% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS, 1000 ML, 1 ŞİŞE, SETSİZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS, 1000 ML, 1 ŞİŞE, SETSİZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS, 1000 ML, 1 ŞİŞE, SETSİZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sodyum klorür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/519
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-06-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Her 100 ml çözelti 0,9 gram sodyum klorür (tuz) içerir.

Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1.

%

0.9

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ

nedir

ve

ne

için

kullanılır?

2.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni kullanmadan önce

dikkat edilmesi gerekenler

3.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

%

0.9

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ

nedir

ve

ne

için

kullanılır?

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

vücudun temel yapı taşlarından

olan sodyum ve klorür iyonlarını içeren ve

damar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, 100, 150, 250, 500 ve 1000

mililitre hacminde şişelerde sunulmuştur.

Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla

uygulanır.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ vücudun susuz ve tuzsuz kalması

(dehidratasyon)

durumunun

tedavisinde

durumun

oluşmasını

önlemek

için

kullanılır.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, konsantre formda bulunan bazı

damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi

amacıyla da kullanılmaktadır.

2.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ kullanmadan önce

dikkat edilmesi gerekenler

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha

önce

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ,

içerdiği

etkin

maddeler

yardımcı

maddeleri

içeren

ilaçları

aldığınızda

alerjik

tepki

gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri,

kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ bir çok hastada emniyetli bir

ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa,

şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa

doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

konjestif kalp yetmezliği,

ciddi böbrek yetmezliği,

idrar yollarında tıkanıklık,

vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem)

bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi

önerilir. Ayrıca yalnızca şişe sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin yiyecek ve içecek ile

kullanılması

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ damar yoluyla uygulanan bir

ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde % 0.9

İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

farkederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından

özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde % 0.9 İZOTONİK SODYUM

KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin araç ya da makine kullanımı

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin içeriğinde bulunan bazı

yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin içeriğinde bulunan yardımcı

maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir

ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bildiriniz.

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ,

bazı

ilaçlarla

geçimsizdir.

Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için

başka çözeltiler tercih edilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza

indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama

sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya

çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ, karbenoksolon, kortikosteroid

veya kortikotropin kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz

karar

verecektir.

sırada

yaşınız,

vücut

ağırlığınız

ilacın

size

uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça

bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ ile tedavinizin ne

kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu

alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından

karar verilir.

Yaşlılarda kullanım

Karaciğer, böbrek ya da kardiyak işlevlerde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte

başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genel

olarak yaşlılarda doz seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki

sınırı alınarak yapılmalıdır.

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu

durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin

azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında

böbrek işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin etkisinin çok güçlü veya

zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

%

0.9

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ kullandıysanız

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

% 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin içeriğinde

bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çözeltideki iyonların eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanabilir ve normal

tedavi koşullarında yan etkilerin ortaya çıkması beklenmez.

Aşağıda belirtilen yan etkiler, doz aşımına ya da uygulama tekniğine bağlı olarak

görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Damarlar içinde pıhtı oluşumu

Kanama

Vücutta tuz (sodyum) birikimi

Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp

yetmezliğinde ağırlaşma

Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Huzursuzluk hali

Aşırı uyarılabilirlik hali

Kasılmalar

Koma ve ölüm

Kalp çarpıntısı (taşikardi)

Tansiyonda yükselme

Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)

Solunum yavaşlaması

Solunum durması

Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma

Terlemede azalma

Kaslarda seyirme ve sertleşme

Böbrek yetmezliği

Ateş, halsizlik

Uygulamanın yapıldığı yerde ağrı

Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan sertlik,

kızarıklık ya da şişlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"İlaç

Etki

Bildirimi"

ikonuna

tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ’nin saklanması

%

0.9

İZOTONİK

SODYUM

KLORÜR

ÇÖZELTİSİ’ni

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı

sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra % 0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR

ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel : 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

İmal yeri

Deva Holding A.Ş

Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No:2

Kartepe / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 24.06.2015 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca

berrak,

partikülsüz

ve

ambalaj

bütünlüğü

bozulmamış

ürünler

kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki kalıntı havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek

için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

Çözelti

steril

uygulama

seti

aracılığıyla

aseptik

teknik

kullanılarak

uygulanmalıdır.

Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir.

Oluşan

ürünün

izotonisitesi

parenteral

uygulama

yapılmadan

önce

belirlenmiş

olmalıdır.

Hastaya

uygulamadan

önce

eklenmiş

ilacın

çözeltiyle

tümüyle

karışmış

olması

gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır;

daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye

ilaç

katılması

yanlış

uygulama

tekniği,

ürüne

pirojen

kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi

durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

Şişenin kapağı dezenfekte edilir.

Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine

eklenir.

Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat

: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

Setin klempi kapatılır.

Şişenin kapağı dezenfekte edilir.

Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine

uygulanır.

Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

pozisyondayken

şişeye

hafifçe

vurularak

çözelti

ilacın

karışması

sağlanır.

Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.