Wilate 900 IE FVIII / 800 IE VWF Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Aktiva substanser:
koagulationsfaktor VIII, human; von Willebrandfaktor, human
Tillgänglig från:
Octapharma AB
ATC-kod:
B02BD06
INN (International namn):
coagulation factor VIII, human; von Willebrand factor, human
Dos:
900 IE FVIII / 800 IE VWF
Läkemedelsform:
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
sackaros Hjälpämne; koagulationsfaktor VIII, human 900 IE Aktiv substans; von Willebrandfaktor, human 800 IE Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
von Willebrandfaktor och koagulationsfaktor VIII i kombination
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
24298
Tillstånd datum:
2007-08-31

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen