PF % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 1000 ML SETLİ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PF % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 1000 ML SETLİ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PF % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 1000 ML SETLİ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 177/6
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-1996
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL

MATI

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

Damar içine kullanılır

Etkin madde:

Her bir litre çözelti 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat), 3 g sodyum

laktat, 6 g sodyum klorür, 0.3 g potasyum klorür, 0.2 g kalsiyum klorür

dihidrat içerir.

Yardımcı madde:

Steril enjeksiyonluk su, hidroklorik asit

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

nedir ve ne

için kullanılır?

2. PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

kullanmadan

önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

PF

%5

DEKSTROZ

LAKTATLI

R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N

ÇÖZELT

nasıl

kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’nin

saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

Bu ilacı kullanmaya ba

lamadan önce bu KULLANMA TAL

MATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu ilacı

kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size önerilen dozun dı

ında

yüksek veya dü

ük doz kullanmayınız.

1. PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

nedir ve

ne için kullanılır?

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

, vücudun temel

yapı ta

ları olan elektrolitleri içeren, damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

500 ve 1000

mililitrelik cam

elerde sunulmaktadır. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

vücudun susuz ve

tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun olu

masını önlemek için

kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında i

e yarar. Ayrıca vücudun

enerji ihtiyacının bir bölümünü de kar

ılar. Bunun dı

ında vücutta bazı yapım-yıkım olayları

sonucu bozulmu

asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

, konsantre formda

bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi

amacıyla da kullanılmaktadır.

2.

PF

%5

DEKSTROZ

LAKTATLI

R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N

ÇÖZELT

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

birçok hastada

emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaci

eriniz veya akci

erlerinizde sorunlar

varsa,

eker hastasıysanız ya da vücudunuzda a

ırı tuz birikimine ba

likler (ödem) varsa

doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’yi a

a

ıdaki

durumlarda KULLANMAYINIZ.

Daha önce

DEKSTROZ

LAKTATLI

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

içerdi

i etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldı

ınızda alerjik bir tepki

gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, ka

ıntı ya da

vücudunuzda

me gibi belirtiler olu

tuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadı

ından emin de

ilseniz doktorunuza danı

ınız.

sodyum laktata kar

ı a

ırı duyarlılı

ınız varsa,

DEKSTROZ

LAKTATLI

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

’yi

kullanmayınız.

Ayrıca a

ıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

iddetli karaci

er yetmezli

i durumu

Vücutta yaygın

likler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

Vücudun

çözelti

içindeki

laktatı

parçalamasıyla

ilgili

süreçlerinde

(laktat

metabolizması) bozukluk durumları

iddetli böbrek yetmezli

i durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)

Tedavi edilmemi

kalp yetmezli

lacın içindeki maddelerin vücutta zaten gere

inden fazla bulundu

u durumlar (potasyum

fazlalı

ı, sodyum fazlalı

ı, kalsiyum fazlalı

ı, klorür fazlalı

ı, laktat fazlalı

Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde de

oldu

u durumlar (metabolik alkaloz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin çok a

ır bir

ekilde asidik yönde de

oldu

u durumlar

iddetli metabolik asidoz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite ba

lı asidik yönde de

oldu

u durumlar

(laktik asidoz)

Dijital tedavisi altındaysanız.

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız, doktorunuz size

bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladı

ı setten uygulamayacaktır.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’yi a

a

ıdaki

durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

er sizde a

ıdaki hastalıklardan biri varsa

Kalp hastalı

ı, kalp yetmezli

i, yüksek tansiyon;

Solunum hastalı

ı, solunum yetmezli

Vücudunuzda kol ve bacaklarınızda ya da akci

erlerinizde su toplanması (ödem);

Böbrek i

levlerinin bozuklu

u, böbrek yetmezli

D vitamini

düzeylerinin

normalden

yüksek olması durumu

(sarkoidoz hastalı

nedenlerle);

Böbreklerde ta

Gebelik tansiyonu;

Vücutta sodyumun a

ırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da

sodyum birikimiyle seyreden di

er durumlar;

Ani geli

en susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi

yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlı

ı arttıran durumlar;

doktorunuz size PF %5

DEKSTROZ

LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

’yi kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’yi, 6

aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca

doktorunuz

çözeltinin

kullanımı

sırasında

klinik

durumunuz

laboratuvar

erlerinizi (kan

idrardaki

elektrolit düzeyleri

ile asit-baz

dengesi)

düzenli

aralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sa

lık görevlisi,

bu ilaç size elektronik bir pompa aracılı

ıyla uygulanacaksa,

enin tümüyle bo

almadan

önce pompanın çalı

masının durmu

oldu

una dikkat edecek;

bu ilacı size uygularken kullanılan boru (setleri) 24 saatte bir de

tirmeye gayret edecek;

yalnızca

e ve kapakları sa

lamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

damar içi uygulama sırasında damar dı

ına kaçmamasına özen gösterecektir.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’nin yiyecek

ve içecekle kullanımı

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

uygulama

ekli

açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkile

imi yoktur.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Doktorunuz

tarafından

özellikle

uygun

görülmedi

takdirde,

gebelik

döneminde

DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’yi kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında hamile

oldu

unuzu

fark

ederseniz hemen

doktorunuza veya

eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bebe

inizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle

uygun görülmedi

i takdirde, emzirme döneminde PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’yi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin araç ya da

makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF

%5

DEKSTROZ

LAKTATLI

R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N

ÇÖZELT

'nin

içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’nin içeri

inde

bulunan yardımcı maddelere kar

ı bir duyarlılı

ınız yoksa, bu maddelere ba

lı olumsuz bir etki

beklenmez.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, a

ılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere ba

ka herhangi bir ilaç

almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

bazı ilaçlarla

geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden ö

renilebilir.

Geçimsiz oldu

u bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için ba

çözeltiler

tercih

edilmelidir.

Çözeltiye

eklenecek

herhangi

ilaçla

olabilecek

geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karı

tırma i

leminden hemen sonra, uygulamadan önce

ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karı

ımda herhangi bir bulanıklık

veya çökelme olup olmadı

ı sa

lık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

PF %5

DEKSTROZ

LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

ile geçimsiz

ilaçlardan bazıları:

Amino kaproik asit

Amfoterisin B

Kortizon asetat

Dietilstilbesterol

Etamivan

Etil alkol

Fosfat ve karbonat solüsyonları

Oksitetrasiklin

Thiopental sodyum

Versenat disodyum

Seftriakson

DEKSTROZ

LAKTATLI

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

kısmen

geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Tetrasiklin

Ampisilin sodyum

Minosiklin

Doksisiklin

Ayrıca

DEKSTROZ

LAKTATLI

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

ıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

Tek ba

ına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü

ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Anjiyotensin dönü

türücü enzim

inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör

antagonistleri

(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlı

ında artar ve ciddi

kalp ritim bozuklu

u olu

abilir).

Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski

nedeniyle)

Bifosfonatlat, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla

birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları

artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

Sempatomimetik ilaçlar (örn. efedrin pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin

sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları

azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

DEKSTROZ

LAKTATLI

NGER

NFÜZYON

ÇÖZELT

damar

içi

uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

nasıl

kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Sizin

ilaca

hangi

miktarlarda

ihtiyacınız

oldu

size

zaman

uygulanaca

ına

doktorunuz karar verecektir. Buna ya

ınız, vücut a

ırlı

ınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine

göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip

ediniz.

lacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

tedavinizin ne kadar sürece

ini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen

sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılı

ıyla kullanılır.

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar

verilir.

Ya

lılarda kullanımı:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, eri

kinlerdeki gibi hastanın a

ırlı

ına, klinik ve biyolojik

durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaci

er yetmezli

i:

Sodyum tuzları böbrek yetmezli

inde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda laktat metabolizması bozulabilece

inden, ilaç alkalile

tirici

etkisini gösteremeyebilir.

E

er PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’nin etkisinin çok

güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız

gerekenden daha

fazla

PF

%5 DEKSTROZ

LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

kullandıysanız

PF

%5

DEKSTROZ

LAKTATLI

R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N

ÇÖZELT

’yi

kullanmanız

gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya eczacı ile konu

unuz.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’yi kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmı

sanız

çözelti

size

çok

hızlı

uygulanmı

durum

ıdaki belirtilere neden olabilir:

Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve

meye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz)

ırı yüklenmesi

Kol ve bacaklarda i

nelenme ve uyu

ma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek

yetmezli

olanlarda

görülebilen

hiperkalemi

(kanınızdaki

potasyum

düzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

Kaslarda zayıflık

Hareket edememe / felç durumu (paralizi)

Düzensiz kalp atı

ları (kalpte aritmi)

Kalpte blok (kalp atı

larının çok yava

laması)

Kardiyak arrest (kalp çalı

masının durdu

u hayatı tehdit eden bir durum)

Bilinçte bulanıklık

ıdaki

belirtilere

açacak

ekilde

hiperkalsemi

(kanınızdaki

kalsiyum

düzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

İş

tahta azalma (anoreksi)

Bulantı

Kusma

Kabızlık

Karın a

rısı

Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

Çok miktarda su içme (polidipsi)

Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

Böbreklerde kalsiyum birikimine ba

lı böbrek hastalı

ı (nefrokalsinoz)

Böbrek ta

ları

Koma (bilinç kaybı durumu)

ızda tebe

irimsi tat

Yüz ve boyunda kızarma

Derideki kan damarlarında geni

leme.

ıdaki belirtilere yol açacak

ekilde ve özellikle böbrek yetmezli

i olanlarda görülebilen

hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha dü

ük düzeylere dü

mesi) ve

metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

Mizaçta de

iklikler

Yorgunluk

Solukta kesilme

Kaslarda sertle

Kaslarda se

irme

Kaslarda kasılmalar

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan

ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye ba

lanacaktır.

PF

%5

DEKSTROZ

LAKTATLI

R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N

ÇÖZELT

’yi

kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

ile tedavi

sonlandırıldı

ında olu

abilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

herkeste görülmemesine ra

men bazı ki

ilerde yan etkilere neden olabilir.

ıdakilerden herhangi biri sizde varsa, hemen doktorunuza veya hem

irenize bildiriniz.

Bunlar anafilaktik

ok denen çok ciddi veya ölümcül a

ırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarının

areti olabilir:

Lokal ya da yaygın kurde

en (ürtiker)

Deride döküntü

Deride kızarıklık (eritem)

ıntı (pruritus)

Deride

kinlik

Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride

kinlik (periorbital ve yüzde ödem)

Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

er yan etkiler sıklıklarına göre listelenmi

tir.

Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1’inden fazla görülen)

Burun tıkanıklı

Öksürük

Aksırık

Hava yollarının nefes almayı güçle

tirecek

ekilde daralması (bronkospazm)

Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında de

iklik (elektrolit bozuklukları)

er kalp hastalı

ı veya ci

erlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akci

er ödemi):

Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)

Kalbin durması

Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1’inden az görülen fakat her 100 hastanın 1’inden

fazla görülen)

üste sıkı

ma (nefes almayı zorla

tıran)

üs a

rısı

Kalp atı

ının hızlanması (ta

ikardi)

Kalp atı

ının yava

laması (bradikardi)

Endi

e durumu

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 hastanın 1’inden az görülen fakat her 1000 hastanın 1’inden

fazla görülen)

Kasılmalar

Panik atak

Uygulama tekni

i sebebiyle olu

an reaksiyonlar:

nfüzyon alanında enfeksiyon

Lokal acı veya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veya

Solüsyonun verildi

i damarda (filebit) tahri

ve iltihap. Bu solüsyonun verildi

i damar

yolunda kızarıklık, acı, veya yanma ve

meye neden olabilir.

Solüsyonun verildi

i alanda acı,

me veya kızarıklı

a neden olan kan pıhtısının (venöz

tromboz) olu

ması.

nfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması (ekstravazasyon). Bu

dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki a

ırı yükselme)

nfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmi

se, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan

etkiler

eklenen

ilaca

olacaktır.

Olası

belirtilerin

listesi

için

eklenen

ilacın

kullanma

talimatını okumalısınız.

Lütfen listelenmi

veya listelenmemi

bir yan etki fark ederseniz doktorunuzu veya hem

irenizi

bilgilendiriniz. E

er herhangi bir yan etki meydana gelirse, infüzyon durdurulmalıdır.

5. % PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’nin

saklanması

PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

NFÜZYON

N ÇÖZELT

’yi çocukların

göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altı sıcaklıkta saklayınız.

kullanımlıktır.

Kısmen

kullanılmı

eler

saklanmamalı; uygulamanın

yapıldı

lık

kurulu

unun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir

enin etiketinde son kullanma tarihi

yazmaktadır.

Bu tarih geçmi

se size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra PF %5 DEKSTROZ LAKTATLI R

NGER

.V.

NFÜZYON

Ç

N ÇÖZELT

’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: POL

FARMA

LAÇ SAN. VE T

C. A.

Kale Mah. Sanayi Caddesi No:82 Misinli

Çorlu/TEK

: 0282 675 14 04

Faks : 0282 675 14 05

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmı

tır.

IDAK

LACI

UYGULAYACAK

OLAN

PERSONEL

Kullanım

öncesi

çözelti

kontrol

edilmelidir.

Yalnızca

berrak,

partikülsüz

ve

ambalaj

bütünlü

ü bozulmamı

ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır. Uygulama seti ürüne ili

tirildikten

sonra uygulamaya en kısa sürede ba

lanmalıdır.

edeki rezidüel havaya ba

lı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için,

ka infüzyon sıvılarıyla seri ba

lantı yapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılı

ıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava

girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik ko

ullarda bir i

ne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Olu

son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmi

olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmi

ilacın çözeltiyle tümüyle karı

olması gereklidir. Ek ilaç

içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere

saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlı

uygulama tekni

i, ürüne pirojen kontaminasyonuna ba

reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son

verilmelidir.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmı

çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmı

eler yeniden hastaya uygulanan sistemlere ba

lanmamalıdır.

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli

i”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde oldu

u gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli

olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karı

ımında geçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

enin tıpası dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlı

ındaki bir i

nesi olan enjektörle

e içine eklenir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karı

tırılır.

Dikkat:

çine ek ilaç uygulanmı

eler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

enin tıpası dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlı

ındaki bir i

nesi olan enjektörle

enin içine uygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken

eye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karı

ması sa

lanır.

e eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.