Trifexis

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-10-2018

Aktiva substanser:
spinosad, milbemycin oxime
Tillgänglig från:
Eli Lilly and Company Limited
ATC-kod:
QP54AB51
INN (International namn):
spinosad, milbemycin oxime
Terapeutisk grupp:
Hundar
Terapiområde:
Antiparasitära produkter, bekämpningsmedel och insektsmedel, Endectocides
Terapeutiska indikationer:
För behandling och förebyggande av loppor (Ctenocephalides felis) angrepp på hundar där en eller flera av följande uppgifter krävs samtidigt: förebyggande av hjärtmask sjukdom (L3, L4 Dirofilaria immitis), förhindrande av angiostrongylosis genom att minska den nivå av infektion med omogna vuxna (L5) Angiostrongylus vasorum, behandling av gastrointestinala nematoder infektioner orsakade av hookworm (L4, outvecklade vuxna, L5) och vuxna Ancylostoma caninum), spolmask (omogna vuxna L5 och vuxna Toxocara canis och vuxna, Toxascaris leonina) och whipworm (vuxen Trichuris vulpis).
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/002635
Tillstånd datum:
2013-09-19
EMEA-kod:
EMEA/V/C/002635

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-10-2018

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL FÖR

Trifexis 270 mg/4,5 mg tuggtablett för hund

Trifexis 425 mg/7,1 mg tuggtablett för hund

Trifexis 665 mg/11,1 mg tuggtablett för hund

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tuggtablett för hund

Trifexis 1620 mg/27 mg tuggtablett för hund

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

STORBRITANNIEN

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

STORBRITANNIEN

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Trifexis 270 mg/4,5 mg tuggtablett för hund (3,9 – 6,0 kg)

Trifexis 425 mg/7,1 mg tuggtablett för hund (6,1 – 9,4 kg)

Trifexis 665 mg/11,1 mg tuggtablett för hund (9,5 – 14,7 kg)

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tuggtablett för hund (14,8 – 23,1 kg)

Trifexis 1620 mg/27 mg tuggtablett för hund (23,2 – 36,0 kg)

Spinosad/milbemycinoxim

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiva substanser:

Varje tablett innehåller:

Trifexis 270 mg/4,5 mg

spinosad 270 mg/milbemycinoxim 4,5 mg

Trifexis 425 mg/7,1 mg

spinosad 425 mg/ milbemycinoxim 7,1 mg

Trifexis 665 mg/11,1 mg

spinosad 665 mg/milbemycinoxim 11,1 mg

Trifexis 1040 mg/17,4 mg

spinosad 1040 mg/ milbemycinoxim 17,4 mg

Trifexis 1620 mg/27 mg

spinosad 1620 mg/milbemycinoxim 27,0 mg

Tabletterna är fläckigt ljusbruna till bruna, runda och tuggbara. Följande lista tillhandahåller koderna

och antalet urgröpningar per tablettstyrka:

Trifexis 270 mg/4,5 mg tabletter:

4333 och 2 urgröpningar

Trifexis 425 mg/7,1 mg tabletter:

4346 och 3 urgröpningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Trifexis 665 mg/11,1 mg tabletter:

4347 och inga urgröpningar

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tabletter:

4349 och 4 urgröpningar

Trifexis 1620 mg/27 mg tabletter:

4336 och 5 urgröpningar

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För behandling och förebyggande av loppangrepp (

Ctenocephalides felis

) på hundar när en eller flera

av följande behandlingar behövs samtidigt:

förebyggande av hjärtmasksjukdom (L3, L4

Dirofilaria immitis

förebyggande av infektion av fransk hjärtmask genom att minska nivån av omogna vuxna

stadier (L5) av

Angiostrongylus vasorum

behandling av maskninfektioner i mag-tarmkanalen orsakade av hakmask (L4, omogna vuxna

stadier (L5) och vuxna stadier

Ancylostoma caninum

), rundmaskar (omogna vuxna stadier L5,

och vuxna stadier

Toxocara canis

och vuxna stadier

Toxascaris leonina

) och piskmask (vuxna

stadier

Trichuris vulpis

Den loppförebyggande effekten mot återkommande angrepp är resultatet av den avdödande effekten

på vuxna loppor och minskningen av äggproduktion och kvarstår i upp till 4 veckor efter en

engångsdos av detta läkemedel.

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan ingå som en del av behandlingsstrategin för kontroll av

loppallergi (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till hundar yngre än 14 veckor.

Använd inte vid känd överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

6.

BIVERKNINGAR

En vanlig biverkning är kräkning, som inträffar under de första 48 timmarna efter intaget. I

huvuddelen av fallen var kräkningen övergående och lätt och krävde ingen behandling.

Vid doser på 30 till 60 mg spinosad och 0,5 till 1 mg milbemycinoxim per kg kroppsvikt var slöhet,

anorexi/minskad aptit, diarré, klåda, hudinflammation och rodnad av hud och ytteröra vanliga

observationer. Ökad salivering, muskeldarrningar, okoordinerade rörelser och kramper var mindre

vanliga. Rapporter om spinosad efter marknadsintroduktion tyder på att blindhet, nedsatt syn och

andra ögonsjukdomar i mycket sällsynta fall kan förekomma.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala

om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Hund.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Dos:

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska ges i enlighet med följande tabell för att säkerställa en dos på

45 till 70 mg spinosad och 0,75 till 1,18 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt.

Hundens

kroppsvikt

(kg)

Styrka på och antal tabletter som ska ges:

Trifexis

270 mg/4,5 mg

Trifexis

425 mg/7,1 mg

Trifexis

665 mg/11,1 mg

Trifexis

1040 mg/17,4 mg

Trifexis

1620 mg/27 mg

3,9–6,0

6,1–9,4

9,5–14,7

14,8–23,1

23,2–36,0

36,1–50,7

50,8–72,0

Administreringssätt:

Trifexis-tabletter ska ges till hunden tillsammans med foder eller omedelbart efter utfodringen.

Baserat på den lokala epidemiologiska situationen och beslut av den förskrivande veterinären kan det

veterinärmedicinska läkemedlet ges med en månads intervall under hela säsongen med den

rekommenderade dosen angiven nedan. Den här kombinationsprodukten (Trifexis) får dock inte ges

under mer än 6 månader i följd under ett år.

Om hunden inte accepterar tabletterna direkt i munnen kan tabletterna ges tillsammans med hundens

foder. Varaktigheten av effekten kan minska om dosen ges på fastande mage.

Efter administrering av tabletten ska hunden övervakas noga. Om kräkning skulle inträffa inom en

timme efter administreringen och tabletten syns, ge ny full dos.

Om en dos skulle missas, ge läkemedlet vid nästa utfodring. Börja sedan ett nytt månatligt dosschema

från den dagen.

Läkemedlet kan ges som del av en säsongsmässig förebyggande strategi när loppor och myggor eller

sniglar/snäckor förekommer.

Hundar som lever i icke-hjärtmaskområden:

Trifexis kan användas som en del av det säsongsmässiga förebyggandet av loppor (ersätter behandling

med ett läkemedel enbart mot loppor) på hundar med diagnostiserad samtidig infektion med rundmask

i mag- tarmkanalen. En engångsdos är effektiv för behandlingen av rundmask i mag- tarmkanalen.

Efter behandling av rundmaskinfektionen, ska ytterligare förebyggande av loppor fortsätta med ett

läkemedel enbart mot loppor.

Hundar som lever i hjärtmaskområden:

Råden i avsnitt 12 ska beaktas innan behandling med Trifexis.

För förebyggande av hjärtmasksjukdom och samtidig behandling och förebyggande av loppangrepp,

måste det veterinärmedicinska läkemedlet ges vid regelbundna månatliga intervaller under den tid på

året då myggor och loppor är närvarande. Det veterinärmedicinska läkemedlet måste ges en månad

innan myggor förväntas visa sig. Det rekommenderas att behandlingen för att förebygga hjärtmask ska

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

fortsätta med regelbundna månatliga intervaller till åtminstone 1 månad efter att hunden senast utsatts

för myggor, men Trifexis ska inte ges under mer än 6 sammanhängande månader under ett år.

När Trifexis används för att ersätta en annan produkt som förebygger hjärtmask, måste den första

dosen Trifexis ges inom en månad efter den sista dosen av det tidigare läkemedlet.

Hundar som reser till ett hjärtmaskområde ska påbörja medicinering inom en månad efter ankomst till

platsen. Behandlingen för att förebygga hjärtmask ska fortsätta varje månad, och den sista dosen ges

en månad efter det att hunden har lämnat området, men Trifexis ska inte ges under mer än 6

sammanhängande månader under ett år.

För förebyggandet av lungmasksjukdom genom att minska nivån av infektion med omogna vuxna

stadier (L5) av

Angiostrongylus vasorum

-larver och för samtidig behandling och förebyggande av

loppangrepp ska läkemedlet ges regelbundet varje månad under den tid på året då sniglar/snäckor och

loppor förekommer. Det rekommenderas att fortsätta behandling för att förebygga lungmask i minst

1 månad efter den senaste exponeringen för sniglar och snäckor, men Trifexis får inte ges under mer

än 6 sammanhängande månader under ett år.

Rådfråga veterinär om lämpligaste tidpunkt för att påbörja behandlingen med detta

veterinärmedicinska läkemedel.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska ges tillsammans med foder eller omedelbart efter utfodringen.

Om hunden inte accepterar tabletterna direkt i munnen kan tabletterna ges tillsammans med foder.

Varaktigheten av effekten kan minska om dosen ges på fastande mage.

Övervaka hunden noggrant efter administrering av tabletten. Om kräkning skulle inträffa inom en

timme efter dosering och tabletten syns, ge ny full dos.

Om en dos skulle missas, ge läkemedlet vid nästa utfodring. Påbörja sedan ett nytt månatligt

dosschema från den dagen.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistern efter EXP.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Trifexis-tabletter ska endast användas när veterinären har bekräftat diagnos på blandad infektion (eller

risk för infektion, då förebyggande är tillämpligt) vid samma tidpunkt (se avsnitt 4).

Alla hundar i samma hushåll ska behandlas. Katter i hushållet ska behandlas med ett läkemedel som är

godkänt för användning till katt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Loppor från husdjur angriper ofta djurets sovplats, bädd och vanliga viloplatser såsom mattor och

stoppade möbler. I händelse av massiva loppangrepp och vid början av kontrollåtgärderna ska dessa

områden behandlas med ett lämpligt insektsmedel och sedan dammsugas regelbundet.

Loppor kan iakttas en tid efter att det veterinärmedicinska läkemedlet givits eftersom adulta (vuxna)

loppor kan utvecklas från puppor som redan fanns i miljön. Regelbundna månatliga behandlingar med

den insektsdödande substansen i detta läkemedel (spinosad) bryter loppans livscykel och kan användas

för att hålla förekomsten av loppor i smittade hushåll under kontroll.

Parasitresistens (motståndskraft) mot en viss klass av maskmedel kan utvecklas efter ofta,

återkommande användning av ett maskmedel som tillhör den klassen. Därför ska användningen av

detta läkemedel baseras på bedömningen av varje individuellt fall och på lokal epidemiologisk

information om djurslagets nuvarande mottaglighet för att begränsa möjligheten av en framtida

resistens.

Upprätthållande av effektiviteten av makrocykliska laktoner (t ex milbemycinoxim) är avgörande för

att hålla

Dirofilaria

immitis

(hjärtmask) under kontroll. För att minimera risken för resistens

rekommenderas det därför att hundar kontrolleras både för cirkulerande antigener och larvstadier

(mikrofilaria) i blod vid början av varje period innan månatliga förebyggande behandlingar påbörjas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Används med försiktighet till hundar med befintlig epilepsi.

Inga studier har genomförts med sjuka eller konvalescenta hundar. Därför ska läkemedlet endast

användas i enlighet med den ansvarige veterinärens nytta/riskbedömning.

Detta läkemedels säkerhet för avermektin-känsliga hundar/hundar med en MDR-1 mutation har inte

fastställts tillräckligt. Dessa hundar kan löpa större risk för biverkningar när de behandlas med den och

ska därför behandlas med särskild försiktighet.

Exakt dosering kan inte åstadkommas för hundar som väger under 3,9 kg. Användning av läkemedlet

rekommenderas därför inte för dessa hundar.

Den rekommenderade doseringen måste följas men inte överskridas.

Användning av den högsta rekommenderade dosen (70 mg/kg spinosad och 1,18 mg/kg

milbemycinoxim) givet som kapslar har visats vara säker i 12 månader. En svag ökning av

plasmaleverenzymer och delar av erytrocytindex observerades under studien men inga kliniskt

relevanta tecken ansågs bero på dessa förändringar. Användning vid överdoser upp till 3,6 gånger den

rekommenderade dosen har visats vara säker efter 6 månatliga administreringar.

Innan den första användningen av detta läkemedel ska hundar som befinner sig i hjärtmaskområden

eller har besökt hjärtmaskområden testas för befintlig hjärtmaskinfektion. Efter veterinärens

bedömning måste infekterade hundar behandlas med ett läkemedel mot vuxna hjärtmaskar för att

avlägsna dessa.

Det rekommenderas att den behandlade hunden hålls under observation för möjliga biverkningar upp

till 24 timmar efter att läkemedlet givits (se avsnitt 6). Kontakta din veterinär i händelse av

biverkningar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Tvätta händerna efter användning.

Oavsiktligt intag kan orsaka oönskade reaktioner.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller förpackningen.

Barn får inte komma i kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Oavsiktligt intag kan orsaka

oönskade reaktioner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dräktighet och digivning:

Laboratoriestudier (på råtta och kanin) av effekten av spinosad och milbemycinoxim har inte givit

belägg för teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter, eller för någon effekt på

reproduktionsförmågan hos hanar eller honor.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under hundars (tikars) dräktighet och digivning.

Spinosad utsöndras i digivande tikars kolostrum och mjölk. Utsöndringen av milbemycinoxim i

digivande hundar (tikar) har inte testats och säkerheten för diande valpar har inte fastställts. Därför ska

läkemedlet under dräktighet och digivning endast användas i enlighet med den ansvarige veterinärens

nytta/riskbedömning.

Fertilitet:

Eftersom det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet för hanhundar som används för avel inte har

fastställts, ska det endast användas i enlighet med den ansvarige veterinärens nytta/riskbedömning.

Andra läkemedel och spinosad:

Spinosad och milbemycinoxim har visats vara substrat för P-glykoprotein (P-gp) och skulle därför

kunna interagera med andra P-gp-substrat (t.ex., digoxin, doxorubicin) eller andra makrocykliska

laktoner. Därför skulle den samtidiga behandlingen med andra P-gp-substrat kunna leda till ökad

toxicitet.

Rapporter efter marknadsintroduktion: efter samtidig användning av spinosad och ivermectin hos

hund, har symtom som darrningar/muskelryckningar, salivering/dreglande, kramper, okoordinerade

rörelser, pupillutvidgning, blindhet och desorientering rapporterats.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Den orala administreringen av kombinationstabletter med spinosad och milbemycinoxim med

genomsnittliga kumulativa doser på upp till 255 mg spinosad och 4,2 mg milbemycinoxim per kg

kroppsvikt (upp till 3,6 gånger den rekommenderade behandlingsdosen) i 6 på varandra följande

doseringsperioder hos unga hundar tolererades väl. Kräkning observerades i både behandlade hundar

och kontrollhundar med likartad frekvens. Biverkningar som observerades under studiens gång

inkluderade kräkning, diarré, hudskador, salivering, darrningar, minskad aktivitet, hosta och skällande.

Vid akuta överdoser som motsvarade 1,5 gånger den högsta rekommenderade dosen, inträffade

kräkning hos 17 % av hundarna, och ökad salivering inträffade hos 8 % av hundarna. Vid akuta

överdoser som motsvarade 3 gånger den högsta rekommenderade dosen, inträffade kräkning hos

hälften av djuren, ibland upprepade gånger. Vid tre gånger den högsta rekommenderade dosen

observerades negativa händelser av eventuellt neurologiskt ursprung, t.ex. minskad aktivitet (8 %),

ökad salivering (17 %) eller snubblande (8 %). Minskad aktivitet observerades i samma omfattning i

både kontrollhundar och hundar behandlade med 3 gånger den högsta rekommenderade dosen. Alla

ogynnsamma händelser var övergående och krävde inte behandling.

Efter att spinosad givits har man kunnat observera att förekomsten av kräkningar på dagen för, eller

dagen efter, dosering ökar i förhållande till dosen. Kräkningar orsakas med största sannolikhet av en

lokal effekt på tunntarmen. Vid doser som överskrider den rekommenderade dosen blir kräkning en

mycket vanlig händelse.

Giftighet som påverkar nervsystemet som kännetecknas av övergående mild depression,

okoordinerade rörelser, darrningar, pupillutvidgning och överdriven salivering har observerats hos

hundar som fått flera gånger högre doser än rekommenderat av milbemycinoxim ensamt (5 till 10

mg/kg).

Det finns inget tillgängligt motgift. I händelse av oönskade kliniska tecken, ska symtomatisk

behandling sättas in.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida (http://www.ema.europa.eu).

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar för den förskrivande veterinären:

I spinosad ingår spinosyn A och spinosyn D. Den insekticida aktiviteten hos spinosad karakteriseras

av nervexcitation som leder till muskelkontraktioner och tremor, prostration, paralys och snabb död

hos loppor. Dessa effekter orsakas huvudsakligen av aktivering av nikotinacetylkolinreceptorer

(nAChR). Det interagerar inte med kända bindningsställen för andra nikotiniska eller GABA-ergiska

insekticider som neonikotinider (imidakloprid eller nitenpyram), fipronil, milbemyciner, avermektiner

(t.ex. selamektin) eller cyklodiener utan genom en ny insekticid mekanism. Spinosad har därför ett

annat verkningssätt än andra läkemedel för att hålla lopp- eller insektsangrepp under kontroll.

Spinosad har dödande effekt på loppor 30 minuter efter dosering; 100 % av lopporna är döda/döende

inom 4 timmar efter behandlingen.

Milbemycinoxim är en antiparasitisk endektocid som tillhör de makrocykliska laktonerna.

Milbemycinoxim isoleras från jäsningen av

Streptomyces hygroscopicus

var. aureolacrimosus. Den är

aktiv mot kvalster och larv- och vuxnastadier av nematoder samt larver av

Dirofilaria immitis

Milbemycinoxims aktivitet är relaterad till dess inverkan på neurotransmission hos ryggradslösa djur.

Milbemycinoxim, såsom avermektiner och andra milbemyciner, ökar nematoders och insekters

membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (besläktade med

vertebrat-GABA och glycinreceptorer). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära

membranet och förlamning av parasiten och dess död.

Cirka 90 % av spinosad består av spinosyner A och D. Av dessa 90 % är förhållandet spinosyn A till

A+D 0,85, beräknat som spinosyn A/spinosyn A+D. Överensstämmelsen med denna siffra i

farmakokinetiska och andra studier visar jämförbarhet vad gäller absorption, metabolism och

eliminering av de två viktigaste spinosynerna.

Efter oral administrering av 45 mg spinosad och 0,75 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt till utfodrade

hundar, absorberas spinosyner A och D snabbt och distribueras i omfattande utsträckning.

Plasmaproteinbindningen är hög (> 98 %). Biotillgängligheten var hög. Det genomsnittliga T

för

spinosyner A och D var 4 timmar och den genomsnittliga elimineringshalveringstiden var mellan 131

och 135 timmar. AUC-värdena ökade i stort sett linjärt medan C

-värdena ökade lite mindre än

linjärt med ökande doser över det avsedda terapeutiska dosintervallet. Dessutom, i studier som endast

innehöll spinosad, var AUC- och C

-värdena högre i utfodrade än i fastande hundar, och det

rekommenderas därför att hundar behandlas i samband med foder, då detta maximerar chansen att

lopporna intar dödliga mängder spinosad.

I studier med endast spinosad, identifierades de primära gall-, feces- och urinmetaboliterna i både råtta

och hund som de demetylerade spinosynerna, glutationkonjugat av moderföreningar och N-

demetylerade spinosyner A och D. Utsöndringen sker företrädesvis via galla och feces samt i mindre

utsträckning i urin. Utsöndring i feces svarade för den absolut största andelen metaboliter i hund.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Milbemycinoxim är en systemisk makrocyklisk lakton som innehåller två huvudfaktorer, A

och A

(förhållandet A

är 20:80). Till skillnad mot spinosad upprätthålls det konsekventa förhållandet

mellan individuella faktorer inte i farmakokinetiska studier. Milbemycin A

5-oxim tenderar att

elimineras långsammare, vilket leder till en ungefärligen 10-faldig högre exponering än milbemycin

5-oxim. Plasmakoncentrationer av milbemycinoxim och vissa farmakokinetiska parametrar ökar då

spinosad är närvarande. Milbemycin A

och A

5-oximer absorberas snabbt och i hög grad hos hund

efter oral administrering. Plasmaproteinbindningen är hög (> 96 %). Biotillgängligheten var hög. Det

genomsnittliga T

för milbemycin A

och A

5-oximer var vanligtvis 4 timmar och de genomsnittliga

elimineringshalveringstiderna var 33,9 och 77,2 timmar. AUC-värdena ökade i stort sett linjärt medan

-värdena ökade lite mindre än linjärt med ökande doser över det avsedda terapeutiska

dosintervallet.

De primära feces- och urinmetaboliterna i hund identifierades som glukuronidkonjugat av milbemycin

eller A

5-oximer, dealkylerade milbemycin A

eller A

5-oximer, och hydroxylerad milbemycin

5-oxim. Hos råttor som gavs milbemycin A

5-oxim, identifierades huvudmetaboliterna i urin och

feces som mono-, di-, och trihydroximilbemycin A

5-oximer. Hos hundar detekterades

hydroximilbemycin A

5-oxim endast i plasma, men inte i urin eller feces, vilket talar för den

huvudsakliga utsöndringen av konjugerade metaboliter i hund. Utsöndring sker primärt via feces, och

också i urin i mindre utsträckning. Utsöndring i feces svarade för den absolut största andelen

metaboliter i hund.

Upprepad månatlig administrering av spinosad och milbemycinoxim under sex månader avslöjade

evidens för ackumulering av spinosad och milbemycinoxim i unga hundar.

I unga hundar resulterade upprepad oral administrering av spinosad och milbemycinoxim under sex

månader att dalvärdena av spinosad och milbemycin ökande under hela studien. Dalvärdena av

spinosad fördubblades varje månad fram till månad 5. Ökningen av plasmakoncentrationen uppvisade

en stark korrelation med en ökning i terminal elimineringshalveringstid. I en annan studie, efter

upprepad oral administrering av 70 mg spinosad och 1,18 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt till

utfodrade unga hundar i 12 sammanhängande månader, uppnåddes steady state för systemisk

exponering (AUC) vid månad 7. Vid denna tidpunkt var den systemiska exponeringen (AUC) i unga

hundar jämförbar med den i vuxna hundar. C

i unga och vuxna hundar var jämförbar med början

månad 1, vilket indikerar ingen ökad risk för akut toxicitet.

I adulta hundar, efter upprepad oral administrering av spinosad och milbemycinoxim under 6

sammanhängande månader, observerades ökningar i terminala elimineringshalveringstider i upp till 3

månader. I en separat studie med tre konsekutiva månatliga administreringar observerades inga

ökningar av C

, AUC eller elimineringshalveringstid vid jämförelse av värden från tredje och första

månaden. I en annan studie, efter upprepad oral administrering av 70 mg spinosad och 1,18 mg

milbemycinoxim/kg kroppsvikt till utfodrade adulta hundar i 12 sammanhängande månader,

uppnåddes steady state för systemisk exponering (AUC) vid månad 3.

Kartongförpackning som innehåller en blisterkarta med 1, 3 eller 6 tuggtabletter. Eventuellt kommer

inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Trifexis 270 mg/4,5 mg tuggtablett för hund (3,9 – 6,0 kg)

Trifexis 425 mg/7,1 mg tuggtablett för hund (6,1 – 9,4 kg)

Trifexis 665 mg/11,1 mg tuggtablett för hund (9,5 – 14,7 kg)

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tuggtablett för hund (14,8

23,1kg)

Trifexis 1620 mg/27 mg tuggtablett för hund (23,2 – 36,0 kg)

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiva substanser:

Varje tablett innehåller:

Spinosad

Milbemycinoxim

Trifexis 270 mg/4,5 mg

270 mg

4,5 mg

Trifexis 425 mg/7,1 mg

425 mg

7,1 mg

Trifexis 665 mg/11,1 mg

665 mg

11,1 mg

Trifexis 1040 mg/17,4 mg

1040 mg

17,4 mg

Trifexis 1620 mg/27 mg

1620 mg

27,0 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tuggtablett.

Fläckigt ljusbruna till bruna, runda, bikonvexa tabletter med en graverad kod på en sida och

urgröpningar på den andra sidan.

Följande lista tillhandahåller koderna och antalet urgröpningar per tablettstyrka:

Trifexis 270 mg/4,5 mg tabletter:

4333 och 2 urgröpningar

Trifexis 425 mg/7,1 mg tabletter:

4346 och 3 urgröpningar

Trifexis 665 mg/11,1 mg tabletter:

4347 och inga urgröpningar

Trifexis 1040 mg/17,4 mg tabletter:

4349 och 4 urgröpningar

Trifexis 1620 mg/27 mg tabletter:

4336 och 5 urgröpningar

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Hund.

4.2

Indikationer, specificera djurslag

För behandling och förebyggande av loppinfestationer (

Ctenocephalides felis

) på hundar vid samtidig

indikation för en eller flera av följande behandlingar:

förebyggande av hjärtmasksjukdom (L3, L4

Dirofilaria immitis

förebyggande av angiostrongylos genom reduktion av nivån av infektion med omogen adult

(L5)

Angiostrongylus vasorum

behandling av gastrointestinala nematodinfektioner orsakade av hakmask (L4, omogen adult,

L5) och adult

Ancylostoma caninum

), rundmaskar (omogen adult L5, och adult

Toxocara canis

och adult

Toxascaris leonina

) och piskmask (adult

Trichuris vulpis

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Den loppförebyggande effekten mot återkommande infestationer är resultatet av den adulticida

aktiviteten och reduktionen av äggproduktion och kvarstår i upp till 4 veckor efter en engångsdos av

det veterinärmedicinska läkemedlet.

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan ingå som en del av behandlingsstrategin för kontroll av

loppallergi (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

4.3

Kontraindikationer

Använd inte till hundar yngre än 14 veckor.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Användningen av produkten ska baseras på den bekräftade diagnosen på blandad infektion (eller risk

för infektion, där förebyggande är tillämpligt) vid samma tidpunkt (se även avsnitt 4.2).

Alla hundar i samma hushåll ska behandlas. Katter i hushållet ska behandlas med ett

veterinärmedicinskt läkemedel som är godkänt för användning till katt.

Loppor från husdjur angriper ofta djurets sovplats, bädd och vanliga viloplatser såsom mattor och

stoppade möbler. I händelse av massiva loppinfestationer och vid början av kontrollåtgärderna ska

dessa områden behandlas med ett lämpligt insektsmedel och sedan dammsugas regelbundet.

Loppor kan iakttas en tid efter att det veterinärmedicinska läkemedlet administrerats eftersom adulta

loppor kan utvecklas från puppor som redan fanns i miljön. Regelbundna månatliga behandlingar med

den insekticida aktiva substansen, spinosad, bryter loppans livscykel och kan användas för att

kontrollera förekomsten av loppor i kontaminerade hushåll.

Parasitresistens mot en viss klass av anthelmintikum kan utvecklas efter frekvent, återkommande

användning av ett anthelmintikum som tillhör den klassen. Därför ska användningen av denna produkt

baseras på bedömningen av varje individuellt fall och på lokal epidemiologisk information om

djurslagets nuvarande mottaglighet för att begränsa möjligheten av en framtida selektion för resistens.

Upprätthållande av effektiviteten av makrocykliska laktoner är avgörande för kontroll av

Dirofilaria

immitis

. För att minimera risken för resistensselektion rekommenderas det därför att hundar

kontrolleras både för cirkulerande antigener och mikrofilaria i blod vid början av varje säsong innan

månatliga preventiva behandlingar påbörjas.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Används med försiktighet till hundar med befintlig epilepsi.

Inga studier har genomförts med sjuka eller konvalescenta hundar. Därför ska läkemedlet endast

användas i enlighet med den ansvarige veterinärens nytta/riskbedömning.

Detta läkemedels säkerhet för avermektin-känsliga hundar/hundar med en MDR-1 mutation har inte

fastställts tillräckligt. Dessa hundar kan löpa större risk för biverkningar när de behandlas med detta

läkemedel och ska därför behandlas med särskild försiktighet.

Exakt dosering kan inte åstadkommas för hundar som väger under 3,9 kg. Användning av det

veterinärmedicinska läkemedlet rekommenderas därför inte för dessa hundar.

Den rekommenderade doseringsregimen måste följas men inte överskridas (se avsnitt 4.10).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av den högsta rekommenderade dosen (70 mg/kg spinosad och 1,18 mg/kg

milbemycinoxim) givet som kapslar har visats vara säker i 12 månader. En svag ökning av

plasmaleverenzymer och delar av erytrocytindex observerades under studien men inga kliniskt

relevanta tecken ansågs bero på dessa förändringar. Användning vid överdoser upp till 3,6 gånger den

rekommenderade dosen har visats vara säker efter 6 månatliga administreringar.

Innan den första administreringen ska hundar i hjärtmaskendemiska områden eller som har besökt

hjärtmaskendemiska områden testas för befintlig hjärtmaskinfektion. Efter veterinärens bedömning

måste infekterade hundar behandlas med en adulticid för att avlägsna adulta hjärtmaskar.

Det rekommenderas att den behandlade hunden hålls under observation upp till 24 timmar efter

administrering av läkemedlet för möjliga biverkningar (se avsnitt 4.6). Kontakta din veterinär i

händelse av biverkningar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till

djur

Oavsiktligt intag kan orsaka oönskade reaktioner.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Barn ska inte komma i kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Oavsiktligt intag kan orsaka

oönskade reaktioner.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

En ofta observerad biverkning är kräkning, som inträffar under de första 48 timmarna efter intaget. I

huvuddelen av fallen var kräkningen övergående och lätt och krävde ingen symtomatisk behandling.

Vid doser på 30 till 60 mg spinosad och 0,5 till 1 mg milbemycinoxim per kg kroppsvikt var letargi,

anorexi/minskad aptit, diarré, pruritus, dermatit och rodnad av hud och ytteröra vanliga observationer.

Hypersalivering, muskeldarrningar, ataxi och anfall var ovanliga. Rapporter om spinosad efter

marknadsintroduktion indikerar att blindhet, nedsatt syn och andra ögonsjukdomar i mycket sällsynta

fall har observerats.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Laboratoriestudier av effekten av spinosad och milbemycinoxim på råtta och kanin har inte givit

belägg för teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter, eller för någon effekt på

reproduktionsförmågan hos hanar eller honor.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under hundars (tikars) dräktighet och laktation.

Spinosad utsöndras i lakterande tikars kolostrum och mjölk. Utsöndringen av milbemycinoxim i

lakterande hundar (tikar) har inte testats och säkerheten för diande valpar har inte fastställts. Därför

ska läkemedlet under dräktighet och laktation endast användas i enlighet med den ansvarige

veterinärens nytta/riskbedömning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eftersom det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet för hanhundar som används för avel inte har

fastställts, ska det endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Spinosad och milbemycinoxim har visats vara substrat för P-glykoprotein (P-gp) och skulle därför

kunna interagera med andra P-gp-substrat (t.ex. digoxin, doxorubicin) eller andra makrocykliska

laktoner. Därför skulle den samtidiga behandlingen med andra P-gp-substrat kunna leda till ökad

toxicitet.

Efter samtidig användning av spinosad och ivermectin hos hund, har symtom som

darrningar/muskelryckningar, salivering/dreglande, anfall, ataxi, mydriasis, blindhet och

desorientering rapporterats efter marknadsintroduktion.

4.9

Dos och administreringssätt

För oral användning.

Dos:

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska administreras i enlighet med följande tabell för att säkerställa

en dos på 45 till 70 mg spinosad och 0,75 till 1,18 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt.

Hundens

kroppsvikt

(kg)

Styrka på och antal tabletter som ska administreras:

Trifexis

270 mg/4,5 mg

Trifexis

425 mg/7,1 mg

Trifexis

665 mg/11,1 mg

Trifexis

1040 mg/17,4 mg

Trifexis

1620 mg/27 mg

3,9–6,0

6,1–9,4

9,5–14,7

14,8–23,1

23,2–36,0

36,1–50,7

50,8–72,0

Administreringssätt:

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska administreras tillsammans med foder eller omedelbart efter

utfodringen.

I enlighet med den lokala epidemiologiska situationen, kan det veterinärmedicinska läkemedlet ges

med månatliga intervaller under hela säsongen vid den rekommenderade dosen såsom angiven nedan.

Denna kombinationsprodukt (Trifexis) får dock inte ges under mer än 6 sammanhängande månader

under ett år.

Om hunden inte accepterar tabletterna direkt i munnen kan tabletterna administreras tillsammans med

foder. Varaktigheten av effekten kan minska om dosen ges på fastande mage.

Övervaka hunden noggrant efter administrering av tabletten. Om kräkning skulle inträffa inom en

timme efter administreringen och tabletten syns, ge ny full dos.

Om en dos skulle missas, administrera läkemedlet vid nästa utfodring. Börja sedan ett nytt månatligt

dosschema från den dagen.

Läkemedlet kan administreras som del av en säsongsmässig förebyggande strategi när loppor och

myggor eller sniglar/snäckor förekommer.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hundar som lever i icke-hjärtmaskendemiska områden:

Trifexis kan användas som en del av det säsongsmässiga förebyggandet av loppor (ersätter behandling

med en monovalent produkt) på hundar med diagnostiserad samtidig gastrointestinal

nematodinfektion. En enda behandling är effektiv för behandlingen av gastrointestinala nematoder.

Efter behandling av nematodinfektionen, kan ytterligare förebyggande av loppor fortsätta med en

monovalent produkt.

Hundar som lever i hjärtmaskendemiska områden:

Råden i avsnitt 4.5 ska beaktas innan behandling med Trifexis.

För förebyggande av hjärtmasksjukdom och samtidig behandling och förebyggande av

loppinfestationer, måste det veterinärmedicinska läkemedlet ges vid regelbundna månatliga intervaller

under den tid på året då myggor och loppor är närvarande. Det veterinärmedicinska läkemedlet måste

administreras en månad innan myggor förväntas visa sig. Det rekommenderas att behandlingen för att

förebygga hjärtmask bör fortsätta med regelbundna månatliga intervaller till åtminstone 1 månad efter

den sista exponeringen för myggor, men Trifexis får inte ges under mer än 6 sammanhängande

månader under ett år.

När Trifexis används för att ersätta en annan produkt som förebygger hjärtmask, måste den första

dosen Trifexis ges inom en månad efter den sista dosen av det tidigare läkemedlet.

Hundar som reser till ett hjärtmaskområde ska påbörja medicinering åtminstone en månad efter

ankomst till platsen. Behandlingen för att förebygga hjärtmask ska fortsätta varje månad, och den sista

administreringen ska göras en månad efter det att hunden har lämnat området, men Trifexis får inte ges

under mer än 6 sammanhängande månader under ett år.

För förebyggandet av lungmasksjukdom genom att reducera nivån av infektion med omogna adulta

(L5)

Angiostrongylus vasorum

-larver och för samtidig behandling och förebyggande av

loppinfestationer ska läkemedlet ges regelbundet varje månad under den tid på året då sniglar/snäckor

och loppor förekommer. Det rekommenderas att fortsätta behandling för att förebygga lungmask i

minst 1 månad efter den senaste exponeringen för sniglar och snäckor, men Trifexis får inte ges under

mer än 6 sammanhängande månader under ett år.

Rådfråga veterinär om lämpligaste tidpunkt för att påbörja behandlingen med detta

veterinärmedicinska läkemedel.

4.10

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Den orala administreringen av kombinationstabletter med spinosad och milbemycinoxim med

genomsnittliga kumulativa doser på upp till 255 mg spinosad och 4,2 mg milbemycinoxim per kg

kroppsvikt (upp till 3,6 gånger den högsta rekommenderade dosen) i 6 på varandra följande

doseringsperioder hos unga hundar tolererades väl. Kräkning observerades i både behandlade hundar

och kontrollhundar med likartad frekvens. Biverkningar som observerades under studiens gång

inkluderade kräkning, diarré, hudlesioner, salivering, darrningar, minskad aktivitet, hosta och

skällande.

Vid akuta överdoser som motsvarade 1,5 gånger den högsta rekommenderade dosen, inträffade

kräkning hos 17 % av hundarna, och hypersalivering inträffade hos 8 % av hundarna. Vid akuta

överdoser som motsvarade 3 gånger den högsta rekommenderade dosen, inträffade kräkning hos

hälften av djuren, ibland upprepade gånger. Vid tre gånger den högsta rekommenderade dosen

observerades biverkningar av eventuellt neurologiskt ursprung, t.ex. minskad aktivitet (8 %),

hypersalivering (17 %) eller snubblande (8 %). Minskad aktivitet observerades i samma omfattning i

både kontrollhundar och hundar behandlade med 3 gånger den högsta rekommenderade dosen. Alla

ogynnsamma händelser var övergående och krävde inte behandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Efter administrering av spinosad har man kunnat observera att incidensen av kräkningar på dagen för,

eller dagen efter, dosering ökar som en funktion av dosen. Kräkningar orsakas med största sannolikhet

av en lokal effekt på tunntarmen. Vid doser som överskrider den rekommenderade dosen blir kräkning

en mycket vanlig händelse.

Neurotoxicitet som kännetecknas av övergående mild depression, ataxi, darrningar, mydriasis och

överdriven salivering har observerats hos hundar som fått högre dosmultipler av milbemycinoxim

ensamt (5 till 10 mg/kg).

Det finns inget tillgängligt motgift. I händelse av oönskade kliniska tecken, ska symtomatisk

behandling sättas in.

4.11

Karenstid(er)

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antiparasitiska produkter, insekticider och insektsmedel – endektocider.

ATCvet-kod: QP54AB51 (milbemycin, kombinationer).

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

I spinosad ingår spinosyn A och spinosyn D. Den insekticida aktiviteten hos spinosad karakteriseras

av nervexcitation som leder till muskelkontraktioner och tremor, prostration, paralys och snabb död

hos loppor. Dessa effekter orsakas huvudsakligen av aktivering av nikotinacetylkolinreceptorer

(nicotinic acetylcholine receptors, nAChR). Det interagerar inte med kända bindningsställen för andra

nikotiniska eller GABA-ergiska insekticider som neonikotinider (imidakloprid eller nitenpyram),

fipronil, milbemyciner, avermektiner (t.ex. selamektin) eller cyklodiener utan genom en ny insekticid

mekanism. Spinosad har därför ett annat verkningssätt än andra produkter för kontroll av lopp- eller

insektsangrepp. Spinosad har dödande effekt på loppor 30 minuter efter administreringen; 100 % av

lopporna är döda/döende inom 4 timmar efter behandlingen.

Milbemycinoxim är en antiparasitisk endektocid som tillhör de makrocykliska laktonerna.

Milbemycinoxim isoleras från jäsningen av

Streptomyces hygroscopicus

var. aureolacrimosus. Den är

aktiv mot kvalster och larv- och adultstadier av nematoder samt larver av

Dirofilaria immitis

Milbemycinoxims aktivitet är relaterad till dess inverkan på neurotransmission hos ryggradslösa djur.

Milbemycinoxim, såsom avermektiner och andra milbemyciner, ökar nematoders och insekters

membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (besläktade med

vertebrat-GABA och glycinreceptorer). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära

membranet och förlamning av parasiten och dess död.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Cirka 90 % av spinosad består av spinosyner A och D. Av dessa 90 % är förhållandet spinosyn A till

A+D 0,85, beräknat som spinosyn A/spinosyn A+D. Överensstämmelsen med denna siffra i

farmakokinetiska och andra studier visar jämförbarhet vad gäller absorption, metabolism och

eliminering av de två viktigaste spinosynerna.

Efter oral administrering av 45 mg spinosad och 0,75 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt till utfodrade

hundar, absorberas spinosyner A och D snabbt och distribueras i omfattande utsträckning.

Plasmaproteinbindningen är hög (> 98 %). Biotillgängligheten var hög. Det genomsnittliga T

för

spinosyner A och D var 4 timmar och den genomsnittliga elimineringshalveringstiden var mellan 131

och 135 timmar. AUC-värdena ökade i stort sett linjärt medan C

-värdena ökade lite mindre än

linjärt med ökande doser över det avsedda terapeutiska dosintervallet. Dessutom, i studier som endast

innehöll spinosad, var AUC- och C

-värdena högre i utfodrade än i fastande hundar, och det

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

rekommenderas därför att hundar behandlas i samband med foder, då detta maximerar chansen att

lopporna intar dödliga mängder spinosad.

I studier med endast spinosad, identifierades de primära gall-, feces- och urinmetaboliterna i både råtta

och hund som de demetylerade spinosynerna, glutationkonjugat av moderföreningar och N-

demetylerade spinosyner A och D. Utsöndringen sker företrädesvis via galla och feces samt i mindre

utsträckning i urin. Utsöndring i feces svarade för den absolut största andelen metaboliter i hund.

Milbemycinoxim är en systemisk makrocyklisk lakton som innehåller två huvudfaktorer, A

och A

(förhållandet A

är 20:80). Till skillnad mot spinosad upprätthålls det konsekventa förhållandet

mellan individuella faktorer inte i farmakokinetiska studier. Milbemycin A

5-oxim tenderar att

elimineras långsammare, vilket leder till en ungefärligen 10-faldig högre exponering än milbemycin

5-oxim. Plasmakoncentrationer av milbemycinoxim och vissa farmakokinetiska parametrar ökar då

spinosad är närvarande. Milbemycin A

och A

5-oximer absorberas snabbt och i hög grad hos hund

efter oral administrering. Plasmaproteinbindningen är hög (> 96 %). Biotillgängligheten var hög. Det

genomsnittliga T

för milbemycin A

och A

5-oximer var vanligtvis 4 timmar och de genomsnittliga

elimineringshalveringstiderna var 33,9 och 77,2 timmar. AUC-värdena ökade i stort sett linjärt medan

-värdena ökade lite mindre än linjärt med ökande doser över det avsedda terapeutiska

dosintervallet.

De primära feces- och urinmetaboliterna i hund identifierades som glukuronidkonjugat av milbemycin

eller A

5-oximer, dealkylerade milbemycin A

eller A

5-oximer, och hydroxylerad milbemycin

5-oxim. Hos råttor som gavs milbemycin A

5-oxim, identifierades huvudmetaboliterna i urin och

feces som mono-, di-, och trihydroximilbemycin A

5-oximer. Hos hundar detekterades

hydroximilbemycin A

5-oxim endast i plasma, men inte i urin eller feces, vilket talar för den

huvudsakliga utsöndringen av konjugerade metaboliter i hund. Utsöndring sker primärt via feces, och

också i urin i mindre utsträckning. Utsöndring i feces svarade för den absolut största andelen

metaboliter i hund.

Upprepad månatlig administrering av spinosad och milbemycinoxim under sex månader avslöjade

evidens för ackumulering av spinosad och milbemycinoxim i unga hundar. I unga hundar resulterade

upprepad oral administrering av spinosad och milbemycinoxim under sex månader i att dalvärdet i

plasmakoncentrationen av spinosad och milbemycin ökade under hela studien. Dalvärdet av spinosad

dubblerades varje månad fram till månad 5. Ökningen av plasmakoncentrationen uppvisade en stark

korrelation med en ökning i terminal elimineringshalveringstid. I en annan studie, efter upprepad oral

administrering av 70 mg spinosad och 1,18 mg milbemycinoxim/kg kroppsvikt till utfodrade unga

hundar i 12 sammanhängande månader, uppnåddes steady state för systemisk exponering (AUC) vid

månad 7. Vid denna tidpunkt var den systemiska exponeringen (AUC) i unga hundar jämförbar med

den i vuxna hundar. C

i unga och vuxna hundar var jämförbar med början månad 1, vilket indikerar

ingen ökad risk för akut toxicitet.

I adulta hundar, efter upprepad oral administrering av spinosad och milbemycinoxim under 6

sammanhängande månader, observerades ökningar i terminala elimineringshalveringstider i upp till 3

månader. I en separat studie med tre konsekutiva administreringar per månad observerades inga

ökningar av C

, AUC, eller elimineringshalveringstider vid jämförelse av värden från tredje och

första månaden. I en annan studie, efter upprepad oral administrering av 70 mg spinosad och 1,18 mg

milbemycinoxim/kg kroppsvikt varje månad till utfodrade adulta hundar i 12 sammanhängande

månader, uppnåddes steady state för systemisk exponering (AUC) vid månad 3.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Hydroxipropylcellulosa

Kolloidalt silikon, vattenfritt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Artificiell nötköttssmak

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Blisterkartor (med 1, 3 eller 6 tuggtabletter) inuti en kartong. Blisterkartorna är formade från

aluminiumlaminater, värmeförseglade med en PVC-baserad hinna (produktens kontaktyta är PVC).

Kartong som innehåller 1 blisterkarta.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

STORBRITANNIEN

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/13/155/001 (1 tablett, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/002 (1 x 3 tabletter, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/003 (1 x 6 tabletter, 270 mg/4,5 mg)

EU/2/13/155/004 (1 tablett, 425 mg/7,1 mg)

EU/2/13/155/005 (1 x 3 tabletter, 425 mg/7,1 mg)

EU/2/13/155/006 (1 x 6 tabletter, 425 mg/7,1 mg)

EU/2/13/155/007 (1 tablett, 665 mg/11,1 mg)

EU/2/13/155/008 (1 x 3 tabletter, 665 mg/11,1 mg)

EU/2/13/155/009 (1 x 6 tabletter, 665 mg/11,1 mg)

EU/2/13/155/010 (1 tablett, 1040 mg/17,4 mg)

EU/2/13/155/011 (1 x 3 tabletter, 1040 mg/17,4 mg)

EU/2/13/155/012 (1 x 6 tabletter, 1040 mg/17,4 mg)

EU/2/13/155/013 (1 tablett, 1620 mg/27,0 mg)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

EU/2/13/155/014 (1 x 3 tabletter, 1620 mg/27,0 mg)

EU/2/13/155/015 (1 x 6 tabletter, 1620 mg/27,0 mg)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 19/09/2013

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

(http://www.ema.europa.eu).

11. FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER

ANVÄNDNING

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/437444/2013

EMEA/V/C/002635

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Trifexis

Spinosad/milbemycinoxim

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar

hur kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in

och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen

eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i

EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Trifexis och vad används det för?

Trifexis är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla och förebygga loppangrepp

hos hundar. Trifexis ska endast användas när det också finns ett behov av något av följande:

Att förebygga hjärtmasksjukdom (rundmaskar som infekterar hjärtat och blodkärlen och överförs

av myggor).

Att förebygga lungmasksjukdom (överförs genom ätande av sniglar).

Att behandla tarminfektioner med andra typer av maskar (nematoderna hakmask, rundmask och

piskmask).

Trifexis kan även ingå som en del av behandlingsstrategin för loppallergi (allergisk reaktion mot

loppbett).

Trifexis innehåller två aktiva substanser, spinosad och milbemycinoxim.

Hur används Trifexis?

Trifexis ska ges tillsammans med foder eller omedelbart efter utfodring. Dosen (antalet tabletter av en

viss styrka som ska användas) beror på hundens kroppsvikt. Information om lämplig tablettstyrka och

antal tabletter som ska ges finns i doseringstabellen i bipacksedeln.

I områden med känd förekomst av infektion med hjärtmask ska behandling ges en gång i månaden

med början en månad före den tid på året då myggor och loppor förekommer, till åtminstone en

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Trifexis

EMA/437444/2013

Sida 2/3

månad efter den sista exponeringen för myggor. Trifexis ska inte ges i mer än sex månader i följd

under samma år.

I områden där infektion med hjärtmask inte uppträder kan hundar ges en enda dos med Trifexis för att

säsongsmässigt förebygga loppor när diagnos har ställts på maskinfektion i mag-tarmkanalen.

Efterföljande förebyggande av loppor ska göras med en annan produkt som innehåller en enda aktiv

substans.

I områden med känd förekomst av infektion med lungmask ska Trifexis ges en gång i månaden under

den tid på året då sniglar och loppor förekommer, till åtminstone en månad efter den sista

exponeringen för sniglar. Trifexis ska inte ges i mer än sex månader i följd under samma år.

Hur verkar Trifexis?

En av de aktiva substanserna i Trifexis, spinosad, stör receptorerna i loppornas nervsystem

(nikotinacetylkolinreceptorer), med följden att lopporna paralyseras och dör.

Den andra aktiva substansen, milbemycinoxim, leder till att maskarna paralyseras och dör genom att

den stör överföringen av signaler mellan nervceller i parasiternas nervsystem.

Trifexis kan förebygga loppangrepp i upp till fyra veckor efter en enstaka administrering eftersom det

dödar vuxna loppor och minskar äggproduktionen.

Vilken nytta med Trifexis har visats i studierna?

För förebyggande och behandling av loppangrepp gjordes en fältstudie där 178 hundar behandlades

med Trifexis och 88 hundar behandlades med ett annat läkemedel mot loppor som innehåller

selamektin. Studien visade att antalet loppor minskade med 90 procent hos 97 procent och 89 procent

av hundar som behandlades med Trifexis på dag 14 respektive 30, jämfört med 86 procent och 73

procent hos hundar som behandlades med selamektin.

För behandling av tarminfektioner med maskar lade företaget fram data från en fältstudie med

sammanlagt 229 hundar. Hundlar som behandlades med Trifexis jämfördes med hundar som

behandlades med enbart milbemycinoxim. Effektmåttet baserades på andelen hundar hos vilka antalet

maskägg i avföringen minskade med minst 90 procent. Studien visade att antalet framgångsrika

behandlingar av tarmmaskar med Trifexis var jämförbart med dem för enbart milbemycinoxim.

För förebyggande av hjärtmasksjukdom i tre laboratoriestudier infekterades hundar i åldern 4–9

månader på konstgjord väg med europeiska stammar av hjärtmask och behandlades sedan med

Trifexis vid olika tidpunkter efter infektionen. Behandling med Trifexis jämfördes med overksam

behandling utan någon aktiv substans. Studierna visade att en enstaka behandling 30 dagar efter

infektion gav ett skydd på 100 procent mot en stam, medan de mindre mottagliga

hjärtmaskstammarna behövde tre månadsbehandlingar i rad.

För förebyggande av lungmasksjukdom gjordes två laboratoriestudier på hundar som infekterades med

europeiska stammar av lungmask på konstgjord väg och behandlades med Trifexis 30 dagar senare.

Studierna visade att en enstaka behandling 30 dagar efter infektionen gav ett skydd på 95 procent.

Vilka är riskerna med Trifexis?

Trifexis får inte ges till valpar som är yngre än 14 veckor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Trifexis

EMA/437444/2013

Sida 3/3

Kräkningar är vanliga under de första 48 timmarna efter behandling (uppträder hos upp till 1 av 10

djur). I de flesta fall är de lindriga och kortvariga och behöver inte behandlas. Andra vanliga

biverkningar är letargi (tröghet), minskad aptit, diarré, klåda, dermatit (hudinflammation) och hud-

och öronrodnad.

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Trifexis finns i bipacksedeln.

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i

kontakt med djuret vidta?

Oavsiktligt intag kan orsaka biverkningar.

Om du råkar svälja läkemedlet ska du genast kontakta läkare och visa upp bipacksedeln eller

etiketten.

Händerna ska tvättas efter hantering av produkten.

Barn får inte komma i kontakt med Trifexis.

Varför godkänns Trifexis?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Trifexis är större än

riskerna och rekommenderade att Trifexis skulle godkännas för försäljning i EU.

Mer information om Trifexis

Den 19 september 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Trifexis

som gäller i hela EU.

EPAR för Trifexis finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur

Trifexis ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast i november 2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen