%5 DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI SISE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ RINGER LAKTAT BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI SISE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788695199
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

%5 DEKSTROZRİNGER LAKTAT BİOSEL SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:Her bir litre çözelti; 50 gramglukoz (dekstroz monohidrat), 6 gram

sodyum klorür, 3.1 gram sodyumlaktat, 0.3 grampotasyum klorür ve 0.2 gram kalsiyum

klorür dihidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Hidroklorik asit ve steril enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.%5DEKSTROZ RİNGER LAKTAT nedir ve neiçin kullanılır?

2.%5DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.%5DEKSTROZ RİNGER LAKTAT nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.%5DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. %5DEKSTROZRİNGER LAKTAT nedir ve ne için kullanılır?

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT, vücudun temel yapıtaşlarıolan elektrolitleri içeren ve

damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT 500 ve1000 mililitrelik camşişelerde sunulmuştur. Setli

ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT vücudun susuz ve tuzsuz kalması(dehidratasyon)

durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasınıönlemek için kullanılır. Vücuttan

kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir

bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazıyapım-yıkımolaylarısonucu bozulmuş

asit-baz dengesinin düzenlenmeve idamesinde de kullanılır.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT, konsantre formda bulunan bazıdamar içi uygulamaya

uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. %5DEKSTROZRİNGER LAKTAT’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz,

böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa,şeker hastasıysanız ya da

vücudunuzda aşırıtuz birikimine bağlışişlikler (ödem)varsa doktorunuz bu ilacısize

uygulamamaya karar verebilir.

%5 DEKSTROZRİNGERLAKTAT’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı

maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk

kesilmesi, hırıltılısolunum,deri döküntüleri, kaşıntıya da vücudunuzdaşişme gibi belirtiler

oluştuysa bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

Sodyumlaktata karşıaşırıduyarlılığınız varsa, %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ı

kullanmayınız.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir:

Vücuttasıvıbirikimini gösterenbelirtilerin olmasıdurumunda

Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

Vücuttayaygınşişlikler (ödem)ve karın içi sıvıtoplanmasıyla seyreden siroz durumları

Vücudun bu çözelti içindeki laktatıparçalamasıyla ilgili süreçlerinde(laktat

metabolizması) bozukluk durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olmasıya da hiç olmaması)

Tedaviedilmemişkalp yetmezliği

İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum

fazlalığı, sodyumfazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

Vücuttakiasit-bazdengesinin bazik yönde değişmişolduğu durumlar (metabolik alkaloz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır birşekilde asidik yönde değişmişolduğu durumlar

(şiddetli metabolik asidoz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin laktikasite bağlıasidik yönde değişmişolduğu durumlar

(laktik asidoz)

Dijital tedavisi altındaysanız

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz

size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığısetten uygulamayacaktır.

%5 DEKSTROZRİNGERLAKTAT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa,

Kalphastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

Solunumhastalığı, solunumyetmezliği;

Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması(ödem);

Böbrekişlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olmasıdurumu (sarkoidoz hastalığıvb.

nedenlerle);

Böbreklerdetaş;

Gebeliktansiyonu;

Vücutta sodyumun aşırıbirikimine neden olan aldosteronizm adıverilen durumlar ya da

sodyumbirikimiyle seyreden diğerdurumlar;

Anigelişen susuz kalmadurumu (akut dehidratasyon), bazıböbrek hastalıklarıve ciddi

yanık durumlarıgibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığıarttıran durumlar;

doktorunuz size %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ıuygularken, özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ı, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir

dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca, doktorunuz bu çözeltinin kullanımısırasında klinik durumunuzu ve laboratuvar

değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolitdüzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayıyapacak olan sağlık görevlisi,

bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa,şişe tümüyle boşalmadan önce

pompanın çalışmasının durmuşolduğuna dikkat edecek;

bu ilacısize uygularken kullanılan boruları(setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

yalnızcaşişe ve kapaklarısağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

%5 DEKSTROZRİNGER LAKTAT’ın yiyecek veiçecek ile kullanılması

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın uygulamaşekli açısından yiyecek ve içeceklerle

herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde %5

DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ıkullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle

uygun görülmediği takdirde, emzirmedöneminde %5 DEKSTROZ RİNGERLAKTAT’ı

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

%5 DEKSTROZ RİNGERLAKTAT BİOSEL ENJEKTABLSOLÜSYONU'nun araç ya da

makine kullanımıüzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

%5 DEKSTROZRİNGER LAKTAT’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler

hakkında önemli bilgiler

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıbir

duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayıplanlıyorsanız, alıyorsanızveyayakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT bazıilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecekilaçların

ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinenilaçlar çözeltiye eklenmemeli; builaçların seyreltilmesi için başka

çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecekherhangi başka bir ilaçla olabilecek bir

geçimsizlik riskini enaza indirmek için,karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan

önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulamasıyapılacak son karışımda herhangi bir

bulanıklık veya çökelme olup olmadığısağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Amino kaproik asit

Amfoterisin B

Kortizon asetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etil alkol

Fosfat ve karbonat solüsyonları

Oksitetrasiklin

Thiopental sodyum

Versenat disodyum

Seftriakson

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Tetrasiklin

Ampisilin sodyum

Minosiklin

Doksisiklin

Ayrıca, %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı

sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon(vücutta sodyum ve su birikmesi riski

nedeniyle)

Tek başına ya da kombine olarak amilorid,spironolakton, triamteren gibi idrar

söktürücü ilaçlar (vücutta potasyumbirikmesi riski nedeniyle)

Anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri

(vücutta potasyumbirikmesi riski nedeniyle)

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyumbirikmesi riski nedeniyle)

Dijitalis grubundan kalpilaçlan (bu ilaçların etkileri kalsiyumvarlığında artar ve ciddi

kalp ritimbozukluğu oluşabilir).

Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyumbirikmesi riski

nedeniyle)

Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundanantibiyotikler(kalsiyumla

birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

Salisilatlar,barbitüratlar ve lityumgibi asidik ilaçlar(bu ilaçların böbreklerden

atılımlarıartabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

Sempatomimetik ilaçlar (örn., efedrin, psödoefedrin) ve stimülan ilaçlar

(deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibialkali ilaçlar(bu ilaçların

böbreklerden atılımlarıazalır ve beklenen etkidenfazla etkiye yol açabilir).

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT damar içi uygulamada kanla aynısetten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. %5DEKSTROZRİNGER LAKTAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları

takip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size

bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanım

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik

durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekimtarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Sodyumtuzlarıböbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizmasıbozulabileceğinden, ilaç

alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla %5DEKSTROZRİNGER LAKTAT kullandıysanız:

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir

doktor veya eczacıile konuşunuz.

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız ya

da çözelti size çok hızlıolarak uygulanmışsa bu durumaşağıdaki belirtilere neden olabilir:

Dokularınızda sıvıbirikimine (ödem) veşişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum(tuz)

aşırıyüklenmesi

Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşmagibi belirtilere nedenolan ve özellikle böbrek

yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

Kaslarda zayıflık

Hareket edememe / felç durumu (paraliz)

Düzensiz kalp atışları(kalpte aritmi)

Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatıtehdit eden bir durum)

Bilinçte bulanıklık

Aşağıdaki belirtilere yol açacakşekilde hiperkalsemi(kanınızdaki kalsiyumdüzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

İştahta azalma(anoreksi)

Bulantı

Kusma

Kabızlık

Karın ağrısı

Kolay uyarılabilirlik ya da depresyongibi ruhsal durumbozuklukları

Çok miktarda su içme(polidipsi)

Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

Böbreklerde kalsiyumbirikimine bağlıböbrek hastalığı(nefrokalsinoz)

Böbrek taşları

Koma(bilinç kaybıdurumu)

Ağızda tebeşirimsi tad

Yüz ve boyunda kızarma

Derideki kan damarlarında genişleme

Aşağıdaki belirtilere yol açacakşekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen

hipokalemi(kanınızdaki potasyumdüzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve

metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

Mizaçta değişiklikler

Yorgunluk

Solukta kesilme

Kaslarda sertleşme

Kaslarda seyirme

Kaslarda kasılmalar

Bu belirtilerden herhangi birisizde görülürse acilen doktorunuzahaber veriniz. Size uygulanan

ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

%5 DEKSTROZRİNGER LAKTAT’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

%5 DEKSTROZRİNGER LAKTAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı

olan kişilerde yan etkilerolabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize

bildiriniz. Bunlar anafilaktikşok denen çok ciddi veya ölümcül aşırıduyarlılık (alerjik)

reaksiyonlarının işareti olabilir.

Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)

Deride döküntü

Deride kızarıklık (eritem)

Kaşıntı(pruritus)

Göz çevresi veya tümyüzdeki derideşişkinlik (periorbitalveya yüzde ödem)

Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.

Çok yaygın yan etkiler(her 10 hastanın 1’inden fazla görülen):

Burun tıkanıklığı

Öksürük

Aksırık

Hava yollarının nefes almayıgüçleştirecekşekildedaralması(bronkospazm)

Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

Eğer kalp hastalığıveya ciğerlerdeki sıvıdan dolayıacıçekiyorsanız (akciğer ödemi):

Vücutta çok fazla sıvının olması(hiperhidrasyon)

Kalbin durması

Yaygın yan etkiler(her 10 hastanın 1’inden az fakat her 100 hastanın 1’inden fazla görülen):

Göğüste sıkışma(nefes almayızorlaştıran)

Göğüs ağrısı

Kalp atışının hızlanması(taşikardi)

Kalp atışının yavaşlaması(bradikardi)

Endişe durumu

Yaygın olmayan yan etkiler(her 100 hastanın 1’inden az fakat her 1000 hastanın 1’inden

fazla görülen):

Kasılmalar

Diğer:

Panik atak

Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:

Ateş

İnfüzyon alanında enfeksiyon

Lokal acıveya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veyaşişme)

Solüsyonun verildiği damarda tahrişve iltihap (flebit). Bu solüsyonun verildiği damar

yolunda kızarıklık, acıveya yanma veşişmeye neden olabilir.

Solüsyonun verildiği alanda acı,şişmeveya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının

(venöz tromboz) oluşması.

İnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması(ekstravazasyon). Bu

dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

Kan damarlarında sıvıfazlası(kan oranındaki aşırıyükselme)

İnfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu

yan etkiler eklenen ilaca bağlıolacaktır. Olasıbelirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanma

talimatınıokumalısınız.

Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, infüzyon durdurulmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarakya

da 0 800 314 00 08 numaralıyanetki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelenyan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz

ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. %5DEKSTROZRİNGER LAKTAT’ın saklanması

%5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmışşişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her birşişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Oselİlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52

34820 Beykoz/İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR.

Kullanımöncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Yalnızca berrak, partikülsüzve ambalaj bütünlüğü bozulmamışürünler kullanılmalıdır.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır. Uygulama seti ürüne iliştirildikten

sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki rezidüel havaya bağlıolarak meydana gelebilecekbir havaembolisini önlemek için,

başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantıyapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda biriğne yardımıile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaç katılmasıya da yanlışuygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmışşişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Kullanılmamışolan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli

olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişe içine eklenir.

3.Çözelti veiçine eklenen ilaç iyice karıştırılır

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

3.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişenin içine uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondaykenşişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışmasısağlanır.

6.Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.