Candesartan "Orion" 32 mg tabletter

Danimarka - Danca - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

şimdi satın al

Ürün özellikleri Ürün özellikleri (SPC)

06-11-2017

Aktif bileşen:
CANDESARTANCILEXETIL
Mevcut itibaren:
Orion Corporation
ATC kodu:
C09CA06
INN (International Adı):
candesartan cilexetil
Doz:
32 mg
Farmasötik formu:
tabletter
Yetkilendirme durumu:
Markedsført
Yetkilendirme numarası:
47290
Yetkilendirme tarihi:
2011-11-21

Belgenin tamamını okuyun

Indlægsseddel: Information til brugeren

Candesartan Orion 4 mg tabletter

Candesartan Orion 8 mg tabletter

Candesartan Orion 16 mg tabletter

Candesartan Orion 32 mg tabletter

Candesartancilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Candesartan Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Orion

Sådan skal du tage Candesartan Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på din medicin er Candesartan Orion. Det aktive stof er candesartancilexetil. Det tilhører en

gruppe af medicin, der kaldes angiotensin II receptor-antagonister. Det virker ved at afslappe og udvide

dine blodkar. Dette får dit blodtryk til at falde. Det gør det også lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt

i hele kroppen.

Medicinen anvendes til:

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne patienter samt hos børn og unge i

alderen 6 til < 18 år.

Candesartan Orion kan bruges til behandling af voksne patienter med hjertesvigt, hvor hjertets evne

til at pumpe blod ud i kroppen er nedsat, når ACE-hæmmere (hæmmer det angiotensin-

konverterende enzym) ikke kan anvendes eller sammen med ACE-hæmmere, når symptomerne

fortsætter trods behandling, og mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) ikke kan anvendes

(ACE-hæmmere og MRA’er er medicin til behandling af hjertesvigt).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Candesartan Orion

hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Candesartan Orion (angivet i punkt 6).

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå

Candesartan Orion tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”).

hvis du har en alvorlig leversygdom eller hindret afløb af galde (et problem med afløb af galde

fra galdeblæren).

hvis patienten er et barn i alderen under 1 år

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet inden du tager Candesartan Orion, hvis du ikke er

sikker på om noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Candesartan Orion:

hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling.

hvis du for nylig har fået foretaget en nyretransplantation.

hvis du kaster op, for nylig har haft kraftige opkastninger eller har diarré.

hvis du har en sygdom i binyren, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme).

hvis du har lavt blodtryk.

hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde.

du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke

tage Candesartan Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet "Graviditet og

amning").

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især, hvis du har nyreproblemer

i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du tager en ACE-hæmmer sammen med et lægemiddel, der hører til en type medicin, der

kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA). Denne type medicin bruges til

behandling af hjertesvigt (se ” Brug af anden medicin sammen med Cardensartan Orion”).

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ” Tag ikke Cardensartan Orion”.

Din læge kan beslutte at kontrollere dig oftere og tage nogle prøver, hvis du lider af nogle af disse

tilstande.

Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager

Candesartan Orion. Det er fordi, at Candesartan Orion kan medføre et fald i blodtrykket, hvis det

kombineres med nogle narkosemidler.

Børn og unge

Candesartancilexetil er undersøgt hos børn. Tal med din læge, hvis du ønsker yderligere information.

Candesartan Orion må ikke gives til børn i alderen under 1 år, da der er risiko for, at nyrerne kan tage

skade under deres udvikling.

Brug af anden medicin sammen med Candesartan Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Candesartan Orion” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvis du er i behandling med en ACE-hæmmer sammen med visse andre lægemidler mod

hjertesvigt, som kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolacton,

eplerenon).

Candesartan Orion kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen

af Candesartan Orion. Hvis du bruger anden medicin, kan det være, at din læge af og til skal tage

nogle blodprøver.

Tal med din læge, især hvis du tager nogle af følgende typer medicin:

anden medicin, der får blodtrykket til at falde, herunder beta-blokkere, diazoxid og ACE-

hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

ikke-steroid betændelseshæmmende medicin (NSAID’ere), såsom ibuprofen, naproxen,

diclofenac, celecoxib eller etirocoxib (medicin, der virker smerterstillende og

betændelseshæmmende).

acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smerterstillende og

betændelseshæmmende).

kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af

kalium i dit blod).

heparin (blodfortyndende medicin).

vanddrivende medicin (diuretika).

lithium (medicin til behandling af psykiske helbredsproblemer).

Brug af Candesartan Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Candesartan Orion sammen med eller uden mad.

Hvis du får ordineret Candesartan Orion, skal du tale med din læge, inden du drikker alkohol.

Alkohol kan få dig til at føle at være ved at besvime eller svimmelhed.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Candesartan Orion.

Graviditet

Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Candesartan Orion og tage en anden medicin i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Candesartan Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Candesartan Orion

hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed, når de tager Candesartan Orion. Hvis dette sker for

dig, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner.

Candesartan Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Candesartan Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er vigtigt at blive ved med at tage Candesartan Orion hver dag.

Du kan tage Candesartan Orion sammen med eller uden mad.

Synk tabletten med en slurk vand.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Forhøjet blodtryk

Den anbefalede dosis af Candesartan Orion er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af hvordan dit

blodtryk reagerer, kan din læge øge denne dosis til 16 mg én gang dagligt og yderligere op til 32

mg én gang dagligt.

Hos nogle patienter kan lægen ordinere en lavere startdosis. Det kan være hos patienter med

leverproblemer, nyreproblemer eller patienter, som for nylig har mistet meget væske fra

kroppen f.eks. ved opkastning eller diarré eller ved anvendelse af vanddrivende medicin.

Nogle sorte patienter kan have nedsat virkning af denne type medicin, hvis den gives som

eneste behandling, og disse patienter har behov for en højere dosis.

Brug til børn og unge

Børn i alderen 6 til < 18 år: den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt.

For patienter, der vejer < 50 kg: hos nogle patienter, hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt, vil lægen måske beslutte at dosis skal øges til højst 8 mg én gang dagligt.

For patienter, der vejer > 50 kg: hos nogle patienter, hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt, vil lægen måske beslutte at dosis skal øges til 8 mg én gang dagligt og 16 mg én gang

dagligt.

Hjertesvigt

Den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt. Ved at fordoble dosis med intervaller på mindst 2

uger, kan din læge øge dosis op til 32 mg én gang dagligt. Candesartan Orion kan tages sammen med

anden medicin mod hjertesvigt, og din læge vil afgøre, hvilken behandling, der er egnet til dig.

Hvis du har taget for mange Candesartan Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Candesartan Orion, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Candesartan Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Candesartan Orion

Hvis du stopper med at tage Candesartan Orion kan dit blodtryk stige igen. Du må derfor ikke stoppe

med at tage Candesartan Orion uden først at tale med din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er

vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være.

Stop med at tage Candesartan Orion og søg straks lægehjælp, hvis du får nogle af følgende

allergiske reaktioner

vejrtrækningsbesvær, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre synkebesvær

alvorlig hudkløe (med hævede knuder)

Candesartan Orion kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandskraft over for

infektioner kan svækkes, og du kan bemærke træthed, en infektion eller feber. Hvis dette sker, skal du

kontakte din læge. Din læge kan af og til tage blodprøver, for at undersøge om Candesartan Orion

påvirker dit blod (agranulocytose).

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere)

Svimmelheds- eller roterende følelse.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Lavt blodtryk. Dette kan medføre følelse af at skulle besvime eller svimmelhed.

Ændringer i blodprøveresultater:

En øget mængde kalium i blodet, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller

hjertesvigt. Hvis det er alvorligt kan du bemærke træthed, svaghed, uregelmæssige

hjerteslag eller stikken og prikken.

Påvirkning af din nyrefunktion, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller hjertesvigt. I

meget sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere)

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

Nedsat antal røde eller hvide blodlegemer. Du kan bemærke træthed, en infektion eller feber.

Hududslæt, hævede knuder (nældefeber).

Kløe.

Rygsmerter, smerter i led og muskler.

Ændringer i din leverfunktion, herunder leverbetændelse (hepatitis). Du kan bemærke træthed,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene og få influenzalignende symptomer.

Kvalme.

Ændringer i blodprøveresultater:

Nedsat mængde salt i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du bemærke svaghed, manglende

energi eller muskelkramper.

Hoste.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Diarré.

Yderligere bivirkninger hos børn

Hos børn i behandling for forhøjet blodtryk, er bivirkningerne de samme som hos voksne, men kan

forekomme hyppigere. Ondt i halsen er en meget almindelig bivirkning hos børn, men er ikke

indberettet for voksne. Snue, feber og hurtigere hjerterytme er almindelig hos børn, men er ikke

indberettet hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Candesartan Orion indeholder

Aktivt stof: candesartancilexetil. Hver filmovertrukket tablet indeholder henholdsvis 2

mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Hypromellose 2910 (E464)

Calciumstearat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Dinatriumedetat

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

For 8 mg, 16 mg og 32 mg endvidere rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse/pakningsstørrelser

Candesartan Orion 4 mg tabletter

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på én side og glat på den

anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion 8 mg tabletter

Pink til rødbrune med hvidligt mosaikmønster, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv

på én side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion16 mg tabletter

Lyserøde til svagt røde, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på én side og glat på den

anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Candesartan Orion 32 mg tabletter

Lyserøde til svagt røde, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

NL, FI, SE, DK, NO: Candesartan Orion

PL, LV, EE: Kandesar

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019

Belgenin tamamını okuyun

1. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartan "Orion", tabletter

1.

D.SP.NR.

27386

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartan "Orion"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

4 mg

En tablet indeholder 4 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 86,21 mg

lactosemonohydrat.

8 mg

En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 105,85 mg

lactosemonohydrat.

16 mg

En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 74,155

mg lactosemonohydrat.

32 mg

En Candesartan tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 148,31 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

47290_spc.docx

Side 1 af 19

4 mg

Hvide til næsten hvide, runde (diameter 7,1 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

8 mg

Pink til rødbrune, med hvidligt mosaikmønster, runde (diameter 8 mm), bikonvekse, ikke

overtrukne tabletter med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan

deles i to lige store doser.

16 mg

Lyserøde til svagt røde, runde (diameter 7,1 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på en side og glat på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

32 mg

Lyserøde til svagt røde, runde (diameter 9,5 mm), bikonvekse, ikke overtrukne tabletter

med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Candesartan "Orion" er indiceret til:

Behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Behandling af voksne patienter med hjerteinsufficiens og nedsat systolisk funktion af

venstre ventrikel (venstre ventrikel ejektionsfraktion ≤ 40 %), når ACE-hæmmere ikke

tåles, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere hos patienter med symptomatisk

hjerteinsufficiens på trods af optimal behandling, når mineralokortikoid-

receptorantagonister ikke tåles (se pkt. 4.2, 4.4, 4.5 og 5.1).

Behandling af hypertension hos børn og unge i alderen 6 til < 18 år.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosering ved hypertension

Den anbefalede startdosis og sædvanlige vedligeholdelsesdosis af Candesartan "Orion" er

8 mg en gang daglig. Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås inden for 4 uger.

Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende, kan dosis øges til

16 mg en gang daglig og til maksimalt 32 mg en gang daglig. Behandlingen bør justeres i

henhold til blodtryksrespons.

Candesartan "Orion" kan også administreres sammen med andre antihypertensiva (se pkt.

4.3, 4.4, 4.5 og 5.1). Tilføjelse af hydrochlorthiazid til forskellige doser af Candesartan

"Orion" har vist en additiv antihypertensiv virkning.

Ældre population

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos ældre patienter.

47290_spc.docx

Side 2 af 19

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

En startdosis på 4 mg kan overvejes hos patienter med risiko for hypotension, som f. eks.

patienter med muligt nedsat intravaskulært volumen (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Startdosis er 4 mg til patienter med nedsat nyrefunktion, inklusive patienter i hæmodialyse.

Dosis bør justeres efter respons. Der er begrænset erfaring hos patienter med meget

alvorlig eller slutstadium af nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance (Cl

kreatinin

<15 ml/min) (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

En startdosis på 4 mg en gang daglig anbefales til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. Dosis kan justeres efter respons. Candesartan "Orion" er kontraindiceret hos

patienter med stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase (se pkt. 4.3 og 5.2).

Sorte patienter

Den antihypertensive virkning af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-

sorte patienter. Som en konsekvens heraf kan der være større behov for optitrering af

Candesartan "Orion" og anden samtidig behandling for at opnå blodtrykskontrol hos sorte

patienter end hos ikke-sorte patienter (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Børn og unge i alderen 6 til < 18 år

Den anbefalede startdosis er 4 mg en gang daglig.

For patienter, der vejer < 50 kg: hos patienter, hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilstrækkeligt kan dosis øges til maksimalt 8 mg daglig.

For patienter, der vejer > 50 kg: hos patienter, hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilstrækkeligt kan dosis øges til 8 mg daglig og derefter til 16 mg, hvis det bliver

nødvendigt (se pkt. 5.1).

Doser over 32 mg er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter.

Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås inden for 4 uger.

For børn med potentiel intravaskulær volumendepletion (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, især de patienter, der har nedsat nyrefunktion), bør behandling med Candesartan

"Orion" initieres under nøje medicinsk supervision, og der bør overvejes en lavere

startdosis end den sædvanlige startdosis ovenfor (se pkt. 4.4).

Candesartan "Orion" er ikke undersøgt hos børn med en glomerulær filtrationshastighed

under 30 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.4).

Sorte, pædiatriske patienter:

Candesartans antihypertensive virkning er mindre udtalt hos sorte patienter end hos ikke-

sorte patienter (se pkt. 5.1).

Børn i alderen under 1 år til < 6 år

Sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 år til < 6 år er ikke klarlagt. De foreliggende

data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

47290_spc.docx

Side 3 af 19

Candesartan "Orion" er kontraindiceret til børn i alderen under 1 år (se pkt. 4.3).

Dosering ved hjerteinsufficiens

Sædvanlig anbefalet startdosis af Candesartan "Orion" er 4 mg en gang daglig. Optitrering

til måldosis på 32 mg en gang daglig (maksimaldosis) eller til den højste tolererede dosis

foretages ved at fordoble dosis med intervaller på mindst 2 uger (se pkt. 4.4). Evaluering af

patienter med hjertesvigt bør altid inkludere vurdering af nyrefunktionen, herunder

monitorering af serumkreatinin og serumkalium. Candesartan "Orion" kan anvendes

sammen med anden behandling til hjerteinsufficiens, herunder ACE-hæmmere,

betablokkere, diuretika og digitalis eller en kombination af disse lægemidler. Candesartan

"Orion" kan anvendes sammen med en ACE-hæmmer til patienter med symptomatisk

hjerteinsufficiens på trods af optimal standard-behandling, når mineralokortikoid-

receptorantagonister ikke tåles. Kombination af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende

diuretikum og Candesartan "Orion" anbefales ikke og bør kun overvejes efter nøje

afvejning af fordele og risici (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

Særlige patientpopulationer

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis til ældre patienter eller til patienter med nedsat

intravaskulært volumen, nedsat nyrefunktion eller let til moderat nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Candesartan "Orion"s sikkerhed og virkning hos børn i alderen fra fødslen til 18 år er ikke

klarlagt i behandlingen af hjerteinsufficiens. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Candesartan "Orion" bør tages en gang daglig med eller uden samtidig fødeindtagelse.

Biotilgængeligheden af candesartan påvirkes ikke af fødeindtagelse.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for candesartancilexetil eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorligt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Børn i alderen under 1 år (se pkt. 5.3).

Samtidig brug af Cardensartan "Orion" og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Som for andre lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan der

forventes ændring i nyrefunktionen hos disponerede patienter, der behandles med

Candesartan "Orion".

Når Candesartan "Orion" anvendes til hypertensive patienter med nedsat nyrefunktion,

anbefales det at monitorere serumkalium- og serumkreatininniveauet regelmæssigt. Der er

begrænset erfaring hos patienter med meget alvorlig eller slutstadium af nedsat

nyrefunktion (Cl

kreatinin

< 15 ml/min). Hos disse patienter bør Candesartan "Orion" titreres

forsigtigt med omhyggelig monitorering af blodtrykket.

47290_spc.docx

Side 4 af 19

Evaluering af patienter med hjerteinsufficiens bør omfatte regelmæssig vurdering af

nyrefunktionen, især hos ældre patienter på 75 år eller derover og hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Under dosistitreringen af Candesartan "Orion" anbefales det at monitorere

serumkreatinin og serumkalium. Kliniske studier med hjerteinsufficiens inkluderede ikke

patienter med serumkreatinin > 265

mol/l (> 3 mg/dl).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati."

Samtidig behandling med ACE-hæmmer ved hjerteinsufficiens

Risikoen for bivirkninger, specielt hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt) kan være øget, når Candesartan "Orion" anvendes i kombination

med en ACE-hæmmer

Trippel-kombination med en ACE-hæmmer, en mineralokortikoid-receptorantagonist og

candesartan bør heller ikke anvendes. Sådanne kombinationer bør kun anvendes under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotension II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Hæmodialyse

Under dialyse kan blodtrykket være særligt følsomt over for AT

-receptorblokade på grund

af reduceret plasmavolumen og aktivering af renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Candesartan "Orion" bør derfor titreres forsigtigt med omhyggelig monitorering af

blodtrykket hos patienter i hæmodialyse.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere), kan forhøje serumurinstof og

serumkreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en

nyre.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med hensyn til anvendelse af Candesartan "Orion" hos patienter, der

for nyligt har fået foretaget nyretransplantation.

Hypotension

Hypotension kan opstå hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med Candesartan

"Orion". Ligeledes kan der opstå hypotension hos hypertensive patienter med nedsat

intravaskulært volumen, såsom patienter der behandles med høje doser diuretika. Der bør

47290_spc.docx

Side 5 af 19

udvises forsigtighed ved behandlingens start, og det bør forsøges at korrigere for

hypovolæmi.

Anæstesi og kirurgi

Hos patienter behandlet med angiotension II-antagonister kan hypotension opstå under

anæstesi og kirurgi på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent

kan hypotensionen være så alvorlig, at det nødvendiggør anvendelse af intravenøs væske

og/eller vasopressorbehandling.

Stenose i aorta- og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som for andre vasodilatatorer er særlig forsigtighed indiceret hos patienter, der lider af

hæmodynamisk relevant stenose i aorta- eller mitralklapper eller obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer sædvanligvis ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker via hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet. Candesartan "Orion" frarådes derfor til disse patienter.

Hyperkaliæmi

Samtidig anvendelse af Candesartan "Orion" og kaliumbesparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge

kaliumniveauerne (f. eks. heparin), kan medføre stigning i serumkalium hos hypertensive

patienter. Monitorering af serumkalium bør foretages, når det er relevant.

Der kan opstå hyperkaliæmi hos patienter med hjerteinsufficiens, der behandles med

Candesartan "Orion". Regelmæssig monitorering af serumkalium anbefales. Kombination

af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende diuretikum (f. eks. spironolacton) og

Candesartan "Orion" frarådes og bør kun overvejes efter omhyggelig evaluering af de

mulige fordele og risici.

Generelt

Hos patienter, hvis kartonus og nyrefunktion overvejende er afhængigt af renin-

angiotensin-aldosteron-systemet (f. eks. patienter med alvorligt hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inkl. nyrearteriestenose), har behandling med andre

lægemidler, som påvirker dette system, været forbundet med akut hypotension, azotæmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt. Muligheden for tilsvarende virkninger kan

ikke udelukkes for AIIRA’ere. Som for andre antihypertensive lægemidler kan en kraftig

blodtryksreduktion hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær

iskæmisk lidelse resultere i myokardieinfarkt eller slagtilfælde.

Den antihypertensive virkning af candesartan kan forstærkes af lægemidler med

blodtrykssænkende virkning, uansat om disse er ordineret som antihypertensiva eller til

andre indikationer.

Candesartan "Orion" indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

Graviditet

Behandling med AIIRA'er bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil

47290_spc.docx

Side 6 af 19

ved brug under graviditet. Når graviditet er konstateret, bør behandling med AIIRA'er

straks seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Pædiatrisk population

Anvendelse til pædiatriske patienter, herunder patienter med nedsat nyrefunktion

Candesartan "Orion" er ikke undersøgt hos børn med en glomerulær filtrationshastighed

under 30 ml/min/1,73 m

(se pkt. 4.2).

For børn med potentiel intravaskulær volumendepletion (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, især de patienter, der har nedsat nyrefunktion), bør behandling med Candesartan

"Orion" initieres under nøje medicinsk supervision og der bør overvejes en lavere

startdosis (se pkt. 4.2).

Hos patienter, der er begyndt at menstruere, skal muligheden for graviditet vurderes

regelmæssigt. Der skal gives passende information og/eller der skal tages forholdsregler

for at forebygge risikoen for eksponering under graviditet (se pkt. 4.3 og 4.6).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De kemiske forbindelser, som er undersøgt i kliniske farmakokinetik-studier, inkluderer

hydrochlorthiazid, warfarin, digoxin, orale kontraceptiva (dvs.

ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid, nifedipin og enalapril. Der er ikke påvist

klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner med disse lægemidler.

Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger eller andre lægemidler (f. eks. heparin) kan øge kaliumniveauerne.

Serumkalium bør monitoreres, når det er relevant (se pkt. 4.4).

Som for ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’ere og NSAID’ere medføre

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, inklusive muligt akut nyresvigt og en stigning

i serumkalium, især hos patienter med allerede nedsat nyrefunktion. Kombinationen bør

administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienterne skal være velhydrerede, og

monitorering af nyrefunktionen bør overvejes efter opstart af samtidig behandling og

herefter periodisk.

Reversible stigninger i serumlithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret ved

samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. En tilsvarende virkning kan forekomme med

AIIRA’ere. Brug af candesartan samtidig med lithium frarådes. Hvis samtidig behandling

er nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering af serumlithium-niveauer.

Når AIIRA’ere anvendes samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(f.eks. selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre (> 3 g/dag) og non-selektive

NSAID’ere), kan den antihypertensive virkning svækkes.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

47290_spc.docx

Side 7 af 19

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Det frarådes at bruge angiotensin II-antagonister (AIIA) under første trimester (se pkt. 4.4).

Brug af AIIRA er kontraindiceret under andet og tredje trimester af graviditeten (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan

dog ikke udelukkes. Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen

ved brug af AIIA, men lignende risici kan eksistere for denne gruppe lægemidler.

Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør patienter, som

planlægger at blive gravide, skifte til en alternativ hypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIA under andet og tredje trimester er kendt for at

medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi), se også

pkt. 5.3.

Det anbefales at udføre ultralydsscanning for at tjekke nyrefunktionen og kraniet, hvis

fosteret har været udsat for AIIA fra andet trimester.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIA skal observeres tæt for hypotension (se pkt. 4.3 og

4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om brug af Candesartan "Orion" under amning,

anbefales Candesartan "Orion" ikke. Andre behandlinger med bedre fastlagte

sikkerhedsprofiler under amning anbefales, især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

5.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af candesartans virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Det bør dog tages i betragtning, at der af og til kan opstå svimmelhed

eller træthed under behandling med Candesartan "Orion"

5.8

Bivirkninger

Behandling af hypertension

I kontrollerede kliniske studier var bivirkningerne milde og forbigående. Den samlede

hyppighed af bivirkninger viste ingen sammenhæng med dosis eller alder. Seponering af

behandling på grund af bivirkninger var ens for candesartancilexetil (3,1 %) og placebo

(3,2 %).

47290_spc.docx

Side 8 af 19

I en samlet analyse af resultaterne fra kliniske studier med hypertensive patienter blev

bivirkninger ved candesartancilexetil defineret på basis af en hyppighed, der var mindst 1

% højere for candesartancilexetil end hyppigheden set for placebo. Ifølge denne definition

var de hyppigst rapporterede bivirkninger svimmelhed/vertigo, hovedpine og

luftvejsinfektion.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Hyppighederne, der er anvendt i tabellerne i pkt. 4.8, er: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo,

hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Kvalme

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer,

abnorm leverfunktion eller

hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt,

urticaria, kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion,

herunder nyresvigt hos

disponerede patienter (se

pkt. 4.4)

Laboratorieværdier

Generelt havde Candesartan "Orion" ingen indflydelse af klinisk betydning på

laboratorieværdier målt rutinemæssigt. Som for andre hæmmere af renin-angiotensin-

aldosteron-systemet er der set mindre fald i hæmoglobin. Det er normalt ikke nødvendigt

rutinemæssigt at monitorere laboratorieparametre hos patienter, der behandles med

Candesartan "Orion". Dog anbefales regelmæssig monitorering af serumkalium og

serumkreatinin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

47290_spc.docx

Side 9 af 19

Pædiatrisk population

Candesartancilexetils sikkerhed blev monitoreret hos 255 hypertensive børn og unge i

alderen 6 år til < 18 år, i et 4-ugers klinisk effekt-studie og et 1-årigt open-label studie (se

pkt. 5.1). Bivirkningshyppigheden hos børn, inden for næsten alle organklasser, er med

frekvensen almindelige/ikke almindelig. Mens bivirkningernes art og sværhedsgrad svarer

til voksnes (se tabellen ovenfor), så er hyppigheden for alle bivirkninger højere hos børn

og unge, især for

Hovedpine, svimmelhed og infektioner i de øvre luftveje er "meget almindelig" (dvs.

≥1/10) hos børn og almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) hos voksne.

Hoste er "meget almindelig" (dvs. > 1/10) hos børn og meget sjælden (< 1/10.000) hos

voksne.

Udslæt er "almindelig" (dvs. ≥1/100 til <1/10) hos børn og “meget sjælden"

(<1/10.000) hos voksne.

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og anormal leverfunktion er ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100) hos børn og meget sjælden (< 1/10.000) hos voksne.

Sinus arytmi, nasofaryngitis, pyrexi er “almindelig" (dvs. ≥1/100 til <1/10) og

orofaryngeal smerte er “meget almindelig" (dvs. ≥1/10) hos børn, men er ikke

rapporteret hos voksne. Disse er dog forbigående og udbredte sygdomme i

barndommen.

Candesartancilexetils overordnede sikkerhedsprofil hos pædiatriske patienter adskiller sig

ikke signifikant fra sikkerhedsprofilen hos voksne.

Behandling af hjerteinsufficiens

Bivirkningsprofilen for Candesartan "Orion" hos patienter med hjerteinsufficiens stemte

overens med lægemidlets farmakologi og patienternes helbredsmæssige tilstand. I det

kliniske studieprogram CHARM, hvor Candesartan "Orion" i doser op til 32 mg (n=3.803)

blev sammenlignet med placebo (n=3.796), seponerede 21,0 % i candesartancilexetil-

gruppen og 16,1 % i placebo-gruppen behandlingen på grund af bivirkninger. De hyppigst

rapporterede bivirkninger var hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion. Disse

bivirkninger var hyppigere hos patienter over 70 år, hos diabetikere eller hos patienter, som

fik andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, især en ACE-

hæmmer og/eller spironolacton.

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Hyperkaliæmi

Meget sjælden

Hyponatriæmi

Nervesystemet

Meget sjælden

Svimmelhed, hovedpine

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Kvalme

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Forhøjede leverenzymer,

abnorm leverfunktion

eller hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt,

47290_spc.docx

Side 10 af 19

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

urticaria, kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi,

myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nedsat nyrefunktion,

herunder nyresvigt hos

disponerede patienter (se

pkt. 4.4)

Laboratorieværdier

Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er almindelig hos patienter, der behandles med

Candesartan "Orion" på indikationen hjerteinsufficiens. Regelmæssig monitorering af

serumkreatinin og serumkalium anbefales (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Symptomer

Ud fra farmakologiske overvejelser vil hovedsymptomerne på overdosering sandsynligvis

være hypotension og svimmelhed. I individuelle rapporter om overdosering (med op til

672 mg candesartancilexetil) kom patienterne sig uden komplikationer.

Behandling

Hvis symptomgivende hypotension skulle opstå, bør symptomatisk behandlingen

institueres og vitale tegn monitoreres. Patienten bør anbringes i liggende stilling med

eleverede ben. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør plasmavolumen øges ved infusion af f.

eks. isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Sympatomimetiske lægemidler kan

administreres, hvis ovennævnte tiltag ikke er tilstrækkelige.

Candesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 CA 06. Angiotensin II antagonist, usammensatte.

47290_spc.docx

Side 11 af 19

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Angiotensin II er det primære vasoaktive hormon i renin-angiotensin-aldosteron-systemet

og spiller en rolle i patofysiologien for hypertension, hjerteinsufficiens og andre

kardiovaskulære sygdomme. Det har også en rolle i patogenesen af målorganets hypertrofi

og beskadigelse. De vigtigste fysiologiske virkninger af angiotensin II, såsom

vasokonstriktion, aldosteronstimulering, regulering af salt- og væskebalancen og

stimulering af cellevæksten, medieres via type I- (AT

-) receptoren.

Farmakodynamisk virkning

Candesartancilexetil er et prodrug egnet til oral anvendelse. Det omdannes hurtigt til den

aktive substans, candesartan, via ester-hydrolyse under absorptionen fra mave-tarm-

kanalen. Candesartan er en AIIRA, selektiv for AT

-receptorer, med kraftig binding til og

langsom dissociation fra receptoren. Det er uden agonist-aktivitet.

Candesartan hæmmer ikke ACE, som omdanner angiotensin I til angiotensin II og

nedbryder bradykinin. Der er ingen virkning på ACE og ingen forstærkning af bradykinin

eller substans P. I kontrollerede kliniske studier, hvor candesartan blev sammenlignet med

ACE-hæmmere, var hyppigheden af hoste lavere hos patienter, der fik candesartancilexetil.

Candesartan binder ikke til og blokerer ikke andre af de hormonreceptorer eller ionkanaler,

der vides at spille en vigtig rolle i den kardiovaskulære regulering. Antagonismen af

angiotensin II- (AT

-) receptorer resulterer i dosisrelaterede stigninger i plasma-renin-

niveauerne, i angiotensin I- og angiotensin II-niveauerne og i et fald i plasma-aldosteron-

koncentrationen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hypertension

Ved hypertension forårsager candesartan en dosisafhængig, langvarig reduktion i det

arterielle blodtryk. Den antihypertensive virkning skyldes en nedsat systemisk perifer

modstand uden reflektorisk stigning i hjertefrekvensen. Der er ikke tegn på alvorlig eller

kraftig hypotension efter første dosis eller rebound-effekt efter behandlingsophør.

Efter indgift af en enkelt dosis candesartancilexetil indtræder den antihypertensive virkning

sædvanligvis inden for 2 timer. Ved fortsat behandling opnås størstedelen af

blodtryksreduktionen, uanset dosis, i almindelighed i løbet af 4 uger og opretholdes under

langtidsbehandling. I henhold til en meta-analyse er den gennemsnitlige additive virkning

ved dosisøgning fra 16 mg til 32 mg en gang daglig lille. Under hensynstagen til den inter-

individuelle variation kan der hos nogle patienter forventes en virkning, som er større end

den gennemsnitlige virkning. Candesartancilexetil en gang daglig giver en effektiv og jævn

blodtryksreduktion over 24 timer med lille variation mellem den maksimale virkning og

daleffekten i løbet af dosisintervallet. Candesartans og losartans antihypertensive virkning

og tolerabilitet blev sammenlignet i to randomiserede, dobbeltblindede studier hos i alt

1.268 patienter med let til moderat hypertension. Dal blodtryksreduktionen

(systolisk/diastolisk) var 13,1/10,5 mmHg ved 32 mg candesartan cilexetil en gang daglig

og 10,0/8,7 mmHg ved 100 mg losartankalium en gang daglig (forskellen i

blodtryksreduktion var 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

47290_spc.docx

Side 12 af 19

Når candesartancilexetil gives samtidig med hydrochlorthiazid, er blodtryksreduktionen

additiv. En øget antihypertensiv virkning kan også ses, når candesartancilexetil gives

samtidig med amlodipin eller felodipin.

Lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet, har en mindre udtalt

antihypertensiv virkning hos sorte patienter (en typisk lav-renin population) end hos ikke-

sorte patienter. Dette gælder også for candesartan. I et åbent klinisk studie med

5.156 patienter med diastolisk hypertension var blodtryksreduktionen med candesartan-

behandling signifikant lavere hos sorte end hos ikke-sorte patienter (14,4/10,3 mmHg

versus 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Candesartan øger nyrernes blodgennemstrømning og er enten uden indflydelse på eller

øger den glomerulære filtrationsrate, mens den renale karmodstand og filtrationsfraktion

nedsættes. I et 3-måneders klinisk studie af hypertensive patienter med type 2-diabetes og

mikroalbuminuri nedsatte den antihypertensive behandling med candesartancilexetil

udskillelsen af albumin i urinen (albumin/kreatinin-ratio, middelværdi: 30 %, 95 %

konfidensinterval 15-42 %). Der foreligger for tiden ingen data vedrørende candesartans

virkning på progressionen til diabetisk nefropati.

Virkningen af candesartancilexetil 8-16 mg (gennemsnitsdosis 12 mg) en gang daglig på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet blev undersøgt i et randomiseret klinisk studie

med 4.937 ældre patienter (i alderen 70-89 år; 21 % 80 år eller derover) med let til moderat

hypertension, fulgt i gennemsnitligt 3,7 år (Study on COgnition and Prognosis in the

Elderly). Patienterne fik candesartancilexetil eller placebo sammen med anden

antihypertensiv behandling, som blev tillagt efter behov. Blodtrykket blev reduceret fra

166/90 til 145/80 mmHg i candesartan-gruppen og fra 167/90 til 149/82 mmHg i

kontrolgruppen. Der var ingen statistisk signifikant forskel i det primære endepunkt, større

kardiovaskulære hændelser (kardiovaskulær mortalitet, ikke-letalt slagtilfælde og ikke-

letalt myokardieinfarkt). Der var 26,7 hændelser pr. 1.000 patientår i candesartan-gruppen

versus 30,0 hændelser pr. 1.000 patientår i kontrolgruppen (relativ risiko: 0,89; 95 %

konfidensinterval: 0,75-1,06; p=0,19).

Pædiatrisk population - hypertension

I to randomiserede, dobbeltblindede multicenter, 4-ugers doseringsintervalstudier blev

candesartans antihypertensive virkning evalueret hos hypertensive børn i alderen 1 år til <

6 år og 6 år til < 17 år.

93 børn i alderen 1 år til < 6 år, hvoraf 74% havde nyresygdom , blev randomiserede til at

modtage orale doser af candesartancilexetil-suspension 0,05, 0,20 eller 0,40 mg/kg en gang

daglig.

Den primære analysemetode var det systoliske blodtryks (SBT) hældningskoefficient som

funktion af dosis. SBT og diastolisk blodtryk (DBT) faldt 6,0/5,2 til 12,0/11,1 mmHg fra

baseline på tværs af 3 doser candesartancilexetil. Eftersom der ikke var nogen

placebogruppe, forbliver den nøjagtige størrelse for virkning på blodtrykket usikker,

hvilket medfører at en konklusiv vurdering af fordele—risici er vanskelig for denne

aldersgruppe.

240 børn i alderen 6 år til < 17 år blev randomiserede til at få enten placebo eller lave,

medium eller høje doser candesartancilexetil i forholdet 1: 2: 2: 2. For børn der vejede < 50

kg var candesartancilexetildoserne 2, 8 eller 16 mg en gang daglig. For børn der vejede

>50 kg var candesartancilexetil doserne 4, 16 eller 32 mg en gang daglig. Candesartan i

47290_spc.docx

Side 13 af 19

poolede doser reducerede SiSBT med 10,2 mmHg (P< 0,0001) og SiDBT (P=0,0029) med

6,6 mmHg fra baseline. I placebogruppen var der også en reduktion på 3,7 mmHg i SiSBT

(p=0,0074) og 1,80 mmHg for SiDBT (p=0,0992) fra baseline. Trods den store

placebovirkning var alle individuelle candesartandoser (og alle samlede doser) signifikant

bedre end placebo. Maksimalt respons for reduktion af blodtryk hos børn under og over 50

kg blev nået med doser på hhv. 8 mg og 16 mg og virkningen var stabil herefter.

Af de inkluderede patienter var 47% sorte og 29% var kvinder. Gennemsnitlig alder +/- SD

var 12,9 +/- 2,6 år. Hos børn i alderen 6 år til < 17 år var der en tendens til mindre virkning

på blodtrykket hos sorte patienter sammenlignet med ikke-sorte patienter.

Hjerteinsufficiens

Behandling med candesartancilexetil reducerer mortalitet, reducerer indlæggelser pga.

hjerteinsufficiens og forbedrer symptomerne hos patienter med nedsat systolisk funktion af

venstre ventrikel som vist i Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in

Mortality and morbidity (CHARM) programmet.

Dette placebo-kontrollerede, dobbeltblinde studieprogram hos patienter med kronisk

hjerteinsufficiens (CHF) med NYHA-funktionsklasse II til IV bestod af tre separate

studier: CHARM-Alternative (n=2.028) med patienter med venstre ventrikels

ejektionsfraktion (LVEF) ≤ 40%, som pga. intolerans (hovedsageligt på grund af hoste,

72 %) ikke var i ACE-hæmmer behandling, CHARM-Added (n=2.548) med patienter med

LVEF ≤ 40% og behandlet med en ACE-hæmmer samt CHARM-Preserved (n=3.023) med

patienter med LVEF > 40%. Patienter i optimal CHF-behandling ved baseline blev

randomiseret til placebo eller candesartancilexetil (titreret fra 4 mg eller 8 mg en gang

daglig til 32 mg en gang daglig eller til højst tolererede dosis, gennemsnitsdosis 24 mg) og

fulgt i en periode på gennemsnitligt 37,7 måned. Efter 6 måneders behandling havde 63 %

af de patienter, som stadig fik candesartancilexetil (89 %), nået måldosis på 32 mg.

I CHARM-Alternative blev det sammensatte/kombinerede (anvend samme term teksten

igennem) endepunkt af kardiovaskulær mortalitet eller første hospitalisering pga. kronisk

hjerteinsufficiens signifikant reduceret med candesartan sammenlignet med placebo,

hazard ratio (HR) 0,77 (95 % konfidensinterval: 0,67-0,89; p<0,001). Det svarer til en

relativ risikoreduktion på 23 %. 33,0% af candesartan-patienterne (95 % konfidensinterval:

30,1-36,0) og 44 % af placebo-patienterne (95 % konfidensinterval: 37,0-43,1) oplevede

dette endepunkt, absolut forskel, 7,0% (95 % konfidensinterval: 11,2-2,8). Det var

nødvendigt at behandle 14 patienter i hele studiets varighed for at forhindre en patient i at

dø af en kardiovaskulær hændelse eller i at blive indlagt til behandling af

hjerteinsufficiens. Det kombinerede endepunkt af mortalitet af alle årsager eller første

hospitalisering pga. kronisk hjerteinsufficiens, blev også signifikant reduceret med

candesartan, HR 0,80 (95 % konfidensinterval: 0,70-0,92; p=0,001). 36,6 % af

candesartan-patienterne (95 % konfidensinterval: 33,7-39,7) og 42,7 % af placebo-

patienterne (95 % konfidensinterval: 39,6-45,8) oplevede dette endepunkt, absolut forskel

6,0% (95 % konfidensinterval: 10,3-1,8). Både mortalitets- og morbiditets (hospitalisering

pga. kronisk hjerteinsufficiens)-komponenterne af disse kombinerede endepunkter bidrog

til candesartans positive virkning. Behandling med

Candesartancilexetil resulterede i en forbedret NYHA-funktionsklasse (p=0,008).

I CHARM-Added blev det kombinerede endepunkt, kardiovaskulær mortalitet eller første

hospitalisering pga. kronisk hjerteinsufficiens, signifikant reduceret med candesartan

sammenlignet med placebo, HR 0,85 (95 % konfidensinterval: 0,75-0,96; p=0,011). Det

47290_spc.docx

Side 14 af 19

svarer til en relativ risikoreduktion på 15 %. 37,9 % af candesartan-patienterne (95 %

konfidensinterval: 35,2-40,6) og 42,3 % af placebo-patienterne (95 % konfidensinterval:

39,6-45,1) oplevede dette endepunkt, absolut forskel 4,4 % (95 % konfidensinterval:

8,2-0,6). Det er nødvendigt at behandle 23 patienter i hele studiets varighed for at forhindre

en patient i at dø af en kardiovaskulær hændelse eller i at blive indlagt for behandling af

hjerteinsufficiens. Det kombinerede endepunkt, mortalitet af alle årsager eller første

hospitalisering pga. kronisk hjerteinsufficiens, blev også signifikant reduceret med

candesartan, HR 0,87 (95 % konfidensinterval: 0,78-0,98; p=0,021). 42,2 % af

candesartan-patienterne (95 % konfidensinterval: 39,5-45,0) og 46,1 % af placebo-

patienterne (95 % konfidensinterval: 43,4-48,9) oplevede dette endepunkt, absolut forskel

3,9 % (95 % konfidensinterval: 7,8-0,1). Både mortalitets- og morbiditetskomponenterne

af disse sammensatte endepunkter bidrog til candesartans positive virkning. Behandling

med candesartancilexetil resulterede i en forbedret NYHA funktionsklasse (p=0,020).

I CHARM-Preserved sås ingen statistisk signifikant reduktion i det kombinerede

endepunkt, kardiovaskulær mortalitet eller første hospitalisering pga. kronisk

hjerteinsufficiens, HR 0,89 (95 % konfidensinterval: 0,77-1,03; p =0,118).

Mortalitet af alle årsager var ikke statistisk signifikant, når den blev undersøgt separat i

hver af de 3 CHARM-studier. Dog blev mortaliteten af alle årsager også opgjort i samlede

populationer, CHARM-Alternative og CHARM-Added, HR 0,88 (95 % konfidensinterval:

0,79-0,98; p=0,018) og alle tre studier, HR 0,91 (95 % konfidensinterval: 0,83-1,00;

p=0,055).

De gavnlige virkninger af candesartan var de samme uanset alder, køn eller samtidig

indtagelse af andre lægemidler. Candesartan var ligeledes effektivt hos patienter, der tog

både betablokkere og ACE-hæmmere samtidig, og fordelen var til stede, uanset om

patienterne fik de målsatte doser ACE-hæmmere, som anbefales i behandlingsguidelines

eller ej.

Hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens og nedsat systolisk funktion af venstre

ventrikel (venstre ventrikels ejektionsfraktion, LVEF ≤ 40 %) mindsker candesartan

systemisk vaskulær modstand og pulmonalt kapillært indkilingstryk, øger plasma-renin-

aktivitet og angiotension II-koncentration og nedsætter aldosteron-niveauer.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

47290_spc.docx

Side 15 af 19

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Efter oral indgift omdannes candersartan cilexetil til den aktive substans candesartan.

Candesartans absolutte biotilgængelighed er ca. 40 % efter en oral opløsning af

candesartancilexetil. Den relative biotilgængelighed af tabletten sammenlignet med den

orale opløsning er ca. 34 % med meget lille variabilitet. Den estimerede absolutte

biotilgængelighed af tabletten er derfor 14 %. Den gennemsnitlige maksimale

serumkoncentration (C

) nås i løbet af 3-4 timer efter tabletindtagelse. Candesartans

serumkoncentration stiger lineært med stigende doser inden for det terapeutiske

dosisinterval. Der er ikke observeret nogen kønsrelateret forskel for candesartans

farmakokinetik. Arealet under serumkoncentrationskurven vs. tidskurven (AUC) for

candesartan påvirkes ikke signifikant af fødeindtagelse.

Candesartan er stærkt bundet til plasmaproteiner (mere end 99 %). Det tilsyneladende

fordelingsvolumen for candesartan er 0,1 1/kg.

Candesartans biotilgængelighed påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Biotransformation og elimination

Candesartan elimineres overvejende uomdannet via urinen og galden og omdannes kun i

ringe grad via levermetabolisme (CYP2C9). Foreliggende interaktionsstudier tyder ikke på

nogen virkning på CYP2C9 og CYP3A4. Baseret på in vitro-data forventes det ikke, at der

vil opstå nogen interaktion in vivo med lægemidler, hvis metabolisme afhænger af

cytochrom P450-isoenzymerne CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4. candesartans terminale halveringstid er ca. 9 timer. Der er ingen

akkumulering efter gentagne doser.

Den totale plasma-clearance af candesartan er ca. 0,37 ml/min/kg med en renal clearance

på ca. 0,19 ml/min/kg. Den renale elimination af candesartan sker såvel via glomerulær

filtration som via aktiv tubulær sekretion. Efter en enkelt oral dosis af

C mærket

candesartancilexetil udskilles ca. 26 % af dosis i urinen som candesartan og 7 % som en

inaktiv metabolit, mens ca. 56 % af dosis genfindes i fæces som candesartan og 10 % som

den inaktive metabolit.

47290_spc.docx

Side 16 af 19

Farmakokinetik hos særlige populationer

Hos ældre (> 65 år) er candesartans C

og AUC øget med henholdsvis ca. 50 % og 80 % i

sammenligning med yngre forsøgspersoner. Alligevel er blodtryksreduktionen og

hyppigheden af bivirkninger efter en given Candesartan "Orion" dosis ens hos yngre og

ældre patienter (se pkt. 4.2).

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion steg candesartans C

og AUC efter

gentagne doseringer med henholdsvis ca. 50 % og70 %, men t

var uændret i

sammenligning med patienter med normal nyrefunktion. De tilsvarende ændringer hos

patienter med stærkt nedsat nyrefunktion var henholdsvis ca. 50 % og 110 %. Candesartans

terminale halveringstid var omtrent fordoblet hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

AUC for candesartan hos patienter i hæmodialyse var i samme størrelsesorden som den,

der ses hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

I to studier, begge med patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, var der en

stigning i gennemsnitlig AUC for candesartan på ca. 20 % i det ene studie og 80 % i det

andet (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaringer hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Candesartans farmakokinetiske egenskaber blev evalueret hos hypertensive børn i alderen

1 år til < 6 år og 6 år til < 17 år i to enkeltdosis PK-studier.

Hos børn i alderen 1 til < 6 år fik 10 børn, der vejede 10 til < 25 kg, en enkeltdosis på 0,2

mg/kg oral suspension. Der var ingen korrelation mellem Cmax og AUC for alder eller

vægt. Der er ikke indsamlet data mht. clearance. Derfor er muligheden for, at der er en

korrelation mellem clearance og vægt/alder i denne population ikke kendt.

Hos børn i alderen 6 år til < 17 år fik 22 børn en enkeltdosis på 16 mg som tablet. Der var

ingen korrelation mellem Cmax og AUC med alder. Vægten korrelerede dog

tilsyneladende signifikant med Cmax (p=0,012) og AUC (p=0,011). Der er ikke indsamlet

data mht. clearance. Derfor er muligheden for, at der er en korrelation mellem clearance og

vægt/alder i denne population ikke kendt.

Børn > 6 år blev eksponeret som voksne og fik samme dosis.

Candesartancilexetils farmakokinetik er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter i alderen

< 1 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

Der var ingen tegn på unormal systemisk toksicitet eller toksicitet i målorgan ved klinisk

relevante doser. I prækliniske sikkerhedsstudier med høje doser påvirkede candesartan

nyrerne og de røde blodlegemeparametre hos mus, rotter, hunde og aber. Candesartan

forårsagede en reduktion i parametre for de røde blodlegemer (erytrocytter, hæmoglobin,

hæmatokrit). Virkninger på nyrerne (så som interstitiel nefritis, tubulær distension, basofile

tubuli; øgede plasmakoncentrationer af urinstof og kreatinin) blev fremkaldt af candesartan

og kunne være sekundære til den hypotensive virkning, der medfører ændringer i den

renale blodgennemstrømning. Endvidere inducerede candesartan hyperplasi/hypertrofi af

de juxtaglomerulære celler. Disse ændringer antages at være fremkaldt af candesartans

farmakologiske virkninger. Det ser ikke ud til, at hyperplasi/hypertrofi af de

47290_spc.docx

Side 17 af 19

juxtaglomerulære celler har nogen relevans hos mennesker ved terapeutiske doser af

candesartan.

I prækliniske studier med normotensive neonatale og unge rotter forårsagede candesartan

en reduktion i kropsvægt og hjertets vægt. Som hos voksne dyr anses disse virkninger at

være et resultat af candesartans farmakologiske virkning. Ved den laveste dosis på 10

mg/kg var eksponering for candesartan mellem 12 og 78 gange det niveau, der sås hos børn

i alderen 1 til < 6 år, der fik en candesartancilexetil dosis på 0,2 mg/kg og 7 til 54 gange

det niveau, der sås hos børn i alderen 6 år til < 17, der fik en candesartancilexetil dosis på

16 mg. Da der ikke blev identificeret en ingen-observeret-virkning i disse studier, er

sikkerhedsintervallet for virkning på hjertets vægt og den kliniske relevans af disse fund

ikke kendt.

Føtotoksicitet er observeret i den sene del af graviditeten (se pkt. 4.6).

Data fra in vitro og in vivo mutagenicitetsstudier tyder på, at candersartan ikke vil udøve

mutagen eller klastogen aktivitet ved klinisk anvendelse.

Der var intet tegn på karcinogenicitet.

Renin-angiotensin-aldosteronsystemet har en væsentlig rolle i nyrernes udvikling in utero.

Blokering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet er vist at forårsage anormal udvikling af

nyrerne hos meget unge mus. Administration af lægemidler, der virker direkte på

reninangiotensinaldosteronsystemet kan påvirke nyrernes normale udvikling. Derfor må

børn i alderen under 1 år ikke få Candesartan "Orion" (se pkt. 4.3).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Hypromellose 2910 (E464)

Calciumstearat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Dinatriumedetat

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

For styrkerne 8, 16 og 32 mg desuden jernoxid, rød (E172).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

47290_spc.docx

Side 18 af 19

6.4

Særlige opbevaringsforhold

4 og 8 mg

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

16 og 32 mg

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Al/OPA-Al-PVC-blister.

Transparent PVC/PVDC-Al-blister.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

4 mg:

47287

8 mg:

47288

16 mg: 47289

32 mg: 47290

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. november 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. november 2017

47290_spc.docx

Side 19 af 19

Benzer ürünler

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin

Bu bilgileri paylaşın