Temomedac

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-09-2020

Aktiva substanser:
temozolomid
Tillgänglig från:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kod:
L01AX03
INN (International namn):
temozolomide
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Glioma; Glioblastoma
Terapeutiska indikationer:
Temomedac hårda kapslar är indicerat för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme samtidigt med strålbehandling (RT) och därefter som monoterapi behandling, barn från tre år, ungdomar och vuxna patienter med malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom, uppvisar recidiv eller progress efter standardbehandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 14
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001124
Tillstånd datum:
2010-01-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001124

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-09-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-09-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-08-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Temomedac 20 mg hårda kapslar

Temomedac 100 mg hårda kapslar

Temomedac 140 mg hårda kapslar

Temomedac 180 mg hårda kapslar

Temomedac 250 mg hårda kapslar

temozolomid (temozolomidum)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Temomedac är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Temomedac

Hur du tar Temomedac

Eventuella biverkningar

Hur Temomedac ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Temomedac är och vad det används för

Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Temomedac används för behandling särskilda former av hjärntumörer:

hos vuxna med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme. Temomedac används först

tillsammans med strålning (samtidig behandlingsfas) och därefter ensamt (behandlingens

monoterapifas).

hos barn äldre än 3 år och vuxna patienter med malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme

eller anaplastiskt astrocytom. Temomedac används vid dessa tumörer om de återkommer eller

fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Temomedac

Ta inte Temomedac

om du är allergisk mot temozolomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har haft en allergisk reaktion mot dakarbazin (ett läkemedel mot cancer, ibland kallat

DTIC). Tecken på allergisk reaktion omfattar känsla av klåda, andfåddhet eller väsande

andning, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

om vissa typer av blodkroppar minskar kraftigt (myelosuppression), såsom de vita

blodkropparna eller trombocyterna. Dessa blodkroppar är viktiga när det gäller att bekämpa

infektioner och för en fungerande blodkoagulation. Din läkare kommer att kontrollera ditt blod

för att försäkra sig om att du har tillräckligt av dessa blodkroppar innan du påbörjar

behandlingen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Temomedac

eftersom du ska följas noga avseende utveckling av en allvarlig form av lunginflammation som

kallas

Pneumocystis jirovecii

pneumoni (PCP). Om du nyligen har fått din diagnos

(glioblastoma multiforme) kan du få Temomedac i 42 dagar i kombination med strålning. I så

fall kommer din läkare även att förskriva läkemedel för att hjälpa dig att förebygga denna typ

av lunginflammation (PCP).

om du någon gång har haft eller möjligtvis nu har hepatit B-infektion.Temomedac kan nämligen

göra så att hepatit B blir aktivt igen och det kan i vissa fall leda till döden. Patienter kommer att

undersökas noga av sin läkare med avseende på tecken på denna infektion innan behandling

påbörjas.

om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter),

eller problem med blodkoagulationen innan behandlingen påbörjas, eller om du utvecklar dem

under behandlingen. Din läkare kan besluta om att sänka dosen, avbryta, avsluta eller ändra

behandlingen du kan även behöva andra behandlingar. I vissa fall kan det vara nödvändigt att

avbryta behandlingen med Temomedac. Ditt blod kommer att testas regelbundet under

behandlingen för att övervaka biverkningarna av Temomedac på blodkropparna.

eftersom du kan ha en liten risk att få andra förändringar av blodkropparna, inklusive leukemi.

om du blir illamående och/eller kräks vilket är mycket vanliga biverkningar av Temomedac (se

avsnitt 4), kan din läkare skriva ut ett läkemedel (ett antiemetikum) för att förhindra kräkningar.

om du kräks ofta före och under behandlingen, fråga din läkare när det är bäst att ta

Temomedac, till dess kräkningarna är under kontroll. Om du kräks efter att du tagit din dos, ta

inte en andra dos samma dag.

om du får feber eller symtom på en infektion ska du omedelbart kontakta din läkare.

om du är över 70 år kan du vara mer infektionskänslig, lättare få blåmärken eller blödningar.

om du har lever- eller njurbesvär kan din Temomedac-dos behöva justeras.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 3 år eftersom erfarenhet saknas. Det finns endast begränsad

information hos patienter äldre än 3 år som har tagit Temomedac.

Andra läkemedel och Temomedac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte behandlas med Temomedac om du är

gravid om inte din läkare klart sagt så.

Effektiva preventivmetoder måste användas av

både manliga och kvinnliga patienter

som tar

Temomedac (se även nedan "Manlig fertilitet").

Du ska avbryta amningen medan du får behandling med Temomedac.

Manlig fertilitet

Temomedac kan orsaka bestående infertilitet. Manliga patienter ska använda en effektiv

preventivmetod och inte skaffa barn upp till 6 månader efter avslutad behandling. Det rekommenderas

att man rådfrågar om frysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Temomedac kan göra att du känner dig trött eller sömnig. Om så är fallet, kör inte bil, använd inte

maskiner eller cykel tills du vet hur du påverkas av detta läkemedel (se avsnitt 4).

Temomedac innehåller laktos

Temomedac innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

Temomedac innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per hård kapsel, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Tilläggsuppgifter för Temomedac 20 mg hårda kapslar

Tillsatsämnet para-orange (E 110) som finns i kapselhöljet kan ge allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Temomedac

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosering och behandlingstid

Din läkare kommer att bestämma Temomedac-dosen. Den baseras på din kroppsstorlek (längd och

vikt) och på om du har en återkommande tumör och tidigare har fått kemoterapi.

Du kan bli ordinerad att ta andra läkemedel (antiemetika) som ska tas före och/eller efter att du har

tagit Temomedac för att förhindra eller kontrollera illamående och kräkningar.

Patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme

Om du är en nydiagnostiserad patient kommer behandlingen att ske i två faser:

behandling tillsammans med strålning (samtidig fas) först

följt av behandling med enbart Temomedac (monoterapifas).

Under den samtidiga fasen kommer din läkare att starta med Temomedac i en dos på 75 mg/m² (vanlig

dos). Du kommer att ta denna dos varje dag i 42 dagar (upp till 49 dagar) i kombination med

strålbehandling. Temomedac-dosen kan skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och

på hur du tål läkemedlet under den samtidiga fasen.

När strålbehandlingen är avslutad kommer du att göra ett behandlingsuppehåll i 4 veckor. Det

kommer att ge din kropp en möjlighet att återhämta sig.

Därefter kommer du att påbörja monoterapifasen.

Under monoterapifasen kommer dosen och det sätt på vilket du tar Temomedac att vara annorlunda.

Din läkare kommer att räkna ut exakt vilken dos du ska ha. Du kan få upp till 6 behandlingsperioder

(cykler). Var och en av dessa varar i 28 dagar. Du kommer att ta enbart den nya Temomedac-dosen en

gång om dagen de första 5 dagarna (”doseringsdagarna”) i varje cykel. Den första dosen kommer att

vara 150 mg/m². Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temomedac. Sammanlagt blir det en

28 dagars behandlingscykel.

Efter dag 28 börjar nästa cykel. Du kommer åter igen att ta Temomedac en gång om dagen i 5 dagar

följt av 23 dagar utan Temomedac. Temomedac-dosen kan justeras, skjutas upp eller avbrytas

beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under varje behandlingscykel.

Patienter med tumörer som har kommit tillbaka eller förvärrats (malignt gliom, såsom glioblastoma

multiforme eller anaplastiskt astrocytom) som får enbart Temomedac

En behandlingscykel med Temomedac varar 28 dagar.

Du kommer att ta enbart Temomedac en gång dagligen de första 5 dagarna. Den dagliga dosen beror

på om du tidigare har fått kemoterapi eller inte.

Om du inte tidigare har behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temomedac vara

200 mg/m² en gång dagligen de första 5 dagarna. Om du tidigare behandlats med kemoterapi kommer

den första dosen Temomedac vara 150 mg/m² en gång dagligen de första 5 dagarna. Därefter kommer

du att ha 23 dagar utan Temomedac. Sammanlagt blir det en behandlingscykel på 28 dagar.

Efter dag 28 börjar nästa behandlingscykel. Du kommer åter få Temomedac en gång dagligen i

5 dagar, följt av 23 dagar utan Temomedac.

Före varje ny behandlingscykel kommer ditt blod att testas för att se om Temomedac-dosen måste

justeras. Beroende på resultatet av dina blodprover kan din läkare justera doseringen till nästa cykel.

Hur du tar Temomedac

Ta den ordinerade dosen av Temomedac en gång per dag, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Ta kapslarna på fastande mage; till exempel minst en timme innan du tänker äta frukost. Svälj

kapseln/kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten. Öppna, krossa eller tugga inte kapslarna. Om

en kapsel är trasig, undvik att pulvret kommer i kontakt med huden, ögonen eller näsan. Om du av

misstag får något i dina ögon eller näsa, skölj med vatten.

Beroende på vilken dos som du har fått ordinerad kan du behöva ta flera kapslar samtidigt, eventuellt i

olika styrkor (den aktiva substansen räknat i mg). Färgen på locket till kapseln är olika för de olika

Styrkorna (se tabellen nedan).

Styrka

Färg/märkning

Temomedac 5 mg

Två ränder med grönt bläck på överdelen och

“T 5 mg” med grönt bläck på underdelen.

Temomedac 20 mg

Två ränder med orange bläck på överdelen och

”T 20 mg”med orange bläck på underdelen

Temomedac 100 mg

Två ränder med rosa bläck på överdelen och

”T 100 mg”med rosa bläck på underdelen

Temomedac 140 mg

Två ränder med blått bläck på överdelen och

”T 140 mg”med blått bläck på underdelen

Temomedac 180 mg

Två ränder med rött bläck på överdelen och

”T 180 mg”med rött bläck på underdelen

Temomedac 250 mg

Två ränder med svart bläck på överdelen och

”T 250 mg”med svart bläck på underdelen

Se till att du förstår exakt och kommer ihåg följande:

hur många kapslar du behöver ta varje doseringsdag. Be din läkare eller apotekspersonalen

skriva ner det (inklusive färgen).

vilka dagar som är dina doseringsdagar.

Se till att gå igenom doseringen med din läkare varje gång du startar en ny behandlingsperiod,

eftersom den kan skilja sig från förra perioden.

Ta alltid Temomedac enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Felaktigheter i hur du tar din medicin kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa.

Om du har tagit för stor mängd av Temomedac

Om du av misstag råkar ta fler Temomedac-kapslar än du var ordinerad att göra, kontakta omedelbart

din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Temomedac

Ta den glömda dosen så snart som möjligt under samma dag. Om det redan gått ett dygn, kontakta din

läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, om inte din läkare sagt åt dig att göra så.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta

omedelbart

din läkare om du får något av följande:

en svår allergisk (överkänslighet) reaktion (nässelutslag, väsande andning eller andra

andningssvårigheter)

okontrollerad blödning

anfall (kramper)

feber

köldfrossa

svår huvudvärk som inte ger med sig

Behandling med Temomedac kan medföra en minskning av vissa sorters blodkroppar. Detta kan

innebära att du lättare får blåmärken eller blödningar, blodbrist (brist på röda blodkroppar), feber

och/eller minskad motståndskraft mot infektioner. Det minskade antalet blodkroppar är vanligtvis

övergående. I vissa fall kan det bli mer långvarigt och leda till en mycket svår form av blodbrist

(aplastisk anemi). Din läkare kommer att mäta dina blodvärden regelbundet för att kunna upptäcka

eventuella förändringar och avgöra om någon speciell behandling krävs. I vissa fall kan din dos

Temomedac minskas eller behandlingen avslutas.

Övriga biverkningar som har rapporteras finns angivna i listan nedan:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

aptitlöshet, talsvårigheter, huvudvärk

kräkningar, illamående, diarré, förstoppning

utslag, håravfall

trötthet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

infektioner, infektioner i munhålan

minskat antal blodkroppar (neutropeni, lymfopeni, trombocytopeni)

allergisk reaktion

förhöjt blodsocker

försämrat minne, depression, ångest, förvirring, oförmåga att somna eller sova vidare

försämrad koordination och balans

koncentrationssvårigheter, förändringar i sinnestillstånd eller uppmärksamhet, glömska

yrsel, försämrad känsel, stickningar, skakningar, smakförändringar

partiell synförlust, onormal syn, dubbelseende, smärtande ögon

dövhet, öronringningar, öronvärk

blodproppar i lungor eller ben, högt blodtryck

lunginflammation, andnöd, bronkit, hosta, bihåleinflammation

mag-eller buksmärtor, orolig mage/halsbränna, sväljsvårigheter

torr hud, klåda

muskelskador, muskelsvaghet, muskelvärk och smärta

ledsmärta, ryggvärk

täta urinträngningar, svårigheter att hålla tätt

feber, influensaliknande symtom, värk, sjukdomskänsla, förkylning eller influensa

vätskeretention, bensvullnad

förhöjda nivåer av leverenzymer

viktnedgång, viktuppgång

strålskada

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

infektioner i hjärnan (meningoencefalit orsakad av herpesvirus) som kan ha dödlig utgång

nya eller reaktiverade (återkommande) infektioner med cytomegalovirus

sårinfektioner

reaktiverade hepatit B-virusinfektioner

sekundär cancer inklusive leukemi

minskat antal blodkroppar (pancytopeni, anemi, leukopeni)

röda prickar under huden

diabetes insipidus (symtom innefattar ökad urinmängd och törst), låga kaliumnivåer i blodet

humörsvängningar, hallucinationer

partiell förlamning, förändringar av luktsinnet

torra ögon

försämrad hörsel, infektioner i mellanörat

hjärtklappning (man kan känna hjärtslagen), värmevallningar

uppblåst mage, svårigheter att kontrollera tarmrörelserna, hemorrojder, muntorrhet

leverinflammation och leverskada (innefattar leversvikt med dödlig utgång), kolestas, förhöjd

nivå av bilirubin

blåsor på kroppen eller i munhålan, fjällande hud, hudreaktioner, smärtsam hudrodnad,

allvarliga utslag med hudsvullnad (på handflator och fotsulor)

ökad känslighet för solljus, urtikaria (nässelfeber), ökad svettning, förändrad hudfärg

svårigheter att urinera

vaginala blödningingar, irritation i slidan, uteblivna eller kraftiga menstruationer, smärta i

brösten, sexuell impotens

skakningar, ansiktssvullnad, missfärgning av tungan, törst, tandbesvär

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Temomedac ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Intag av misstag kan

vara dödligt för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tillslut burken väl.

Tala om för apotekspersonalen om du märker någon förändring i kapslarnas utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är temozolomid.

Temomedac 5 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 5 mg temozolomid.

Temomedac 20 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 20 mg temozolomid.

Temomedac 100 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 100 mg temozolomid.

Temomedac 140 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 140 mg temozolomid.

Temomedac 180 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 180 mg temozolomid.

Temomedac 250 mg hårda kapslar:

En kapsel innehåller 250 mg temozolomid.

Övriga innehållsämnen är:

Innehåll i kapseln:

vattenfri laktos, natriumstärkelseglykolat, kiseldioxid, vinsyra, stearinsyra (se avsnitt 2

"Temomedac innehåller laktos").

Kapselhöljet (inklusive tryckbläck):

Temomedac 5 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), shellack, propylenglykol,

indigokarmin (E 132) aluminiumlack, gul järnoxid (E 172).

Temomedac 20 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), shellack, propylenglykol, para-

orange aluminiumlack (E 110).

Temomedac 100 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), shellack,

propylenglykol, gul järnoxid (E 172).

Temomedac 140 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), shellack, propylenglykol,

indigokarmin (E 132) aluminiumlack.

Temomedac 180 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), shellack, propylenglykol, röd

järnoxid (E 172)

Temomedac 250 mg hårda kapslar:

gelatin, titandioxid (E 171), shellack, propylenglykol, svart

järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Temomedac 5 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är märkt

med 2 ränder i grönt bläck och underdelen är märkt med “T 5 mg” med grönt bläck.

Temomedac 20 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är märkt

med 2 ränder i orange bläck och underdelen är märkt med “T 20 mg” med orange bläck.

Temomedac 100 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i rosa bläck och underdelen är märkt med “T 100 mg” med rosa bläck.

Temomedac 140 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i blått bläck och underdelen är märkt med “T 140 mg” med blått bläck.

Temomedac 180 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i rött bläck och underdelen är märkt med “T 180 mg” med rött bläck.

Temomedac 250 mg hårda kapslar

har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i svart bläck och underdelen är märkt med “T 250 mg” med svart bläck.

De hårda kapslarna för oral användning tillhandahålles i bärnstensfärgade glasburkar innehållande 5

eller 20 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Temomedac 20 mg hårda kapslar

Temomedac 100 mg hårda kapslar

Temomedac 140 mg hårda kapslar

Temomedac 180 mg hårda kapslar

Temomedac 250 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 5 mg temozolomid (temozolomidum).

Temomedac 20 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 20 mg temozolomid (temozolomidum).

Temomedac 100 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 100 mg temozolomid (temozolomidum).

Temomedac 140 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 140 mg temozolomid (temozolomidum).

Temomedac 180 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 180 mg temozolomid (temozolomidum).

Temomedac 250 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 250 mg temozolomid (temozolomidum).

Hjälpämne med känd effekt

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 87 mg vattenfri laktos.

Temomedac 20 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 72 mg vattenfri laktos och sunset para-orange (E 110).

Temomedac 100 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 84 mg vattenfri laktos.

Temomedac 140 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 117 mg vattenfri laktos.

Temomedac 180 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 150 mg vattenfri laktos.

Temomedac 250 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 209 mg vattenfri laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård (kapsel).

Temomedac 5 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 16 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i grönt bläck och underdelen är märkt med “T 5 mg” med grönt bläck.

Temomedac 20 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 18 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i orange bläck och underdelen är märkt med “T 20 mg” med orange bläck.

Temomedac 100 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 20 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i rosa bläck och underdelen är märkt med “T 100 mg” med rosa bläck.

Temomedac 140 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 22 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i blått bläck och underdelen är märkt med “T 140 mg” med blått bläck.

Temomedac 180 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 22 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i rött bläck och underdelen är märkt med “T 180 mg” med rött bläck.

Temomedac 250 mg hårda kapslar

De hårda kapslarna (längd cirka 22 mm) har en vit ogenomskinlig underdel och överdel. Överdelen är

märkt med 2 ränder i svart bläck och underdelen är märkt med “T 250 mg” med svart bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Temomedac är avsett för behandling av:

vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme i kombination med

strålbehandling och därefter som monoterapi

barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna patienter med malignt gliom såsom glioblastoma

multiforme eller anaplastiskt astrocytom, som uppvisar recidiv eller progress efter

standardbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Temomedac ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av onkologisk behandling av

hjärntumörer.

Antiemetisk behandling kan ges (se avsnitt 4.4).

Dosering

Vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme

Temomedac ges i kombination med fokal strålbehandling (samtidig behandlingsfas) följt av upp till

6 cykler med temozolomid (TMZ) som monoterapi (monoterapifas).

Samtidig behandlingsfas

TMZ ges oralt i en dos på 75 mg/m² dagligen under 42 dagar samtidigt med fokal strålbehandling

(60 Gy ges på 30 fraktioner). Dosreduktion rekommenderas inte, men uppskjutning eller utsättning av

TMZ-administreringen ska bestämmas varje vecka enligt hematologiska och icke-hematologiska

toxicitetskriterier. TMZ-administrering kan fortgå under hela den 42 dagar långa kombinerade

behandlingsperioden (upp till 49 dagar) om alla följande villkor uppfylls:

antalet neutrofila granulocyter ≥ 1,5 x 10

antalet trombocyter ≥ 100 x 10

common toxicity criteria (CTC) för icke-hematologisk toxicitet ≤ grad 1 (med undantag för

alopeci, illamående och kräkningar).

Under behandlingen ska en fullständigt hematologiskt status tas varje vecka. TMZ- administreringen

ska tillfälligt avbrytas eller sättas ut permanent under den samtidiga fasen enligt de hematologiska och

icke-hematologiska toxicitetskriterier som anges i tabell 1.

Tabell 1. Avbrytande eller utsättning av TMZ-doseringen vid samtidig strål- och TMZ-behandling

Toxicitet

Avbrytande av TMZ

Utsättning av TMZ

Antal neutrofila granulocyter

≥ 0,5 och < 1,5 x 10

< 0,5 x 10

Antal trombocyter

≥ 10 och < 100 x 10

< 10 x 10

CTC icke-hematologisk toxicitet

(med undantag för alopeci,

illamående och kräkningar)

CTC grad 2

CTC grad 3 eller 4

Samtidig behandling med TMZ kan fortgå om alla följande villkor uppfylls: antalet neutrofila

granulocyter ≥ 1,5 x 10

/l, antalet trombocyter ≥ 100 x 10

/l, CTC för icke-hematologisk toxicitet ≤ grad 1 (med

undantag för alopeci, illamående och kräkningar).

Monoterapifas

Fyra veckor efter att den samtidiga TMZ + strålbehandlingsfasen avslutats ges upp till 6 cykler

monoterapi med TMZ. Dosen i cykel 1 (monoterapi) är 150 mg/m² en gång dagligen under 5 dagar

följt av 23 dagar utan behandling. När cykel 2 påbörjas höjs dosen till 200 mg/m² om

ickehematologisk toxicitet, enligt CTC vid cykel 1, är ≤ grad 2 (med undantag för alopeci, illamående

och kräkningar), antal neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 10

/l och antalet trombocyter är ≥ 100 x 10

Om dosen inte höjs vid cykel 2 ska ingen höjning göras vid efterföljande cykler. Vid doshöjning ska

dosen bibehållas på 200 mg/m² dagligen under de första 5 dagarna för varje efterföljande cykel med

undantag för om toxicitet uppstår. Dosreducering och utsättning under monoterapifasen ska göras

enligt tabell 2 och 3.

Under behandlingen ska fullständigt hematologiskt status tas dag 22 (21 dagar efter första dosen av

TMZ). Dosen ska reduceras eller behandlingen sättas ut enligt tabell 3.

Tabell 2. Dosnivåer av TMZ vid monoterapibehandling

Dosnivå

TMZ-dos (mg/m²/dag)

Kommentarer

Reducering för tidigare toxicitet

Dos vid cykel 1

Dos vid cykel 2 - 6 utan toxicitet

Tabell 3. Dosreducering eller utsättning av TMZ vid monoterapibehandling

Toxicitet

Reducera TMZ med 1 dosnivå

Sätt ut TMZ

Antal neutrofila granulocyter

< 1,0 x 10

Se fotnot b

Antal trombocyter

< 50 x 10

Se fotnot b

CTC icke-hematologisk toxicitet

(med undantag för alopeci,

illamående och kräkningar)

CTC grad 3

CTC grad 4

TMZ dosnivåer visas i tabell 2.

TMZ ska sättas ut om:

Dosnivå -1 (100 mg/m²) fortsättningsvis resulterar i oacceptabel toxicitet.

Samma grad 3, icke-hematologisk toxicitet (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar) återkommer efter

dosreducering.

Vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller progressiva maligna gliom

En behandlingscykel omfattar 28 dagar. Till patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi,

ges TMZ oralt i en dos på 200 mg/m² en gång dagligen under de första 5 dagarna följt av 23 dagars

behandlingsuppehåll (totalt 28 dagar). För patienter som tidigare behandlats med kemoterapi är den

initiala dosen 150 mg/m² en gång dagligen, som under den andra cykeln höjs till 200 mg/m² en gång

dagligen under 5 dagar om det inte föreligger någon hematologisk toxicitet (se avsnitt 4.4).

Särskilda patientgrupper

Pediatrisk population

Hos patienter som är 3 år eller äldre ska TMZ endast ges vid recidiverande eller progressiva maligna

gliom. Erfarenhet hos dessa barn är mycket begränsad (se avsnitt 4.4 och 5.1). Säkerhet och effekt för

TMZ hos barn yngre än 3 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion

Farmakokinetiken för TMZ var jämförbar hos patienter med normal leverfunktion och patienter med

lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Inga data finns tillgängliga avseende administrering av TMZ

till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Childs klass C) eller med nedsatt njurfunktion. Baserat

på farmakokinetiska egenskaper hos TMZ, är det osannolikt att dosreduktioner krävs hos patienter

med gravt nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion av någon grad. Försiktighet ska emellertid

iakttas när TMZ ges till dessa patienter.

Äldre patienter

Baserad på populationsfarmakokinetisk analys hos patienter i åldrarna 19 - 78 år, påverkas inte

clearance för TMZ av ålder. Äldre patienter (> 70 års ålder) tycks emellertid löpa större risk för

neutropeni och trombocytopeni (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Temomedac ska ges på fastande mage.

Kapslarna måste sväljas hela med ett glas vatten och får inte öppnas eller tuggas.

Om kräkning uppträder efter att dosen givits, ska inte en andra dos ges den dagen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot dakarbazin (DTIC).

Allvarlig myelosuppression (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Opportunistiska infektioner och reaktivering av infektioner

Opportunisktiska infektioner (som

pneumocystis jirovecii

pneumoni) och reaktivering av infektioner

(som HBV, CMV) har setts under behandling med TMZ (se avsnitt 4.8).

Pneumocystis jirovecii pneumoni

Patienter som fick samtidig TMZ- och strålbehandling i en pilotstudie enligt det förlängda

42-dagarsschemat visade sig ha en särskild risk att utveckla

Pneumocystis jirovecii

pneumoni (PCP).

Profylax krävs således mot PCP för alla patienter som får samtidig TMZ- och strålbehandling under

den 42 dagar långa behandlingen (med ett maximum på 49 dagar) oavsett antalet lymfocyter. Om

lymfopeni uppstår ska patienterna fortsätta profylaxen till dess lymfopenin återgått till ≤ grad 1.

Man kan se en större förekomst av PCP när TMZ ges under en längre behandlingsperiod. Alla

patienter som får TMZ, särskilt patienter som får steroider, bör emellertid följas noggrant avseende

utveckling av PCP oavsett behandlingsperiod. Hos patienter som använder TMZ, särskilt i

kombination med dexametason eller andra steroider, har fall med fatal andningssvikt rapporterats.

HBV

Hepatit, på grund av reaktivering av hepatit B-virus (HBV) och som i vissa fall resulterat i dödsfall,

har rapporterats. Specialister på leversjukdom bör konsulteras innan behandling inleds hos patienter

med positiv hepatit B-serologi (inklusive de med aktiv sjukdom). Under behandling bör patienter

övervakas och behandlas på lämpligt sätt.

Meningoencefalit orsakad av herpesvirus

Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med

dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling,

däribland fall med samtidig administrering av steroider.

Levertoxicitet

Leverskada, inklusive fatal leversvikt, har rapporterats hos patienter som behandlats med TMZ (se

avsnitt 4.8). Innan påbörjande av behandling bör leverfunktionsprover tas. Om dessa är onormala bör

bedömning av nytta/risk inkluderande risken för fatal leversvikt göras av läkare före initiering av

temozolomidbehandling. Leverfunktionsprover bör upprepas halvvägs in i behandlingscykeln hos

patienter som behandlas med en 42-dagars behandlingscykel. Leverfunktionen ska kontrolleras hos

samtliga patienter efter varje behandlingscykel. Hos patienter med signifikant onormala levervärden

bör läkare bedöma risk/nytta av fortsatt behandling. Levertoxicitet kan uppträda flera veckor eller

senare efter sista behandling med temozolomid.

Maliginiteter

I mycket sällsynta fall har även myelodysplastiskt syndrom och sekundära maligniteter, inklusive

myeloisk leukemi rapporterats (se avsnitt 4.8).

Behandling med antiemetikum:

Illamående och kräkningar förknippas mycket ofta med TMZ.

Behandling med antiemetikum kan ges före eller efter administrering av TMZ.

Vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme

Antiemetisk profylax rekommenderas före den initiala dosen i samtidig behandlingsfas och

rekommenderas starkt under monoterapifasen.

Patienter med recidiverande eller progressiva maligna gliom

Patienter som har haft svåra kräkningar (grad 3 eller 4) under tidigare behandlingscykler kan kräva

antiemetisk behandling.

Laboratorieprover

Patienter behandlade med TMZ kan få myelosuppression, inklusive långvarig pancytopeni, vilket kan

resultera i aplastisk anemi, som i vissa fall har resulterat i dödlig utgång. I vissa fall försvårar samtidig

exponering för andra läkemedel associerade med aplastisk anemi, såsom karbamazepin, fenytoin och

sulfametoxazol/trimetoprim, bedömningen. Innan administrering måste följande laboratorieparametrar

uppfyllas: antalet neutrofila granulocyter ≥ 1,5 x 10

/l och trombocyttal ≥ 100 x 10

/l. En fullständigt

hematologisk status ska tas dag 22 (21 dagar efter den första dosen) eller inom 48 timmar från denna

dag, och varje vecka tills antalet neutrofila granulocyter > 1,5 x 10

/l och trombocyttalet > 100 x 10

Om antalet neutrofila granulocyter sjunker till < 1,0 x 10

/l eller om trombocyttalet är < 50 x 10

under någon cykel, ska dosen reduceras med en dosnivå under nästa cykel (se avsnitt 4.2).

Dosnivåerna är 100 mg/m², 150 mg/m² eller 200 mg/m². Den lägsta rekommenderade dosen är

100 mg/m².

Pediatrisk population

Det finns ingen klinisk erfarenhet av behandling med TMZ hos barn som är yngre än 3 år. Erfarenhet

hos äldre barn och ungdomar är mycket begränsad (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Äldre patienter (> 70 år)

Äldre patienter (> 70 års ålder) tycks löpa en högre risk för neutropeni och trombocytopeni jämfört

med yngre patienter. TMZ ska därför administreras med försiktighet till äldre patienter.

Manliga patienter

Män som behandlas med TMZ ska avrådas från att avla barn under upp till 6 månader efter att de fått

den sista behandlingen och att söka rådgivning om kryokonservering av spermier före behandling (se

avsnitt 4.6).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per hård kapsel, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Tilläggsuppgifter för Temomedac 20 mg hårda kapslar

Tillsatsämnet para-orange (E 110) som finns i kapselhöljet kan ge allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

I en separat fas I-studie visade samtidig administrering av TMZ och ranitidin inte på några

förändringar av absorptionsgraden för TMZ eller exponeringen för dess aktiva metabolit

monometyltriazenoimidazolkarboxamid (MTIC).

Administrering av TMZ tillsammans med föda resulterade i en minskning av C

med 33 % och en

minskning av AUC med 9 %.

Eftersom det inte kan uteslutas att ändringen av C

är av klinisk betydelse, ska Temomedac

administreras utan föda.

Baserat på en analys av populationsfarmakokinetik från fas II-studier, ändrade inte samtidig

administrering av dexametason, proklorfenazin, fenytoin, karbamazepin, ondansentron,

-receptorantagonister eller fenobarbital, clearance för TMZ. Samtidig administrering av

valproinsyra var associerad med en liten, men statistiskt signifikant, minskning av clearance för TMZ.

Inga studier har utförts för att bestämma effekten av TMZ på metabolismen eller elimineringen av

andra läkemedel. Eftersom TMZ inte genomgår någon metabolism i levern och har låg

proteinbindningsgrad, är det dock osannolikt att det påverkar farmakokinetiken av andra läkemedel

(se avsnitt 5.2).

Användning av TMZ i kombination med andra myelosuppressiva medel kan öka risken för

myelosuppression.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från gravida kvinnor. I prekliniska studier på råtta och kanin som fick 150 mg/m²

TMZ sågs teratogenicitet och/eller fetal toxicitet (se avsnitt 5.3). Temomedac ska inte ges till gravida

kvinnor. Om användning under graviditet måste övervägas, ska patienten upplysas om den potentiella

risken för fostret.

Amning

Det är inte känt om TMZ utsöndras i bröstmjölk. Amning ska därför avbrytas under behandling med

TMZ.

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda en effektiv preventivmetod för att undvika graviditet

under behandling med TMZ.

Manlig fertilitet

TMZ kan ha genotoxiska effekter. Män som behandlas med TMZ avrådes därför från att avla barn upp

till 6 månader efter att de fått den sista dosen och att före behandling söka rådgivning om

kryokonservering av spermier, på grund av risken för irreversibel infertilitet vid behandling med

TMZ.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

TMZ har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner på grund av trötthet

och sömnighet (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Erfarenhet från kliniska studier

Hos patienter som behandlats med TMZ i kliniska prövningar var de mest vanliga biverkningarna

illamående, kräkningar, förstoppning, anorexi, huvudvärk, trötthet, kramper och utslag. De flesta

hematologiska biverkningarna rapporterades som vanliga, och frekvensen av laboratoriefynden av

grad 3-4 presenteras efter tabell 4.

Hos patienter med recidiverande eller progressivt gliom uppträdde vanligtvis illamående (43 %) och

kräkningar (36 %) av grad 1 eller 2 (0-5 kräkningar på 24 timmar) och slutade antingen av sig själv

eller var lätta att kontrollera med antiemetisk standardbehandling. Incidensen av svårt illamående eller

kräkningar var 4 %.

Tabell över biverkningar

Biverkningar som observerats i kliniska studier och som rapporterats efter godkännandet av TMZ

finns i tabell 4. Dessa biverkningar är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvensgrupperingar definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10);

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 4. Biverkningar hos patienter som behandlats med temozolomid

Infektioner och infestationer

Vanliga:

Infektioner, herpes zoster, faryngit

, oral candidiasis

Mindre vanliga:

Opportunistiska infektioner (inklusive PCP), sepsis

meningoencefalit orsakad av herpesvirus

cytomegalovirusinfektion, reaktivering av

cytomegalovirusinfektion, hepatit B-virus

herpes simplex, reaktivering av infektioner, sårinfektion,

gastroenterit

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade

Mindre vanliga:

Myelodysplastiskt syndrom (MDS), sekundära

maligniteter inklusive myeloid leukemi

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Febril neutropeni, neutropeni, trombocytopeni,

lymfopeni, leukopeni, anemi

Mindre vanliga:

Långvarig pancytopeni, aplastisk anemi

, pancytopeni,

petekier

Immunsystemet

Vanliga:

Allergisk reaktion

Tabell 4. Biverkningar hos patienter som behandlats med temozolomid

Mindre vanliga:

Anafylaxi

Endokrina systemet

Vanliga:

Cushingoid

Mindre vanliga:

Diabetes insipidus

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

Anorexi

Vanliga:

Hyperglykemi

Mindre vanliga:

Hypokalemi, förhöjda alkaliska fosfataser (ALP)

Psykiska störningar

Vanliga:

Agitation, amnesi, depression, ångest, förvirring,

sömnlöshet

Mindre vanliga:

Förändrat beteende, emotionell labilitet, hallucinationer,

apati

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Kramper, hemipares, afasi/dyfasi, huvudvärk

Vanliga:

Ataxi, försämrad balans, försämrad kognition, försämrad

koncentrationsförmåga, minskad medvetandegrad, yrsel,

hypoestesi, försämrat minne, neurologiska besvär,

neuropati

, parestesi, somnolens, talsvårigheter,

förändrat smaksinne, tremor

Mindre vanliga:

Status epilepticus, hemiplegi, extrapyramidala besvär,

parosmi, onormal gång, hyperestesi, sensorisk rubbning,

onormal koordination

Ögon

Vanliga:

Hemianopsi, dimsyn, synrubbning

, synfältsdefekt,

diplopi, ögonsmärta

Mindre vanliga:

Minskad synskärpa, torra ögon

Öron och balansorgan

Vanliga:

Dövhet

, vertigo, tinnitus, öronvärk

Mindre vanliga:

Nedsatt hörsel, hyperakusi, otitis media

Hjärtat

Mindre vanliga:

Palpitationer

Blodkärl

Vanliga:

Blödning, lungemboli, djup ventrombos, hypertoni

Mindre vanliga:

Cerebral blödning, vallningar, värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Pneumoni, dyspné, sinusit, bronkit, hosta, övre

luftvägsinfektion

Mindre vanliga:

Andningssvikt

, interstitiell pneumonit/pneumonit,

lungfibros, nästäppa

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Diarré, förstoppning, illamående, kräkningar

Vanliga:

Stomatit, buksmärta

, dyspepsi, dysfagi

Mindre vanliga:

Utspänd buk, fekal inkontinens, gastrointestinala besvär,

hemorrojder, muntorrhet

Läs hela dokumentet

EMA/470493/2014

EMEA/H/C/001124

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Temomedac

temozolomid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Temomedac.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Temomedac?

Temomedac är ett läkemedel mot cancer som innehåller den aktiva substansen temozolomid. Det finns

som kapslar (5, 20, 100, 140, 180 och 250 mg).

Temomedac är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att Temomedac liknar ett referensläkemedel

som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Temodal. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här

Vad används Temomedac för?

Temomedac används för att behandla malignt gliom (hjärntumörer) hos följande patientgrupper:

Vuxna patienter med nydiagnosticerad glioblastoma multiforme (en aggressiv typ av hjärntumör).

Temomedac ges först i kombination med strålbehandling och därefter som enda behandling.

Vuxna och barn från tre års ålder med malignt gliom, till exempel glioblastoma multiforme eller

anaplastiskt astrocytom, där tumören har kommit tillbaka eller fortsätter att utvecklas efter

standardbehandling. Temomedac ges som enda behandling till dessa patienter.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Temomedac?

Temomedac ska förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla hjärntumörer.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dosen av Temomedac, som ges en gång om dagen, beror på kroppsytan (beräknas utifrån patientens

längd och vikt) och varierar mellan 75 mg och 200 mg per kvadratmeter. Dosen och antalet doser

beror på vilken typ av tumör som ska behandlas, om patienten behandlats tidigare, om Temomedac

ges som enda behandling eller tillsammans med andra behandlingar samt hur patienten svarar på

behandlingen.

Temomedac kapslar ska tas hela utan föda. Patienterna kan också behöva ta läkemedel för att förhindra

kräkning innan de tar Temomedac.

Fullständig information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Temomedac?

Den aktiva substansen i Temomedac, temozolomid, tillhör en grupp av läkemedel mot cancer som

kallas alkylerande medel. I kroppen omvandlas temozolomid till en annan förening som kallas MTIC.

MTIC binder till DNA-cellerna under deras förökning, vilket stoppar celldelningen. Därmed kan

cancercellerna inte dela sig och tumörens tillväxthastighet avtar.

Hur har Temomedacs effekt undersökts?

Eftersom Temomedac är ett generiskt läkemedel har studierna på människor begränsats till tester som

visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Temodal. Två läkemedel är bioekvivalenta när de

bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Temomedac?

Eftersom Temomedac är ett generiskt läkemedel och bioekvivalent med referensläkemedlet anses dess

nytta och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Temomedac?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Temomedac i enlighet med EU:s krav

för biosimilarer har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Temodal. CHMP ansåg därför att nyttan

är större än de konstaterade riskerna, liksom för Temodal. Kommittén rekommenderade att

Temomedac skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Temomedac

Den 25 januari 2010 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Temomedac som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats v

. Mer information om behandling med Temomedac finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR).

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Temomedac

EMA/470493/2014

Page 2/2

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen