak çınlaması, baş dönmesi (vertigo)

Göz bebeklerinde küçülme, bulanık veya çift görme

Çarpıntı, kalp atımının hızlanması veya yavaşlaması, kalp atım düzensizliği, düşük tansiyon

Solunum yollarının (bronş) salgılarında koyulaşma, göğüste tıkanıklık

Karaciğer iltihaplanması (hepatit), safra spazmı

Kas çekilmesi, kas güçsüzlüğü, kas sertliği

Aşırı terleme

İdrar yapmada zorluk ve ağrı

Vücut ısısında düşüş

Libido ve potens azalması (cinsel istek ve performansta azalma)

Yoksunluk

etkileri

(ilaç

aniden

bırakıldığında

titreme,

uykusuzluk,

yerinde

duramama,

uyaranlara aşırı tepki verme, kaygı, depresyon, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, gözlerde

sulanma,

burun

akıntısı,

hapşırma,

esneme,

saç

kılların

dikleşmesi,

göz

bebeğinin

büyümesi, güçsüzlük, ateş, kas krampları, su kaybı, terleme, kalp atışlarının hızlanması,

solunumun hızlanması, kan basıncının artması, hasta hissetme veya bulantı gibi yoksunluk

belirtileri meydana gelebilir)

Kodeinin düzenli olarak uzun süreli kullanımının bağımlılığa, huzursuzluk ve sinirliliğe yol

açtığı bilinmektedir.

Çocuklarda

yaşlılarda

sinir

sistemi

üzerinde

bazı

etkilerin

(örneğin,

enerji

artışı,

huzursuzluk, sinirlilik) görülme olasılığı daha fazladır.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

8 / 8

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. A-FERİN’in saklanması

A-FERİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra A-FERİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-FERİN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A. Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad.

No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.