FOXERO  100 mg film - coated tablets

Bulgaria - Kibulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Nunua Sasa

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi (PIL)
06-01-2021
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa (SPC)
06-01-2021
Viambatanisho vya kazi:
Цефподоксим
Inapatikana kutoka:
Alkaloid-INT d.o.o.
ATC kanuni:
J01DD13
INN (Jina la Kimataifa):
Cefpodoxime
Kipimo:
100 mg film - coated tablets
Bidhaa muhtasari:
FOXERO, 100 mg film - coated tablets x 10, x 20;
Idhini idadi:
20120312
Idhini ya tarehe:
2015-02-18

Soma hati kamili

Карта на сайта

Абонамент

Търсене

Етикети

Идентификация

Запомни ме

Вход

Забравена парола?

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Моля, изберете Информация за гражданите - Предупреждения - Съобщения

Лекарства Лекарствена безопасност Формуляр за нежелани лекарствени реакции от

немедицински лица Административно обслужване Общо лого на интернет аптеки

ЗА ФИРМИТЕ

Моля, изберете Информация за фирмите - Съобщения за фирмите - Разрешаване за

употреба на лекарствени продукти - Медицински изделия - Съобщения във връзка с

лекарствената безопасност - - Архив на съобщенията за лекарствена безопасност -

Клинични изпитвания - Комисии по етика - - ЕККИ - Етична комисия за клинични

изпитвания - - Архив - Лекарствена информация - Лингвистична проверка - Тест за

ниво на разбираемост - Контрол на лекарствените продукти - Фармакопея - CESP -

Състрадателна употреба - Инструкции за управляване на сигнали при верификация и

отписване на лп - за фирмите

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Моля, изберете Съобщения Лекарства Лекарствена безопасност - Формуляр за

нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти - Методично ръководство

за реда и начина на съобщаване на подозирани НЛР от медицинските специалисти -

Съобщения за лекарствена безопасност - Преки съобщения до медицинските

специалисти - Бюлетини за Нежелани лекарствени реакции - Архив на съобщенията

за лекарствена безопасност Новорегистрирани лекарствени продукти Кръвни

продукти Регистри Програми за състрадателна употреба Инструкции за управляване

на сигнали при верификация и отписване на лп

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

15 Октомври 2020

ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

Е-мейл

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с

лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на

„ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район

Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на

помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски

извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на

издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията

на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет

страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от

съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет

страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Предишна

Следваща

Важна информация!

COVID-19

СЕСПА

Административна информация

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински

специалисти

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински

лица

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение

Указания на ЕМА

Лекарства без рецепта

Портал за електронни административни услуги

Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени

средства

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Профил на купувача - портал

Архив процедури преди 01.10.2014 г.

Достъп до информация

Проекти и програми/ЕС

Защита на личните данни

Антикорупция

Вие сте тук:

1. Начало

2. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

3. ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

+359 2 8903555

Fax: +359 2 8903434

bda@bda.bg

09:00 - 17:30

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.

All Rights Reserved.

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

Soma hati kamili

Карта на сайта

Абонамент

Търсене

Етикети

Идентификация

Запомни ме

Вход

Забравена парола?

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Моля, изберете Информация за гражданите - Предупреждения - Съобщения

Лекарства Лекарствена безопасност Формуляр за нежелани лекарствени реакции от

немедицински лица Административно обслужване Общо лого на интернет аптеки

ЗА ФИРМИТЕ

Моля, изберете Информация за фирмите - Съобщения за фирмите - Разрешаване за

употреба на лекарствени продукти - Медицински изделия - Съобщения във връзка с

лекарствената безопасност - - Архив на съобщенията за лекарствена безопасност -

Клинични изпитвания - Комисии по етика - - ЕККИ - Етична комисия за клинични

изпитвания - - Архив - Лекарствена информация - Лингвистична проверка - Тест за

ниво на разбираемост - Контрол на лекарствените продукти - Фармакопея - CESP -

Състрадателна употреба - Инструкции за управляване на сигнали при верификация и

отписване на лп - за фирмите

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Моля, изберете Съобщения Лекарства Лекарствена безопасност - Формуляр за

нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти - Методично ръководство

за реда и начина на съобщаване на подозирани НЛР от медицинските специалисти -

Съобщения за лекарствена безопасност - Преки съобщения до медицинските

специалисти - Бюлетини за Нежелани лекарствени реакции - Архив на съобщенията

за лекарствена безопасност Новорегистрирани лекарствени продукти Кръвни

продукти Регистри Програми за състрадателна употреба Инструкции за управляване

на сигнали при верификация и отписване на лп

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

15 Октомври 2020

ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

Е-мейл

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с

лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на

„ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район

Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на

помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски

извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на

издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията

на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет

страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от

съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет

страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Предишна

Следваща

Важна информация!

COVID-19

СЕСПА

Административна информация

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински

специалисти

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински

лица

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение

Указания на ЕМА

Лекарства без рецепта

Портал за електронни административни услуги

Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени

средства

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Профил на купувача - портал

Архив процедури преди 01.10.2014 г.

Достъп до информация

Проекти и програми/ЕС

Защита на личните данни

Антикорупция

Вие сте тук:

1. Начало

2. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

3. ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

+359 2 8903555

Fax: +359 2 8903434

bda@bda.bg

09:00 - 17:30

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.

All Rights Reserved.

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

Bidhaa zinazofanana

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Tazama historia ya hati

Shiriki habari hii