OROCHIARO 18132

ประเทศ: อิตาลี

ภาษา: อิตาลี

แหล่งที่มา: Ministero della Salute

มีจำหน่ายจาก:

KAPPATRE SRL

รหัส ATC:

Y210303

กลุ่มบำบัด:

LENTI OFTALMICHE E MONTATURE

สถานะการอนุญาต:

N

วันที่อนุญาต:

2011-10-07

สินค้าที่คล้ายกัน

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร