% 5 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML(SETLI)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • % 5 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • % 5 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 122/80
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-12-1975
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Her 100 ml içinde 5 gram dekstroz monohidrat içerir.

Yardımcı madde(ler):

Steril enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU dekstroz adı verilen vücudun enerji gereksinimi

için gerekli olan bir şekeri içeren, damar içi yoldan kullanılan steril bir çözeltidir.

Çözelti 500 ya da 1000 mililitre hacminde cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz

iki formu bulunmaktadır.

DEKSTROZ

SOLÜSYONU

vücudun

susuz

kalması

(dehidratasyon)

durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe yarar. Ayrıca

vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine

koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.

DEKSTROZ

SOLÜSYONU,

konsantre

formda

bulunan

bazı

damar

içi

uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da

kullanılmaktadır.

2.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz,

böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız

doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).

Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) varsa.

Vücudunuzdaki

yapım-yıkım işlemlerinin

yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen

şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa.

Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda

şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu

gelişmişse.

Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin

düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).

Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

İE

%5

DEKSTROZ

SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ

KULLANINIZ:

Eğer;

Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.

İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek

yetmezliği durumunuz varsa.

Kalp yetmezliğiniz varsa.

Akciğer yetmezliğiniz varsa.

Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu

(akut iskemik inme) oluşmuşsa.

Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz.

Kafa içi basıncınız yüksekse.

Eğer,

ilaç

size

elektronik

pompa

aracılığıyla

uygulanacaksa,

şişenin

tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi

önerilir.

Ayrıca

yalnızca

şişe

sağlam

sızdırmıyorsa,

içindeki

çözelti

berraksa

kullanılmalıdır.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecekle kullanımı:

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve

içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKSTROZ

SOLÜSYONU

gerekli

olmadıkça

hamilelik

döneminde

kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak

mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine

kullanabilirsiniz.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU 'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler

hakkında önemli bilgiler

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir

duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir

ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bildiriniz.

DEKSTROZ

SOLÜSYONU’na

olarak

herhangi

ilaç

almadan

önce

doktorunuza danışınız.

Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi

nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.

tedavi

size

uygulanmadan

önce,

kullanmakta

olduğunuz

reçeteli

reçetesiz

herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz

karar

verecektir.

Buna

yaşınız,

vücut

ağırlığınız

ilacın

size

uygulanma nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini

size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından

karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek

karaciğer

yetmezliği

durumunda

doktorunuz

hastalığınızın

şiddetine

bağlı

olarak

ilacı

size

uygulamayabilir;

uygulamaya

karar

verdiği

durumlarda

sizi

uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair

bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

İE

%5

DEKSTROZ

SOLÜSYONU

kullandıysanız:

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir

doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU da içeriğinde bulunan maddelere

duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

İE

%5

DEKSTROZ

SOLÜSYONU’nu

kullanmayı

durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil

bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde

sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da

titreme/nezle benzeri belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’na karşı

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Vücudunuzdaki

sıvı

miktarının

azalması

vücudunuzun

susuz

kalması

(dehidratasyon)

Kanınızdaki

iyon

adı

verilen

maddelerin

(potasyum,

magnezyum,

fosfat

düzeylerinde azalmalar

Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)

Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)

İdrar miktarınızda artış

Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma.

Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme

Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş

Uygulamanın

yapıldığı

bölgeden

başlayarak

toplardamarlar

boyunca

yayılan

iltihaplanma

Uygulamanın

yapıldığı

bölgeden

başlayarak

toplardamarlarınızı

tıkayan

pıhtıların

oluşumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nun saklanması

İE %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayınız.

C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki

son

kullanma

tarihinden

sonra

İE

%5

DEKSTROZ

SOLÜSYONU’nu

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve

sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce

belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir.

Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra

kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1. Setin klempi kapatılır.

2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine

uygulanır.

4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6. Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.