SAFIL VIOLA 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6

ประเทศ: อิตาลี

ภาษา: อิตาลี

แหล่งที่มา: Ministero della Salute

มีจำหน่ายจาก:

AESCULAP AG

รหัส ATC:

H010101020101

กลุ่มบำบัด:

ACIDO POLIGLICOLICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA

สถานะการอนุญาต:

S

วันที่อนุญาต:

2011-09-27

สินค้าที่คล้ายกัน

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้