%5 DEKSTROZ BIOSEL SUDAKI SOLUSYON 100 ML SETLI SISE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ BIOSEL SUDAKI SOLUSYON 100 ML SETLI SISE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ BIOSEL SUDAKI SOLUSYON 100 ML SETLI SISE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788690903
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Her 100 mliçinde 5 gramglukoz monohidratiçerir.

Yardımcımadde:Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.%5DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2.%5DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu kullanmadanönce dikkat

edilmesi gerekenler

3.%5DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.%5DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. %5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONUnedir ve ne için kullanılır?

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU, dekstroz adıverilen vücudun

enerji gereksinimi için gerekli olanbirşekeri içeren, damar içi yoldan kullanılan steril

bir çözeltidir.

Çözelti 100,250, 500 yada 1000 mililitre hacminde camşişelerde sunulmuştur. Setli ve

setsiz iki formu bulunmaktadır.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU vücudun susuz kalması

(dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında

işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan

şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla

da kullanılır.

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı

damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi

amacıyla da kullanılmaktadır.

2. %5DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU birçok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veyaakciğerlerinizde sorunlar varsa ya daşeker

hastasıysanız doktorunuz bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi)

Sizde kontrol altına alınmamışşeker hastalığı(diyabet) varsa

Vücudunuzdakiyapım-yıkım işlemlerinin yavaşlamasıgibi durumlarda oluşabilen

şekerlere karşıbir tahammülsüzlük varsa

Vücudunuzaşırısusuz kalmışve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda

şekerli sıvıverilmesine bağlıolarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu

gelişmişse

Vücudunuzdakikarbonhidratların yıkımısonucu oluşan bir yan ürün olanlaktik asitin

düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi)

Mısır ya da mısır ürünlerine karşıaşırıduyarlılığınız (alerji) varsa

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa

İdrar miktarının azalmasıya da hiç idrara olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek

yetmezliği durumunuz varsa

Kalp yetmezliğiniz varsa

Akciğer yetmezliğiniz varsa

Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanmasıveya kanamasısonucu sizde bir felç durumu

(akut iskemik inme) oluşmuşsa

Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travmageçirmişseniz

Kafaiçi basıncınız yüksekse

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Eğer, bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa,şişenin tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuşolduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin)24 saattebirdeğiştirilmesi önerilir.

Ayrıca yalnızcaşişe sağlamve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecekle kullanımı

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU damar yolundan uygulanan bir ilaçtır;

yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU gerekli olmadıkça hamilelik döneminde

kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya dahamile olmaihtimalinizolduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve makine

kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devamedebilir, araç ve

makine kullanabilirsiniz.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı

yardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı

maddelere karşıbir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bildiriniz.

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’na ek olarak herhangi bir ilaç almadan

önce doktorunuza danışınız.

Eğer sizdeşeker hastalığıvarsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandakişekerinizi

nötralize edecek bir ilaçlabirlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya dareçetesiz herhangi

bir ilacıdoktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. %5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sizin bu ilaca hangimiktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU iletedavinizin ne

kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu

alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızınşiddetine bağlıolarak

bu ilacısize uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer %5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun etkisininçok güçlü veya zayıf

olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla %5DEKSTROZkullandıysanız

%5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’ndan kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

%5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi %5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU da içeriğinde bulunan

maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, %5DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nu

kullanmayıdurdurunuzve DERHAL doktorunuzabildirinizveya sizeen yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılısolunum, göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrıya da

titreme/nezle benzeri belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcutise, sizin %5 DEKSTROZ BİOSELSUDAKİ

SOLÜSYONU’na karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Vücudunuzdakisıvımiktarının azalmasıve vücudunuzun susuz kalması(dehidratasyon)

Kanınızdaki iyon adıverilen maddelerin (potasyum,magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde

azalmalar

Kanşekerinizde yükselme(hiperglisemi)

Dolaşan kanhacminin artması(hipervolemi)

İdrar miktarınızda artış

Uygulamanın yapıldığıbölgeden damar dışına sızma

Uygulamanın yapıldığıbölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık,şişme

Uygulamanın yapıldığıbölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıdamarlarda tahriş

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların

oluşumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarakya

da 0 800 314 00 08 numaralıyanetki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamış

olacaksınız.

5. %5 DEKSTROZBİOSEL SUDAKİSOLÜSYONU’nun saklanması

%5 DEKSTROZ BİOSELSUDAKİSOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği

yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmışşişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her birşişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra %5 DEKSTROZ BİOSEL SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Oselİlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52

34820 Beykoz/İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı././. tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda biriğne yardımıile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaç katılmasıya da yanlışuygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmışşişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tümparenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecektümmaddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişe içine eklenir.

3.Çözelti veiçine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmışşişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

3.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleşişe içine uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondaykenşişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışmasısağlanır.

6.Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.