Zaltrap

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-11-2020

Aktiva substanser:
aflibercept
Tillgänglig från:
Sanofi-Aventis Groupe
ATC-kod:
L01XX44
INN (International namn):
aflibercept
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Kolorektala neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Behandling av metastaserad kolorektal cancer (MCRC).
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002532
Tillstånd datum:
2013-02-01
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002532

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-10-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

aflibercept

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen eller ge den till din vårdgivare.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad ZALTRAP är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder ZALTRAP

Hur du använder ZALTRAP

Eventuella biverkningar

Hur ZALTRAP ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad ZALTRAP är och vad det används för

Vad ZALTRAP är och hur det fungerar

ZALTRAP innehåller den aktiva substansen aflibercept, som är ett protein som blockerar tillväxten av

nya blodkärl inom tumören. Tumören behöver näring och syre från blodet för att kunna växa. Genom

att blockera tillväxten av blodkärl, kan ZALTRAP göra att tillväxten av tumören avstannar eller saktas

ned.

Vad används ZALTRAP för

ZALTRAP är ett läkemedel som används för behandling av avancerad kolon- eller rektalcancer (delar

av tjocktarmen) hos vuxna. Det kommer att ges med andra läkemedel, så kallad ”kemoterapi”, såsom

5-fluorouracil, folinsyra och irinotekan.

2.

Vad du behöver veta innan du använder ZALTRAP

Använd inte ZALTRAP

om du är allergisk mot aflibercept eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

i dina ögon eftersom det kan skada dem allvarligt.

Läs också bipacksedeln för de andra läkemedlen (”kemoterapin”) som är en del av din behandling, för

att se att de passar för dig. Om du känner dig osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska om det finns någon anledning till att du inte kan använda dessa läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får ZALTRAP och under din

behandling om:

du har problem med blödningar eller upptäcker någon blödning efter behandling (se avsnitt 4)

eller om du känner dig extremt trött, svag, yr eller har förändrad färg på avföringen. Om

blödningen är allvarlig kommer din läkare att avsluta behandlingen med ZALTRAP. Detta

eftersom ZALTRAP kan öka risken för blödning.

du har något problem i munnen eller med dina tänder som dålig tandstatus, sjukdomar i

tandköttet eller en planerad tandutdragning, särskilt om du tidigare behandlats med

bisfosfonater (som används för att behandla eller förebygga bensjukdomar). En biverkning

som kallas osteonekros (benskador i käken) har rapporterats hos cancerpatienter som

behandlats med ZALTRAP.

Du kanske får rådet att göra en tandundersökning innan du börjar ZALTRAP-behandlingen.

När du behandlas med ZALTRAP ska du bibehålla god munhygien (inklusive regelbunden

tandborstning) och gå på rutinmässiga tandvårdskontroller. Om du bär tandprotes/löständer

ska du se till att den/de passar ordentligt. Om du tidigare har fått eller om du får intravenös

bifosfonatbehandling, ska tandbehandling eller tandkirurgi (t ex tandutdragning) undvikas.

Informera din läkare om din tandbehandling och berätta för din tandläkare att du behandlas

med ZALTRAP. Kontakta din läkare eller tandläkare genast om du under och efter behandling

med ZALTRAP får något problem i munnen eller med dina tänder som lösa tänder, smärta

eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskande sår eftersom detta kan vara tecken på

osteonekros i käken.

du har sjukdomar där din tarm är inflammerad, såsom en infekterad del av tarmväggen (också

kallad divertikulit), magsår eller kolit. Detta eftersom ZALTRAP kan öka risken för att

utveckla hål i tarmväggen. Om detta skulle inträffa för dig kommer din läkare att avsluta

behandlingen med ZALTRAP.

du har haft någon onormal tubliknande förbindelse eller passage inuti din kropp mellan inre

organ och hud eller andra vävnader (också kallad fistel). Om en sådan förbindelse eller

passage utvecklas under din behandling kommer din läkarare att avsluta behandlingen med

ZALTRAP.

du har högt blodtryck. ZALTRAP kan öka ditt blodtryck (se avsnitt 4) och din läkare kommer

att behöva övervaka blodtrycket och kanske ändra dina blodtrycksmediciner eller din

ZALTRAP-dos. Det är därför också viktigt att informera din läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska om du har några andra hjärtproblem eftersom högt blodtryck kan förvärra dessa.

Om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

om du upplever andnöd (dyspné) när du anstränger dig eller när du ligger ner, känner dig

väldigt trött eller har svullna ben, dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt.

du har sett tecken på blodpropp (se avsnitt 4). Tecken på blodpropp kan variera beroende på

var den sitter (t ex lungor, ben, hjärta eller hjärna) men kan ge symtom som bröstsmärta,

hosta, andfåddhet eller andningssvårigheter. Andra tecken kan vara svullnad i ett eller båda

benen, smärta eller ömhet i ett eller båda benen, missfärgning och värmekänsla i huden på det

påverkade benet eller synliga vener. Det kan också uppträda som en plötslig domnings- eller

svaghetskänsla i ansikte, armar eller ben. Andra tecken kan vara att man känner sig förvirrad,

har problem med syn, gång, koordination eller balans, problem med att uttala ord eller

sluddrande tal. Om du känner något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare eftersom

läkaren kan vilja behandla dina symtom och avsluta behandlingen med ZALTRAP.

du har njurproblem (protein i urinen) eftersom din läkare kommer att övervaka din

njurfunktion och kanske måste justera ZALTRAP-dosen.

ditt antal av vita blodkroppar är för lågt. ZALTRAP kan minska antalet vita blodkroppar i ditt

blod och din läkare kommer att övervaka halterna av dina vita blodkroppar och kanske ge dig

ytterligare läkemedel för att öka halterna. Om antalet vita blodkroppar är lågt kan din läkare

behöva senarelägga din behandling.

du har allvarlig eller ihållande diarré, känner dig sjuk (illamående) eller har kräkningar kan

detta orsaka en stor förlust av kroppsvätskor (dehydrering). Din läkare kan behöva behandla

dig med andra läkemedel och/eller vätska intravenöst.

du har eller någon gång har haft allergier- allvarliga allergiska reaktioner kan inträffa under

behandling med ZALTRAP (se avsnitt 4). Din läkare kan behöva behandla den allergiska

reaktionen eller avsluta behandlingen med ZALTRAP.

du har dragit ut en tand eller genomgått annan operation under de senaste 4 veckorna, eller om

du kommer att genomgå en operation eller tand- eller medicinsk behandling, eller om du har

ett operationssår som inte har läkt. Din läkare kan tillfälligt göra uppehåll i din behandling

före och efter en operation.

du får anfall (kramper). Om du får synförändringar eller blir förvirrad kan din läkare avsluta

din behandling med ZALTRAP.

du är 65 år eller äldre och får diarré, yrsel, svaghet, viktminskning eller allvarlig förlust av

kroppsvätskor (så kallad ”dehydrering)”. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant.

dina dagliga aktiviteter begränsas eller försämras under behandlingen. Din läkare kommer att

övervaka dig noggrant.

Om något av ovan gäller för dig (eller om du känner dig osäker) tala med din läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska innan du får ZALTRAP och under din behandling.

Under din behandling kommer din läkare att genomföra ett flertal tester för att övervaka din

kroppsfunktion och se hur läkemedlet verkar. Testerna kan omfatta blod- och urinprov, röntgen eller

andra scanningstekniker och/eller andra tester.

ZALTRAP ges via dropp (infusion) i en av dina vener (intravenöst) för att behandla avancerad cancer

i kolon eller rektum. ZALTRAP får inte injiceras i ögonen eftersom det kan skada dem allvarligt.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte till barn och ungdomar under 18 år. Säkerhet och nytta inte har visats vid

användning av ZALTRAP till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och ZALTRAP

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller

kan tänkas använda andra läkemedel. Detta omfattar även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte använda ZALTRAP under graviditet såvida inte du och din läkare bestämmer att nyttan

för dig är större än den möjliga risken för dig och ditt ofödda barn.

Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda en effektiv preventivmedelsmetod (se avsnittet

angående ”Preventivmetoder” nedan för ytterligare detaljer om manliga och kvinnliga

preventivmedelsmetoder). Detta läkemedel kan skada det ofödda barnet eftersom det kan stoppa

utvecklingen av nya blodkärl.

Tala med din läkare innan du får detta läkemedel om du ammar. Det är inte känt om detta läkemedel

utsöndras i bröstmjölk.

ZALTRAP kan påverka den manliga och kvinnliga fertiliteten. Tala med din läkare för rådgivning

innan du planerar att bli förälder till ett barn.

Preventivmetoder

Män och kvinnor i fertil ålder ska använda effektivt preventivmedel:

under behandling med ZALTRAP och

fram till åtminstone 6 månader efter den sista behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan få biverkningar som påverkar din syn, koncentration eller reaktionsförmåga. Om detta händer,

kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner.

ZALTRAP innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 22 mg natrium (huvudkomponenten i matlagning/bordssalt) i varje

injektionsflaska. Detta motsvarar 1,1 % av den rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium

för en vuxen.

3.

Hur ZALTRAP ges

ZALTRAP kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning

av ”kemoterapi”. Det ges som dropp (infusion) i en av dina vener (intravenöst). ZALTRAP ska inte

injiceras i ögonen eftersom det kan skada dem allvarligt.

Detta läkemedel måste spädas innan det ges. Praktisk information angående hantering och

administrering av ZALTRAP för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter ges i denna bipacksedel.

Hur mycket och hur ofta kommer du att erhålla behandling

Droppet (infusionen) håller på i cirka 1 timme.

Du kommer vanligtvis att få en infusion varannan vecka.

Den rekommenderade dosen är 4 mg per kilogram av din kroppsvikt. Din läkare kommer att

fastställa rätt dos för dig.

Din läkare kommer att bestämma hur ofta du ska få medicinen och om dosen måste ändras.

ZALTRAP kommer att ges med andra kemoterapeutiska läkemedel som 5-fluorouracil, folinsyra och

irinotekan. Din läkare kommer att fastställa lämplig dos av dessa andra kemoterapeutiska läkemedel.

Behandlingen kommer att pågå så länge din läkare tycker att behandlingen är till nytta för dig och

biverkningarna är acceptabla.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna listade nedan har setts när ZALTRAP givits tillsammans med kemoterapi.

Allvarliga biverkningar

Tala med din läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga biverkningar- du

kan behöva brådskade medicinsk behandling:

Blödning: Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10 personer)

-

detta inkluderar blödning

från näsan men också allvarliga blödningar i tarmen och andra delar av kroppen, vilka kan leda

till döden. Symtom på det kan vara att man känner sig mycket trött, svag och/eller yr, eller att

din avföring ändrar färg.

Smärta in munnen, tänderna och/eller käken, svullnad eller sår som inte läker i munnen

eller käken, vätskande sår, domningar eller en tyngdkänsla i käken eller tandlossning:

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 personer) - Dessa symtom kan vara tecken på

benskada i käken (osteonekros). Berätta omedelbart för din läkare och tandläkare om du får

sådana symtom under behandling med ZALTRAP eller efter avslutad behandling.

Hål i tarmen

(också kallad gastrointestinal perforation):

Mindre vanliga

(kan påverka upp till

1 av 100 personer)- detta är ett hål i magsäcken, matstrupen, eller tarmen. Detta kan leda till

döden. Syntom på det kan vara magsmärta, illamående (kräkningar), feber eller frossa.

Förbindelser eller passager inuti kroppen mellan inre organ och huden eller andra

vävnader

(också kallade fistlar).

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer) – dessa

onormala tubliknande förbindelser eller passager kan bildas t ex mellan tarmen och din hud.

Beroende på var det inträffar kan du ibland få en ovanlig utsöndring från detta ställe. Om du

känner dig osäker, kontakta din läkare.

Högt blodtryck (också kallat hypertoni): Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10

personer) – detta kan utvecklas eller försämras. Om blodtrycket inte är under kontroll kan det

orsaka en stroke, hjärt- och njurproblem. Din läkare ska kontrollera ditt blodtryck under hela

din behandling.

Hjärtsvikt; Mindre vanliga (

kan påverka upp till 1 av 100 personer) – Symtomen kan

omfatta andnöd när du ligger ner eller anstränger dig, omfattande trötthet eller svullna ben

Blockering av artärer på grund av en blodpropp

(också kallat arteriella tromboemboliska

händelser):

Vanliga

( kan påverka upp till 1 av 10 personer) –detta kan leda till en stroke eller

hjärtattack. Symtom kan vara bröstsmärta eller tyngdkänsla i bröstet, plötslig domnad eller

kraftlöshet i ansiktet, armar eller ben. Andra symtom kan vara förvirring, synproblem, problem

med att gå, koordination eller balans, eller problem med att tala eller sluddring tal.

Blockering av vener på grund av en blodpropp

(också kallat venösa tromboemboliska

händelser):

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer) –detta kan omfatta en blodpropp i

lungorna eller benen. Symtom kan omfatta bröstsmärta, hosta, anfåddhet, andningssvårigheter

eller upphostning av blod. Andra symtom kan vara svullnad av ett eller båda benen, smärta

eller ömhet i ett eller båda benen när du står eller går, värmekänsla på huden på det påverkade

benet, röd eller missfärgad hud på det påverkade benet eller synliga vener.

Protein i urinen

(också kallat proteinuri).

Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10

personer) - detta ses ofta i tester. Det kan omfatta svullnad av fötter eller hela kroppen och kan

vara kopplat till njursjukdom.

Lågt antal vita blodkroppar

(också kallat neutropeni

): Mycket vanliga

(kan påverka mer än

1 av 10 personer) – detta kan orsaka allvarliga infektioner. Din läkare kommer att testa ditt

blod regelbundet och kontrollera antalet vita blodkroppar under hela din behandling. De kan

också förskriva ett läkemedel så kallat ”G-CSF” som hjälper till att förebygga komplikationer

om antalet vita blodkroppar är för lågt. Symtom på infektion kan vara feber, frossa, hosta,

sveda vid vattenkastning eller muskelvärk. Du ska kontrollera din kroppstemperatur ofta under

behandlingen med detta läkemedel.

Diarré och dehydrering: Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10 personer) diarré

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer) uttorkning- allvarlig diarré och illamående

(kräkningar) kan orsaka att man tappar för mycket kroppsvätska (dehydrering) och

kroppssalter (elektrolyter). Symtom kan omfatta yrsel, särskilt när man reser sig från sittande

till stående. Du kanske måste in till sjukhus för behandling. Din läkare kan ge dig läkemedel

för att stoppa eller behandla diarrén och illamåendet (kräkningar).

Allergiska reaktioner: Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer) – detta kan inträffa

inom några minuter efter din infusion. Symtom på en allergisk reaktion kan vara utslag eller

klåda, röd hud, yrsel- eller svimningskänsla, andfåddhet, känsla av trånghet i bröstet eller

halsen eller ansiktssvullnad. Berätta omedelbart för din läkare eller sjuksköterska om du

känner av några av dessa symtom under eller strax efter infusionen av ZALTRAP.

Långsam sårläkning eller sår som inte läker: Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av

100 personer) – detta är när ett ärr har svårt att läka eller hålla ihop eller när ett läkt sår går upp

igen. Din läkare kommer att upphöra med behandlingen av detta läkemedel i åtminstone 4

veckor innan en planerad operation och tills såren läkts fullständingt.

En biverkan som påverkar ditt nervsystem

(kallad posterior reversibel encefalopatiskt

syndrom- eller ”PRES”):

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 personer) – symtom

kan vara huvudvärk, synförändringar, en känsla av att vara förvirrad eller anfall med påverkan

av medvetandet med eller utan högt blodtryck.

Tala omedelbart med din läkare om du märker någon av biverkningarna ovan.

Andra biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10 personer)

minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

minskat antal celler i blodet som hjälper det att koagulera (trombocytopeni)

minskad aptit

huvudvärk

näsblod

förändring av rösten t ex utveckling av hes röst

andningssvårigheter

smärtsamma sår i munnen

magsmärta

svullnad och domningar i händer och fötter som kan uppkomma pga kemoterapi (kallas Hand-

Fotsyndromet eller "Palmar Plantar Erytrodysestesi")

trött- eller svaghetskänsla

viktminskning

njurproblem med en ökning av kreatinin (en markör av njurfunktionen)

leverproblem med en ökning av leverenzymer.

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer)

urinvägsinfektion

inflammation i näsan och övre delen av halsen

smärta i mun eller hals

rinnande näsa

hemorrojder, blödning eller smärta i ändtarmen

inflammation inne i munnen

tandvärk

förändringar i hudpigmentet

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 personer)

en ökning av protein i urinen, en ökning av kolesterol i blodet och svullnad på grund av

överflödig vätska (ödem) (även kallad "nefrotiskt syndrom")

blodproppar i mycket små blodkärl (kallas även "trombotisk mikroangiopati").

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

en förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur ZALTRAP ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Information om förvaring och användningstid för ZALTRAP efter spädning då det är färdigt att

användas, beskrivs i avsnittet "Praktisk information för vårdpersonal angående beredning och

hantering av ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning" i slutet av denna

bipacksedel.

Använd inte ZALTRAP om du upptäcker partiklar eller missfärgningar i injektionsflaskan eller

infusionspåsen

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration för ZALTRAP

Den aktiva substansen är aflibercept. En ml av koncentratet innehåller 25 mg aflibercept. En 4

ml injektionsflaska med koncentrat innehåller 100 mg aflibercept. En 8 ml injektionsflaska med

koncentrat innehåller 200 mg aflibercept.

Övriga innehållsämnen är: sackaros, natriumklorid, natriumcitratdihydrat,

citronsyramonohydrat, polysorbat 20, natriumfosfat dibasiskt heptahydrat, natriumfosfat

monobasiskt monohydrat, natriumhydroxid och/eller saltsyra och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ZALTRAP är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat). Koncentratet är en klar,

färglös till blekt gul lösning.

4 ml koncentrat i en 5 ml injektionsflaska av klart borosilikatglas (typ1) förseglad med en

flänsad propp med ett ”flip-off” lock och en isatt, belagd förseglingspropp.

Förpackningsstorlek med 1 eller 3 injektionsflaskor.

8 ml koncentrat i en 10 ml injektionsflaska av klart borosilikatglas (typ1) förseglad med en

flänsad kapsyl med ett ”flip-off” lock och en isatt, belagd förseglingspropp.

Förpackningsstorlek med 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris

Frankrike

Tillverkare

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Hoechst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel: +370 5 2755224

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

SanofiA/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 (0)20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

{ sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

PRAKTISK INFORMATION FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRDSPERSONAL ANGÅENDE

BEREDNING OCH HANTERING AV ZALTRAP 25 mg/ml KONCENTRAT TILL

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

Denna information kompletterar avsnitten 3 och 5 för användaren. Det är viktigt att du läser hela

innehållet i denna anvisning innan beredning av infusionslösningen.

ZALTRAP är ett sterilt koncentrat fritt från konserveringsmedel och pyrogener. Infusionslösningen

ska därför beredas av hälso- och sjukvårdspersonal som använder säkra hanteringsprocedurer och

aseptisk teknik.

Försiktighet ska iakttas vid hantering av ZALTRAP, man ska tänka på användandet av

säkerhetsutrustning , personlig skyddsutrustning (t ex handskar) och beredningsanvisningar.

Beredning av infusionlösning

Inspektera injektionsflaskan med ZALTRAP visuellt innan användning. Koncentratet måste

vara klart och utan partiklar.

Drag ut den volym som behövs baserat på patientens dos ur injektionsflaskan med ZALTRAP.

Mer än en injektionsflaska kan behövas vid beredning av infusionslösningen.

Späd koncentratet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning eller 5 % glukoslösning för

infusion till önskad administreringsvolym. Den slutliga koncentrationen med ZALTRAP

lösning för intravenös infusion ska vara inom intervallet 0,6 mg/ml till 8 mg/ml aflibercept.

Infusionspåsar av PVC innehållande DEHP eller infusionspåsar av polyolefin ska användas.

Den utspädda lösningen ska inspekteras visuellt efter partiklar och missfärgningar innan

administrering. Om missfärgning eller partiklar observeras ska den beredda lösningen

kasseras.

ZALTRAP är en injektionsflaska för engångsbruk. Återanvänd inte flaskan efter att den

punkterats. Eventuellt kvarvarande koncentrat ska kasseras.

Hållbarhet efter spädning i infusionspåsar

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar i 2°C till 8°C och 8 timmar vid 25°C.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används

omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar och ska under normala

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 25 mg aflibercept*.

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 100 mg aflibercept.

En injektionsflaska med 8 ml med koncentrat innehåller 200 mg aflibercept.

*Aflibercept framställs genom rekombinant DNA- teknologi i äggstocksceller från kinesisk hamster

(CHO) (K-1 mammalian expression system).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje 4 ml injektionsflaska innehåller 0,484 mmol natrium, vilket motsvarar 11,118 mg natrium och 8

ml injektionsflaska innehåller 0,967 mmol natrium, vilket motsvarar 22,236 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en klar färglös till blekt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

ZALTRAP i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat

för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer (mCRC) som är resistent mot eller har

progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

ZALTRAP ska administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling med

antineoplastiska läkemedel.

Dosering

Den rekommenderade dosen av ZALTRAP är 4 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös

infusion under 1 timme följt av FOLFIRI kuren. Detta ses som en behandlingscykel.

FOLFIRI kuren som ska användas vid samma tidpunkt dag 1 är irinotekan 180 mg/m

som intravenös

infusion under 90 minuter och 400 mg/m

folinsyra (dl racemisk) som intravenös infusion under två

timmar med hjälp av en grenad slang. Detta ska följas av 5-fluorouracil (5-FU) 400 mg/m

som en

intravenös bolus, följt av 5-FU 2400 mg/m

som en kontinuerlig intravenös infusion under 46 timmar.

Behandlingscykeln ska upprepas varannan vecka.

ZALTRAP behandling ska fortgå tills progression av sjukdomen eller tills oacceptabel toxicitet

inträffar.

Dosjustering

ZALTRAP behandlingen ska avbrytas vid (se avsnitt 4.4):

Allvarlig blödning

Gastrointestinal (GI) perforation

Fistelbildning

Hypertoni som inte är adekvat kontrollerad med blodtryckssänkande behandling eller vid

händelse av hypertensiv kris eller hypertensiv encefalopati.

Hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion

Arteriella tromboemboliska händelser (ATE)

Venösa tromboemboliska händelser av grad 4 (inklusive pulmonell embolism)

Nefrotiskt syndrom eller trombotisk mikroangiopati (TMA)

Allvarlig överkänslighetsreaktion (med bronkospasm, dyspné, angioödem och anafylaxi), (se

avsnitt 4.3 och 4.4)

Nedsatt sårläkning som kräver medicinsk åtgärd

Posteriort reversibelt encefalopati syndrom (PRES) (också känt som reversibelt posteriort

leukoencefalopati syndrom (RPLS))

Zaltrap ska tillfälligt sättas ut minst 4 veckor före elektiv kirurgi (se avsnitt 4.4).

ZALTRAP/FOLFIRI Avvaktande av behandling eller dosjustering

Neutropeni och trombocytopeni

(se avsnitt 4.4 och 4.8)

Administration av ZALTRAP/FOLFIRI ska avvaktas tills

antalet neutrofiler är

1,5 x 10

/l eller antalet trombocyter

75 x 10

Febril neutropeni eller neutropen

sepsis

Irinotekandosen bör reduceras med 15-20% i efterföljande

cykler.

Om den är återkommande bör 5-FU bolus- och

infusionsdosen också reduceras med 20% i efterföljande

cykler.

Om den är återkommande trots dosreduktion av irinotekan

och 5-FU kan en reducering av ZALTRAP-dosen till 2

mg/kg övervägas.

Användning av granulocytstimulerande faktor (G-CSF)

kan övervägas.

Mild till måttlig

överkänslighetsreaktion mot

ZALTRAP (med rodnad, utslag,

urtikaria och klåda)

(se avsnitt 4.4)

Infusionen ska tillfälligt avbrytas tills reaktionen går över.

Behandling med kortikosteroider och/eller antihistaminer

kan användas om kliniskt indicerat.

Förbehandling med kortikosteroider och/eller

antihistaminer kan övervägas i efterföljande cykler.

Allvarliga överkänslighetsreaktioner

(med bronkospasm, dyspné,

angioödem och anafylaxi)

(se avsnitt 4.3 and 4.4)

ZALTRAP/FOLFIRI ska avbrytas och lämplig medicinsk

behandling ska ges.

ZALTRAP Avvaktande av behandling och dosjustering

Hypertoni

(se avsnitt 4.4)

ZALTRAP ska tillfälligt avbrytas tills hypertonin är under

kontroll.

I fall av återkommande medicinskt signifikant eller

allvarlig hypertoni, trots optimal behandling , ska

behandlingen med Zaltrap avbrytas tills den är under

kontroll och dosen minskas till 2 mg/kg i efterföljande

cykler.

Proteinuri

(se avsnitt 4.4)

ZALTRAP ska avbrytas om proteinuri ≥2 gram per 24

timmar och återinsättas när proteinuri <2 gram per 24

timmar.

Om den är återkommande ska behandlingen avbrytas till

<2 gram per 24 timmar och sedan ska dosen minskas till

2 mg/kg.

FOLFIRI Dosjustering när det används tillsammans med Zaltrap

Allvarlig stomatit och Hand-fot-

syndromet (palmar-plantar

erytrodysestesi)

Bolusdosen och infusionsdosen med 5-FU ska minskas

med 20%.

Allvarlig diarré

Irinotekandosen ska minskas med 15-20%.

Om allvarlig diarré återkommer under efterföljande cykel,

ska även bolusdosen och infusionsdosen med 5-FU

minskas med 20%.

Om den allvarliga diarrén kvarstår trots båda

dosreduktionerna ska FOLFIRI avbrytas.

Behandling med läkemedel mot diarré och rehydrering kan

användas när nödvändigt.

För ytterligare information angående toxicitet relaterat till irinotekan, 5-FU eller folinsyra, se

respektive produkts produktresumé.

Särskilda patientgrupper

Äldre

I den pivotala mCRC studien var 28,2% av patienterna i åldern ≥ 65 år och <75 år och 5,4% av

patienterna var ≥ 75. Ingen dosjustering av ZALTRAP är nödvändig hos äldre människor.

Nedsatt leverfunktion

Det har inte gjorts några formella studier med ZALTRAP hos patienter med nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2). Kliniska data visar att ingen ändring i dosen av aflibercept behövs hos patienter med mild

till måttlig leverfunktionsnedsättning. Det finns inga data angående administreringen av aflibercept till

patienter med allvarlig leverfunktionsnedsättning.

Nedsatt njurfunktion

Det har inte gjorts några formella studier med ZALTRAP hos patienter med nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 5.2). Kliniska data visar att ingen ändring i startdosen behövs hos patienter med mild till

måttlig njurfunktionsnedsättning. Det finns endast begränsade data angående patienter med allvarlig

njurfunktionsnedsättning; dessa patienter ska därför behandlas med försiktighet.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av ZALTRAP hos en pediatrisk population med indikationen

metastatisk kolorektalcancer.

Administreringssätt

ZALTRAP ska endast ges som en intravenös infusion under 1 timme. Outspätt ZALTRAP koncentrat

ska inte ges som en intravenös ”push”- eller bolusdos på grund av hyperosmolalitet (1000

mOsmol/kg). ZALTRAP får inte administreras som en intravitreal injektion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Varje injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning är endast för engångsbruk.

Försiktighetsåtgärder att vidta före hantering eller administrering av läkemedlet

För anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering och om infusionset för administrering

se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aflibercept eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Oftalmisk/intravitreal användning på grund hyperosmotiska egenskaper hos ZALTRAP (se avsnitt

4.4).

För kontraindikationer relaterade till FOLFIRI-innehåll (irinotekan, 5-FU och folinsyra), se respektive

produktresumé.

4.4

Varningar och försiktighet

Blödning

En ökad blödningsrisk, inklusive allvarlig och ibland fatala fall av blödningar har rapporterats hos

patienter som behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på gastrointestinal (GI) blödning eller annan

allvarlig blödning. Aflibercept ska inte ges till patienter med allvarlig blödning (se avsnitt 4.2).

Trombocytopeni har rapporterats hos patienter som behandlats med ZALTRAP/FOLFIRI.

Övervakning av fullständigt blodstatus inklusive trombocyter rekommenderas innan behandlingen

påbörjas (baseline), före initieringen av varje cykel med aflibercept och närhelst det är kliniskt

nödvändigt. Administrering av ZALTRAP/FOLFIRI ska inte ske förrän trombocytantalet är

75 x10

/l (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinal perforation

Gastrointestinal perforation (GI) inklusive fatal GI perforation har rapporterats hos patienter som

behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

Patienter ska övervakas avseende tecken och symtom på GI perforation. Afliberceptbehandlingen ska

avbrytas hos patienter som får GI perforation (se avsnitt 4.2).

Fistelbildning

Fistelbildning både gastrointestinalt (GI) och icke GI har inträffat hos patienter

som behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

Afliberceptbehandling ska avbrytas hos patienter som utvecklar fistlar (se avnsitt 4.2).

Hypertoni

En ökad risk för hypertoni av grad 3- 4 (inklusive hypertoni och ett fall av essentiell hypertoni) har

iakttagits hos patienter som behandlats med ZALTRAP/FOLFIRI (se avsnitt 4.8).

Känd hypertoni ska vara under adekvat kontroll innan man påbörjar behandling med

aflibercept. Om hypertonin inte kan kontrolleras tillräckligt ska behandling med aflibercept

inte påbörjas. Det rekommenderas att blodtrycket kontrolleras varannan vecka samt före varje

behandling eller när det är kliniskt indicerat under behandlingen med aflibercept. Om hypertoni

inträffar under afliberceptbehandlingen ska blodtrycket regleras med lämplig

anithypertensiv behandling och blodtrycket ska kontrolleras regelbundet. Vid fall av återkommande

medicinskt signifikant eller allvarlig hypertoni trots optimal behandling ska behandlingen med

aflibercept avbrytas tills hypertonin är under kontroll och afliberceptdosen ska minskas

till 2 mg/kg i följande cykler. Aflibercept ska sättas ut permanent om inte blodtrycket kan regleras

med lämplig blodtrycksbehandling eller med dosreduktion av aflibercept eller om hypertensiv kris

eller hypertensiv encefalopati inträffar (se avsnitt 4.2).

Hypertoni kan utlösa en underliggande cardiovaskulär sjukdom. Försiktighet ska iakttas

vid behandling med ZALTRAP hos patienter med kliniskt signifikanta

cardiovaskulära sjukdomar som koronär arteriell sjukdom eller kongestiv hjärtsvikt i anamnesen.

Patienter med kongestiv hjärtsvikt (NYHA klass III eller IV) ska inte behandlas med ZALTRAP.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan ZALTRAP sätts in

hos patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion

Hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion har rapporterats hos patienter som behandlats med Zaltrap.

Regelbundna utvärderingar av vänsterkammarfunktionen bör övervägas innan behandling påbörjas

(vid baseline) och under behandling med Zaltrap. Patienterna ska övervakas avseende tecken och

symtom på hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion. Avbryt Zaltrapbehandlingen hos patienter som

upplever hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion.

Trombotiska och emboliska händelser

Arteriell trombotisk händelse (ATE)

ATE (inkluderande övergående ischemisk attack, cerebrovaskulär

händelse, angina pectoris, intrakardiell trombos, myokardiell infarkt, arteriell embolism och

ischemisk kolit) har observerats hos patienter som behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

Afliberceptbehandling ska avslutas hos patienter som erfar en ATE (se avsnitt 4.2).

Venösa tromboemboliska händelser (VTE)

VTE inklusive djup ventrombos (DVT) och pulmonell embolism (sällan fatal) har rapporterats

hos patienter som behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

ZALTRAP-behandling ska avbrytas hos patienter som utvecklar livshotande (grad 4)

tromboemboliska händelser (inklusive pulmonell embolism ) (se avsnitt 4.2).

Patienter med DVT av grad 3 ska ha antikoagulationsbehandling enligt klinisk praxis och

afliberceptbehandlingen kan fortsätta. Om händelsen återkommer, trots antikoagulationsbehandling,

ska afliberceptbehandlingen avbrytas. Patienter med tromboemoliska händelser av grad 3 eller lägre

ska övervakas noggrant.

Proteinuri

Allvarlig proteinuri, nefrotiskt syndrom och trombotisk mikroangiopati (TMA) har iakttagits hos

patienter som behandlats med aflibercept (se avsnitt 4.8).

Innan varje afliberceptadministrering ska protein i urinen kontrolleras med en urinsticka och/eller

genom urinproteinkreatinin ratio (UPCR) för att övervaka utveckling eller försämring av proteinuri.

Patienter med en mätsticka som visar ≥ 2+ för protein eller med UPCR >1 eller ett

protein/kreatinin ratio (PCR) >100 mg/mmol ska genomföra en 24 timmars urinuppsamling.

Administrering av aflibercept ska upphöra vid proteinuri ≥2 g /24 timmar och kan påbörjas igen

när proteinuri är <2 g/24 timmar. Om det återkommer ska administrationen avbrytas tills <2 g/24

timmar och då reduceras dosen till 2 mg/kg. Afliberceptbehandling ska avbrytas hos patienter som

utvecklar nefrotiskt syndrom eller TMA (se avsnitt 4.2).

Neutropeni och neutropena komplikationer

En högre incidens av neutropena komplikationer (febril neutropeni och neutropen infektion) har

iakttagits hos patienter som behandlats med ZALTRAP/FOLFIRI (se avsnitt 4.8).

Övervakning av fullständig blodstatus (CBC) med differentialräkning rekommenderas innan

behandlingen påbörjas (baseline) och före initieringen av varje cykel med aflibercept.

Administreing av ZALTRAP/FOLFIRI ska avvaktas till neutrofilvärdet är

1,5 x 10

/l (se avsnitt

4.2). Terapeutisk användning av G-CSF vid första inträffade händelse av grad ≥3 neutropeni och

sekundärprofylax kan övervägas hos patienter som har en ökad risk för neutropena komplikationer.

Diarré och dehydrering

En högre incidens av allvarlig diarré har setts hos patienter behandlade med ZALTRAP/FOLFIRI (se

avsnitt 4.8).

Dosmodifiering av FOLFIRI (se avsnitt 4.2), läkemedelsbehandling mot diarré och rehydrering

ska ges vid behov.

Överkänslighetsreaktioner

I den pivotala studien på mCRC patienter har allvarliga överkänslighetsreaktioner rapporterats hos

patienter som behandlats med ZALTRAP/FOLFIRI (se avsnitt 4.8).

I händelse av en allvarlig överkänslighetsreaktion (inklusive bronkospasm, dyspné, angioödem och

anafylaxi) ska afliberceptbehandlingen avbrytas och nödvändiga medicinska åtgärder vidtas (se

avsnitt 4.2).

Vid mild eller måttlig överkänslighetsreaktion mot ZALTRAP (inklusive rodnad, utslag, urtikaria och

pruritus) ska afliberceptbehandlingen tillfälligt avbrytas till dess att reaktionen gått över. Behandling

med kortikosteroider och/eller antihistaminer kan initieras om kliniskt indicerat. Förbehandling med

kortikosteroider och/eller antihistaminer kan övervägas i följande cykler (se avsnitt 4.2). Försiktighet

ska iakttas vid återbehandling av patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner eftersom

återkommande överkänslighetsreaktioner setts hos vissa patienter trots profylax, inklusive

kortikosteroider.

Nedsatt sårläkning

Aflibercept försämrar sårläkningen i djurmodeller (se avsnitt 5.3).

Risk för nedsatt sårläkning (såret går upp, anastomosläckage) har rapporteras med

aflibercept (se avsnitt 4.8).

Aflibercept ska inte användas på minst 4 veckor före elektiv kirurgi.

Det rekommenderas att aflibercept inte ges på åtminstone 4 veckor efter en större operation och inte

förrän operatonssåren läkt fullständigt. Vid mindre operationer så som placering av central

venkater/port, biopsi och tandutdragning kan afliberceptbehandling ges/påbörjas igen när

operatonssåret är helt läkt. Aflibercept ska avslutas hos patienter med nedsatt sårläkning som kräver

medicinsk behandling (se avsnitt 4.2).

Osteonekros i käken (ONJ)

Fall av ONJ har rapporterats hos cancerpatienter som behandlats med Zaltrap, av vilka flera tidigare

eller samtidigt fått intravenös behandling med bisfosfonater, där ONJ är en identifierad risk.

Försiktighet ska iakttas när Zaltrap och intravenösa bisfosfonater administreras samtidigt eller i följd.

Invasiva tandingrepp är också en identifierad riskfaktor. En tandundersökning och lämplig

förebyggande tandvård ska övervägas innan man påbörjar behandling med Zaltrap. Hos patienter som

behandlas med Zaltrap och tidigare har fått eller får bisfosfonater intravenöst ska invasiva tandingrepp

om möjligt undvikas (se avsnitt 4.8).

Posteriort reversibelt encefalopati syndrom (PRES)

PRES rapporterades inte i den pivotala Fas-III studien på mCRC patienter. I andra studier

rapporterades PRES hos patienter med aflibercept som monoterapi och i kombination med andra

kemoterapier (se avsnitt 4.8).

PRES kan visa sig genom förändringar i mental status, kramper, illamående, kräkning, huvudvärk

eller synrubbningar. Diagnosen av PRES konfirmeras med magnetröntgen av hjärnan (MRI).

Afliberceptbehandlingen ska avbrytas hos patienter som utvecklar PRES (se avsnitt 4.2).

Äldre

Äldre patienter ≥ 65 år har en ökad risk för diarré, yrsel, asteni, viktminskning och dehydrering.

Noggrann övervakning rekommenderas för att snabbt upptäcka och behandla tecken och symtom på

diarré och dehydrering och för att minska den potentiella risken (se avsnitt 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Det finns endast begränsade data tillgängliga för patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning

som behandlats med aflibercept. Ingen dosjustering krävs för aflibercept (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

Funktionsstatus och komorbiditet

Patienter med funktionsstatus motsvarande ECOG ≥ 2 eller som har en signifikant komorbiditet

kan ha en högre risk för sämre kliniskt resultat och ska övervakas noggrant för att upptäcka tidig

klinisk försämring.

Intravitreal användning utanför indikationen

ZALTRAP är en hyperosmotisk lösning som inte är formulerad för att vara kompatibel med den

intraockulära miljön. ZALTRAP ska inte administreras som en intravitreal injektion (se avsnitt

4.3).

ZALTRAP innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 22 mg natrium per injektionsflaska, vilket motsvarar 1,1 % av det

maximala dagliga intag av 2 g natrium som WHO rekommenderar för en vuxen.

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska namn och batchnummer för den

administrerade produkten tydligt registreras.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Populationsfarmakokinetiska analyser och jämförelser mellan studier visade inte på någon

farmakokinetisk läkemedel-läkemedel interaktion mellan aflibercept och FOLFIRI kuren.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/kontraception hos män och kvinnor

Fertila kvinnor ska rådas att inte bli gravida under ZALTRAP-behandlingen och ska informeras om

den möjliga risken för fostret. Fertila kvinnor och män ska använda effektiva preventivmetoder under

och upp till minst 6 månader efter avslutad behandling.

Graviditet

Det finns inga data från användning av aflibercept hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Eftersom angiogenes är vitalt för

fosterutvecklingen kan inhiberingen av angiogenes efter administrering av ZALTRAP resultera i

negativa effekter på graviditen. ZALTRAP ska endast användas om de potentiella fördelarna

överväger den möjliga risken under graviditeten. Om patienten blir gravid under ZALTRAP-

behandlingen ska hon informeras om den möjliga risken för fostret.

Amning

Inga studier har utförts för att utreda hur ZALTRAP påverkar mjölkproduktion, dess närvaro i

bröstmjölk eller effekter på det ammande barnet.

Det är okänt om aflibercept utsöndras i bröstmjölk. En risk för barn som ammas kan inte uteslutas. Ett

beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från ZALTRAP-behandling efter

att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Manlig och kvinnlig fertilitet blir troligen påverkad under behandlingen med aflibercept baserat på

studier hos apor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

ZALTRAP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om patienten får symtom som påverkar synförmågan, koncentrations- eller reaktionsförmågan ska de

rådas till att inte köra eller använda maskiner (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för ZALTRAP i kombination med FOLFIRI har utvärderats i en Fas-III studie hos 1216

patienter som tidigare behandlats mot metastatisk kolorektal cancer, av dessa behandlades 611

patienter med ZALTRAP 4 mg/kg varannan vecka (en cykel) och 605 patienter behandlades med

placebo/FOLFIRI. Patienterna fick i medeltal 9 cykler med ZALTRAP/FOLFIRI behandling.

De vanligaste biverkningarna (alla grader, ≥20% incidens) som rapporterades med åtminstone 2%

högre incidens för ZALTRAP/FOLFIRI jämfört med placebo/FOLFIRI, var i fallande frekvens,

leukopeni, diarré, neutropeni, proteinuri, aspartataminotransferasstegring (ASAT), stomatit, trötthet,

trombocytopeni, alaninaminotransferasstegring (ALAT), hypertoni, viktminskning, minskad aptit,

epistaxis, buksmärta, dysfoni, ökat serumkreatinin och huvudvärk (se Tabell 1).

vanligaste rapporterade reaktionerna av grad 3-4 (≥5% incidens) rapporterades med åtminstone 2%

högre incidens för ZALTRAP/FOLFIRI jämfört med placebo/FOLFIRI var i fallande frekvens

neutropeni, diarré, hypertoni, leukopeni, stomatit, trötthet, proteinuri och asteni (se Tabell 1).

De vanligaste biverkningarna som ledde till permanent avslutande av behandling hos ≥1% av

patienterna behandlade med ZALTRAP/FOLFIRI var vaskulära sjukdomar (3,8%), inklusive

hypertoni (2,3%), infektioner (3,4%), asteni/trötthet (1,6%, 2,1%), diarré (2,3%), dehydrering (1%),

stomatit (1,1%), neutropeni (1,1%), proteinuri (1,5%) och pulmonell embolism (1,1%).

Summering i tabellformat över biverkningar

Biverkningar och laboratorieavvikelser som rapporterats hos patienter som behandlats med

ZALTRAP/FOLFIRI jämfört med patienter som behandlats med placebo/FOLFIRI är listade i Tabell

1 enligt MedDRA-terminologin (organklass och frekvens). Biverkningarna i Tabell 1 är definierade

som antingen kliniska biverkningar eller som laboratorieavvikelser med ≥2% högre incidens (alla

grader) i behandlingsgruppen med aflibercept i jämförelse med den placebobehandlade gruppen i

mCRC-studien, inklusive de som inte nådde dessa tröskelvärden men var i enlighet med anti-VEGF-

klassen och som sågs i studier med aflibercept. Intensiteten hos biverkningarna är klassificerade enligt

NCI CTC version 3.0 (grad ≥3 = G≥3). Biverkningarna presenteras inom varje organsystem efter

fallande allvarlighetsgrad. Frekvenser för biverkningar definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta

(<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1- Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med ZALTRAP/FOLFIRI från

mCRC studien

Organklass

Biverkning

Frekvens

Alla grader

Grad ≥3

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Infektion (1)

Infektion (1)

Organklass

Biverkning

Frekvens

Alla grader

Grad ≥3

Vanliga

Neutropen infektion/sepsis (1)

Urinvägsinfektion

Nasopharyngit

Neutropen infektion/sepsis (1)

Mindre vanliga

Urinvägsinfektion

Blod och lymfsystemet

Mycket vanliga

Leukopeni (2)

Neutropeni (1),(2)

Trombocytopeni (2)

Leukopeni (2)

Neutropeni (2)

Vanliga

Febril neutropeni

Febril neutropeni

Trombocytopeni (2)

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighet (1)

Mindre vanliga

Överkänslighet (1)

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Minskad aptit

Viktminskning

Vanliga

Dehydrering (1)

Dehydrering (1)

Minskad aptit

Viktminskning

Hjärtat

Mindre vanliga

Hjärtsvikt

Sällsynta

Minskad ejektionsfraktion

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

PRES (1),(4)

PRES (1),(4)

Blodkärl

Mycket vanliga

Hypertoni (1)

Blödning (1)

Hypertoni

Vanliga

Arteriell tromboembolism (1)

Venös tromboembolism (1)

Arteriell tromboembolism (1)

Venös tromboembolism (1)

Blödning (1)

Ingen känd frekvens

Aneurysmer och arteriella

dissektioner

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Dyspné

Epistaxis

Dysfoni

Vanliga

Svalgsmärta

Rinorré

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/536607/2017

EMEA/H/C/002532

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zaltrap

aflibercept

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zaltrap. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Zaltrap ska användas.

Praktisk information om hur Zaltrap ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Zaltrap och vad används det för?

Zaltrap är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med metastaserande kolorektal

cancer (tjocktarmscancer som har spridit sig till andra delar av kroppen) där behandling med ett annat

läkemedel, oxaliplatin, inte har fungerat eller cancern har förvärrats. Zaltrap används med FOLFIRI,

som är en kombinationsbehandling med läkemedlen irinotecan, 5-fluorouracil och folinsyra.

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen aflibercept.

Hur används Zaltrap?

Zaltrap är receptbelagt och behandling ska övervakas av en läkare med erfarenhet av användningen

av cancerläkemedel.

Zaltrap ges som en infusion (dropp) i en ven under en timme, vid en dos på 4 mg per kilogram

kroppsvikt. Detta följs av FOLFIRI-behandlingen. Denna behandlingscykel upprepas varannan vecka,

tills sjukdomen förvärras eller patienten inte tolererar behandlingen. Hos patienter som har fått vissa

biverkningar ska behandlingen avbrytas eller fördröjas, eller så kan dosen behöva ändras. Närmare

information finns i bipacksedeln.

Zaltrap

EMA/536607/2017

Sida 2/3

Hur verkar Zaltrap?

Den aktiva substansen i Zaltrap, aflibercept, är ett protein som fäster vid vaskulär endotel

tillväxtfaktor (VEGF) och placentatillväxtfaktor (PlGF), vilka är ämnen i blodet som gör att blodkärlen

växer. Aflibercept binder till VEGF och PlGF och förhindrar därmed deras effekt. Till följd av detta kan

inte cancercellerna utveckla sin egen blodtillförsel och får därför inte tillräckligt med syre och

näringsämnen, vilket gör att tumörtillväxten blir långsammare.

Vilken nytta med Zaltrap har visats i studierna?

Zaltrap undersöktes i en huvudstudie på 1 226 vuxna med metastaserande kolorektal cancer som inte

hade svarat på behandling baserad på oxaliplatin. Zaltrap jämfördes med placebo (en overksam

behandling) vid tillägg till FOLFIRI. Huvudeffektmåttet var den genomsnittliga tid som patienter

överlevde efter behandling.

I denna studie var Zaltrap effektivare än placebo när det gällde att öka patienternas överlevnad:

patienter som behandlades med Zaltrap plus FOLFIRI levde i genomsnitt 13,5 månader, medan

patienter som behandlades med placebo och FOLFIRI levde i genomsnitt 12,1 månader.

Vilka är riskerna med Zaltrap?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zaltrap i kombination med FOLFIRI (kan uppträda hos

fler än 20 av 100 patienter) är leukopeni och neutropeni (lågt antal vita blodkroppar i blodet, inräknat

den typ som bekämpar infektioner), diarré, proteinuri (protein i urinen), förhöjd halt i blodet av

leverenzymer (aspartat och alanintransaminaser), stomatit (inflammation i munnen), trötthet,

trombocytopeni (lågt antal blodplättar), hypertoni (högt blodtryck), viktminskning, nedsatt aptit,

epistaxis (näsblödningar), buksmärta, dysfoni (talstörning), ökade halter av kreatinin i blodet (en

markör för njurproblem) samt huvudvärk. De vanligaste effekter som ledde till att behandlingen fick

avbrytas permanent var cirkulationsproblem, däribland hypertoni, infektioner, trötthet, diarré,

dehydrering, stomatit, neutropeni, proteinuri samt pulmonär embolism (en koagel i blodkärlen till

lungorna).

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Zaltrap finns i bipacksedeln.

Trots att det finns läkemedel med samma aktiva substanser tillgängliga för injektion i ögat får inte

Zaltrap injiceras i ögat eftersom det inte togs fram för en sådan användning och kan vålla lokal skada.

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Zaltrap?

Trots att Zaltrap är förknippat med betydande biverkningar, som kan vara tillräckligt allvarliga för att

behandlingen måste avbrytas, visar resultaten av den stora huvudstudien att det finns en liten men

kliniskt signifikant nytta när det gäller att förlänga livet för behandlade patienter hos vilka tidigare

behandling har misslyckats. Sammanlagt fann Europeiska läkemedelsmyndigheten att nyttan med

Zaltrap är större än riskerna och rekommenderade att Zaltrap skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zaltrap?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Zaltrap har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Zaltrap

EMA/536607/2017

Sida 3/3

Övrig information om Zaltrap

Den 1 februari 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zaltrap

som gäller i hela EU.

EPAR för Zaltrap finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Zaltrap finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen