İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, 1000 ML SETSİZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, 1000 ML SETSİZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, 1000 ML SETSİZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sodyum klorür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 122/83
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-12-1975
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir.

Yardımcı madde(ler):

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi gerekenler

3.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU vücudun temel yapı taşlarından olan

sodyum

klorür

iyonlarını

içeren

damar

içi

yoldan

uygulanan

çözeltidir.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, 500 ve 1000 mililitre hacminde renksiz

cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla

uygulanır.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU

vücudun

susuz

tuzsuz

kalması

(dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar

içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da

kullanılmaktadır.

2.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha önce İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya

da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde

aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda

şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker

hastasıysanız

vücudunuzda

aşırı

birikimine

bağlı

şişlikler

(ödem)

varsa

doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

konjestif kalp yetmezliği,

ciddi böbrek yetmezliği,

idrar yollarında tıkanıklık,

vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem)

bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

ilaç

size

elektronik

pompa

aracılığıyla

uygulanacaksa,

şişenin

tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca yalnızca şişe sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nun

yiyecek

ve

içecek

ile

kullanılması

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır;

uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz

tarafından

özellikle

uygun

görülmediği

takdirde,

gebelik

döneminde

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi

emziriyorsanız,

durumu

doktorunuza

bildiriniz.

Doktorunuz

tarafından

özellikle

uygun

görülmediği

takdirde,

emzirme

döneminde

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nun

araç

makine

kullanımı

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nun

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nun

içeriğinde

bulunan

yardımcı

maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir

ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bildiriniz.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz

olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka

çözeltiler tercih edilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza

indirmek

için,

karıştırma

işleminden

hemen

sonra,

uygulamadan

önce

uygulama

sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya

çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU,

karbenoksolon,

kortikosteroid

veya

kortikotropin kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz

karar

verecektir.

sırada

yaşınız,

vücut

ağırlığınız

ilacın

size

uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu

talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar

süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından

karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer, böbrek ya da kardiyak işlevlerde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte

başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan

genel olarak yaşlılarda doz seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en

alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır.

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu

durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin

azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında

böbrek işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf

olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU kullandıysanız:

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU

ile

tedavi

sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan

maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çözeltideki iyonların eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanabilir ve normal

tedavi koşullarında yan etkilerin ortaya çıkması beklenmez.

Aşağıda

belirtilen

etkiler,

aşımına

uygulama

tekniğine

bağlı

olarak

görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Damarlar içinde pıhtı oluşumu

Kanama

Vücutta tuz (sodyum) birikimi

Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp

yetmezliğinde ağırlaşma

Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Huzursuzluk hali

Aşırı uyarılabilirlik hali

Kasılmalar

Koma ve ölüm

Kalp çarpıntısı (taşikardi)

Tansiyonda yükselme

Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)

Solunum yavaşlaması

Solunum durması

Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma

Terlemede azalma

Kaslarda seyirme ve sertleşme

Böbrek yetmezliği

Ateş, halsizlik

Uygulamanın yapıldığı yerde ağrı

Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlar boyunca

yayılan sertlik,

kızarıklık ya da şişlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun saklanması

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki

son

kullanma

tarihinden

sonra

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca

berrak,

partikülsüz

ve

ambalaj

bütünlüğü

bozulmamış

ürünler

kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki kalıntı havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için,

başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve

sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce

belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir.

Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra

kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine

uygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6. Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.