14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

Kazakistan - Arapça - Ecolab

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

24-11-2017

Mevcut itibaren:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Yetkilendirme numarası:
917293

Diğer dillerdeki belgeler

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu - İspanyolca

23-11-2017

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu - İngilizce

24-11-2017

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu - Fransızca

24-11-2017

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu - Portekizce

23-11-2017

Belgenin tamamını okuyun

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

1 / 10

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

0.39 % - 1.56 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

03.07.2017

GHS

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

2 / 10

:

:

:

:

:

:

(%)

68424-95-3

10 - 30

Benzalkonium chloride

68424-85-1

5 - 10

68439-46-3

5 - 10

ethylenediamine tetraacetate

64-02-8

1 - 5

64-17-5

1 - 5

sodium metasilicate

6834-92-0

1 - 5

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

3 / 10

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

4 / 10

0 °C

50 °C

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

5 / 10

64-17-5

TWA OEL-RL

1,000 ppm

1,900 mg/m3

64-17-5

1,000 ppm

1,880 mg/m3

ARE OEL

12.0 - 13.5

100 %

10.54 - 10.93

61 °C

100 °C

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

6 / 10

1.01 - 1.02

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

7 / 10

1,401 mg/kg :

> 1,000 mg/kg :

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

8 / 10

Benzalkonium chloride

4 h :

LC50

0.054 mg/l :

4 h :

LC50

117 mg/l :

96 h :

LC50

1 mg/l :

96 h :

LC50

8.5 mg/l :

ethylenediamine tetraacetate

96 h :

LC50

121 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

sodium metasilicate

96 h :

LC50

210 mg/l :

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

9 / 10

Benzalkonium chloride

48 h :

EC50

0.016 mg/l :

48 h :

EC50

5.3 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

14 PLUS ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER

917293

10 / 10

1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

)

(

1760

Corrosive liquid, n.o.s.

(quaternary ammonium compound)

)

(

)

/

(

1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(quaternary ammonium compound)

03.07.2017

Regulatory Affairs

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Bu bilgileri paylaşın