%5 DEKSTROZ PVC, 100 ML(SETSIZ)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ PVC, 100 ML(SETSIZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ PVC, 100 ML(SETSIZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 174/27
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-06-1995
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine kullanılır.

Etkin madde:

Her 100 mL içinde 5 gram glukoz (şeker)

Yardımcı madde:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2.

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi gerekenler

3.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, dekstroz adı verilen vücudun

enerji gereksinimi için gerekli olan bir şekeri içeren, steril (mikropsuz), damar içine

kullanılmak üzere hazırlanmış bir çözeltidir.

Solüsyon dışında plastikten bir dış kılıf olan plastik bir torba içindedir ve solüsyonlar 50,

100, 150, 250, 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir. Toplar damarlar içine plastik

bir boru yardımıyla uygulanır.

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

vücudun

susuz

kalması

(dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında

işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan

şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da

kullanılır.

Sayfa 1 / 6

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı

damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi

amacıyla da kullanılmaktadır.

2.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker

hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu serum, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).

Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) varsa.

Vücudunuzdaki

yapım-yıkım

işlemlerinin

yavaşlaması

gibi

durumlarda

oluşabilen

şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa.

Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda

şekerli

sıvı

verilmesine

bağlı

olarak

sizde

koma

(hiperozmolar

koma)

durumu

gelişmişse.

Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin

düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).

Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.

İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği

durumunuz varsa.

Kalp yetmezliğiniz varsa.

Akciğer yetmezliğiniz varsa.

Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu

(akut iskemik inme) oluşmuşsa.

Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz.

Kafa içi basıncınız yüksekse.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Sayfa 2 / 6

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’nun

yiyecek

ve

içecekle

kullanımı

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

damar

yolundan

uygulanan

ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

gerekli

olmadıkça

hamilelik

döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

tedaviniz

sırasında

araç

makine kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir,

araç ve makine kullanabilirsiniz.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı

yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’na ek olarak herhangi bir ilaç

almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi

nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz

herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sayfa 3 / 6

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne

kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu

alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak

ilacı

size

uygulamayabilir;

uygulamaya

karar

verdiği

durumlarda

sizi

uygulama

sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun

etkisinin çok güçlü veya zayıf

olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU kullandıysanız:

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU

içeriğinde

bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Sayfa 4 / 6

Aşağıdakilerden biri olursa, KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nu

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle

benzeri belirtiler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon)

Kanınızdaki

iyon

adı

verilen

maddelerin

(potasyum,

magnezyum,

fosfat

düzeylerinde azalmalar

Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)

Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)

İdrar miktarınızda artış

Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma.

Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme

Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş

Uygulamanın

yapıldığı

bölgeden

başlayarak

toplardamarlar

boyunca

yayılan

iltihaplanma

Uygulamanın

yapıldığı

bölgeden

başlayarak

toplardamarlarınızı

tıkayan

pıhtıların

oluşumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun saklanması

KANFLEKS

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Her bir torba üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu

ilaç verilmeyecektir.

Eğer solüsyon berrak değilse kullanmayınız.

C altındaki oda sıcaklıkta saklayınız.

Sayfa 5 / 6

Sayfa 6 / 6

Yarım kalan solüsyonları atınız. Kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki

son

kullanma

tarihinden

sonra

KANFLEKS

%5

DEKSTROZ

SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

KANSUK Laboratuarı San. Ve Tic.A.Ş.

Üretim yeri :

Sefaköy/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı en sontarihinde onaylanmıştır.