Spherox

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2021

Aktiva substanser:
sfäroider av humana autologa matrix-associerade kondrocyter
Tillgänglig från:
CO.DON AG
ATC-kod:
M09AX02
INN (International namn):
spheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes
Terapeutisk grupp:
Andra droger för sjukdomar i muskel-skelettsystemet
Terapiområde:
Brosksjukdomar
Terapeutiska indikationer:
Reparation av symptomatiska ledbruskfel hos lårkondylen och knäets patella (International Bruskjärnsförening (ICRS) III eller IV) med defektstorlekar upp till 10 cm2 hos vuxna.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002736
Tillstånd datum:
2017-07-10
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002736

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

14-07-2021

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Spherox 10–70 sfäroider/cm

2

suspension för implantation

sfäroider av humana autologa matrixassocierade kondrocyter

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjukgymnast. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Spherox är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Spherox

Hur du använder Spherox

Eventuella biverkningar

Hur Spherox ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Spherox är och vad det används för

Spherox består av så kallade sfäroider. En sfäroid ser ut som en liten pärla gjord av broskceller och

broskmaterial som hämtats från din egen kropp. Broskvävnad finns i varje led som ett hårt och glatt

lager på ytan av skelettbenens ändar. Den skyddar skelettet och gör att dina leder kan röra sig smidigt.

För att tillverka sfäroider tas ett litet broskprov från en del av en av dina leder vid en mindre operation,

och odlas sedan i laboratoriet för att tillverka läkemedlet. Sfäroiderna implanteras kirurgiskt i det

skadade broskområdet och fäster vid det skadade stället. De förväntas därefter med tiden reparera

skadan med friskt och fungerande brosk.

Spherox används för att

reparera broskskador i knät

hos vuxna och ungdomar vars ben i leden har

slutat växa. Dessa skador kan orsakas av en akut skada, till exempel ett fall. De kan också orsakas av

upprepad skada, såsom långvarig felaktig viktbelastning av leden. Spherox används vid behandling av

skador upp till 10 cm² i storlek.

2.

Vad du behöver veta innan du får Spherox

Använd inte Spherox

om benen i leden inte har slutat växa

om du har en framskriden led- och beninflammation med nedbrytning i den drabbade leden

(osteoartrit)

om du är infekterad med hiv (viruset som orsakar aids), hepatit B-virus eller hepatit C-virus

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Spherox om du har några andra ledproblem eller övervikt, eftersom detta

kan försämra ingreppets resultat.

Spherox ska helst implanteras i en i övrigt frisk led. Andra ledproblem ska åtgärdas före eller vid tiden

för Spherox-implantationen.

Rehabiliteringsprogram

Följ rehabiliteringsprogrammet strikt efter implantationen. Återuppta

fysisk aktivitet endast efter

instruktion från

din läkare. Att alltför tidigt återuppta en intensiv aktivitet kan minska nyttan och

varaktigheten av Spherox.

Andra fall där Spherox inte kan tillhandahållas

Även om broskprovet redan har tagits kan det hända att du inte kan behandlas med Spherox. Detta kan

ske när det tagna provet inte håller tillräckligt hög kvalitet för att tillverka läkemedlet. Din läkare kan

eventuellt välja en alternativ behandling för dig.

Barn och ungdomar

Spherox

rekommenderas inte

till barn eller ungdomar vars ben i leden inte har slutat växa.

Andra läkemedel och Spherox

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Spherox

rekommenderas inte

till gravida eller ammande kvinnor, eftersom det appliceras under

kirurgi. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare innan du får detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta kirurgiska ingrepp har påtaglig effekt på din förmåga att framföra och använda maskiner.

Körförmågan och förmågan att använda maskiner kan vara nedsatt under rehabiliteringstiden. Följ

råden från din läkare eller sjukgymnast noga.

3.

Hur du använder Spherox

Spherox kan endast implanteras av en specialistläkare på en vårdinrättning och får bara användas till

den patient som den har förberetts för.

Behandlingen av vuxna och ungdomar (vars ben i leden har slutat växa) med Spherox är ett

förfarande i två steg:

Besök 1:

Utvärdering av broskdefekten, prov- och blodtagning

Vid det första besöket kommer läkaren att utvärdera din broskdefekt under en undersökande operation.

Detta utförs vanligtvis som titthålskirurgi genom mycket små incisioner (snitt), med hjälp av ett

specialinstrument för att se inuti knät (artroskopi).

Om Spherox är lämpligt för dig, tar läkaren ett litet

broskprov från din led

. Dina broskceller utvinns

från detta prov i ett laboratorium och odlas därefter för att skapa de sfäroider som utgör Spherox. Detta

förfarande tar omkring 6–8 veckor.

Besök 2:

Spherox-implantation

Spherox implanteras i broskdefekten i leden under nästa operation. Detta kan också utföras genom

titthålskirurgi.

Rehabilitering

För att din led ska kunna återhämta sig fullständigt kommer du att få följa ett individuellt

rehabiliteringsprogram. Detta kan ta upp till ett år. Din läkare eller sjukgymnast kommer att ge dig

råd.

Mycket viktigt:

Följ rekommendationerna från din läkare och sjukgymnast noga. Risken för att

behandlingen inte lyckas kan öka om du inte

följer ditt rehabiliteringsprogram

Var mycket försiktig när du böjer och belastar din behandlade led. Under rehabiliteringstiden kommer

du att gradvis kunna lägga allt mer vikt på leden. Hur snabbt detta sker beror till exempel på din

kroppsvikt och på broskdefektens storlek. Beroende på den behandlade leden kan du behöva bära en

skena.

Vänd dig till din läkare eller sjukgymnast om du har ytterligare frågor om behandlingen med Spherox.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningar som uppstår efter implantationen av Spherox är oftast förknippade med

operationen. I allmänhet är dessa biverkningar ganska lindriga och försvinner under de första veckorna

efter operationen.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, ska du omedelbart kontakta en läkare:

överkänslighet (allergi) (symtom: t.ex. hudreaktioner, lågt blodtryck, sammandragning av

luftvägarna, svullen tunga eller hals, svag och snabb puls, illamående, kräkningar, diarré, yrsel,

svimning, feber)

blodpropp i en djup ven (symtom: t.ex. svullnad, smärta, ökad värmekänsla i det drabbade

området)

Andra biverkningar:

Biverkningar med följande frekvenser kan förekomma:

Vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

ansamling av vätska i leden

smärta i leden

svullnad i leden

ansamling av vätska i benmärgen

smärta

Mindre vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

ökad storlek på broskcellerna, uppmjukning av brosk.

Du kan i detta fall notera symtom, t.ex.

svullnad eller smärta i vävnaderna runt leden.

knastrande ljud i leden

låsning i led

nedsatt gångförmåga

vävnadsklump som kan uppstå i leden

förlust av implanterade celler (cellerna finns inte kvar)

brosksjukdom av något slag

ligamentskada

seninflammation

muskelsvaghet

smärta i knä eller knäskål

svullnad till följd av förhindrat vätskeflöde via lymfkärlen

smärta i ärrvävnad

blockering av ett blodkärl i lungorna

fragment av brosk eller ben som flyter fritt i knäleden

inflammation i ledkapselns inre skikt

Sällsynta

: kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer

problem med benbildning, död benvävnad, benbildning utanför skelettet.

Du kan i detta fall

notera symtom, t.ex. svullnad eller smärta i vävnaderna runt leden.

infektion på implantatstället

delvis eller fullständig avlossning av vävnad under benet och runt omkring brosket

inflammation i leden orsakad av bakterier

inflammation i benmärgen orsakad av bakterier

inflammation i huden och/eller mjukvävnaden orsakad av bakterier

smärta nedanför knäskålen på grund av inflammation i mjukvävnaden

inflammation i vener kombinerat med bildningen av en blodpropp nära hudytan (symtom: t.ex.

rodnad och/eller värmekänsla i huden längs med venen, ömhet, smärta)

problem som har att göra med såret

återöppning av ett förslutet sår

inre blödningar

Mycket sällsynta

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

obehag

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

omfattande ärrvävnadsbildning i leden och/eller runt mjukvävnaden

inflammation i lungorna

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjukgymnast. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Spherox ska förvaras

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”.

Förvaras och transporteras kallt (1 °C–8 °C).

Får ej frysas. Får ej bestrålas.

Öppna inte den yttre förpackningen före användningen för att förhindra mikrobiell kontaminering.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Spherox är sfäroider som består av broskceller och broskmaterial som

härrör från din egen kropp.

Spherox innehåller 10–70 sfäroider per cm² av broskdefekten.

Övrigt innehållsämne är natriumklorid som används som transportlösning.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Suspension för implantation.

Spherox innehåller så kallade sfäroider som består av levande broskceller med en icke-cellulär del för

reparation av broskdefekter. Sfäroiderna ser ut som små vita till gulaktiga pärlor. De transporteras i en

klar, färglös lösning. Spherox levereras till läkaren i en behållare och är klar för användning.

Behållaren kan vara en spruta eller ett särskilt appliceringssystem som kallas co.fix som är en kateter

där stammens längd är 150 mm.

Applikatorn co.fix 150 är förpackad i en steril tub och dessutom omgiven av en extra påse.

Den förfyllda sprutan är förpackad i en steril tub och dessutom omgiven av en extra påse.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CO.DON AG

Warthestrasse 21

14513 Teltow, Tyskland

Tel.: +49 3328 43460

Fax: +49 3328 434643

E-post: info@codon.de

Tillverkare

CO.DON AG

Deutscher Platz 5d

04103 Leipzig, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Spherox 10–70 sfäroider/cm

suspension för implantation

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1

Allmän beskrivning

Sfäroider av humana autologa matrixassocierade kondrocyter för implantation, suspenderade i

fysiologisk natriumkloridlösning.

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Sfäroider är sfäriska aggregat av

ex vivo

-expanderade humana autologa kondrocyter och

självsyntetiserad extracellulär matrix.

Varje förfylld spruta eller applikator innehåller ett visst antal sfäroider i enlighet med den

defektstorlek (10–70 sfäroider/cm

) som ska behandlas.

En fullständig förteckning över hjälpämnen finns i avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Suspension för implantation.

Vita till gulaktiga sfäroider av matrixassocierade autologa kondrocyter i en klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reparation av symtomatiska ledbroskdefekter i den femurkondyl och patella (International Cartilage

Regeneration & Joint Preservation Society [ICRS] grad III eller IV) med defektstorlek upp till 10 cm

hos vuxna och ungdomar med sluten epifystillväxtplatta i den drabbade leden.

4.2

Dosering och administreringssätt

Spherox är endast avsett för autolog användning. Det måste administreras av en ortopedspecialist och

på en vårdinrättning.

Dosering

10–70 sfäroider appliceras per kvadratcentimeter defekt.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Spherox för barn och ungdomar med öppen epifystillväxtplatta i den drabbade

leden har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Äldre

Säkerhet och effekt för Spherox för patienter i åldern över 50 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För intraartikulär användning.

Spherox administreras till patienter genom intraartikulär implantation.

Implantationen måste genomföras under ett kirurgiskt ingrepp (artroskopi eller mini-artrotomi är att

föredra). En debridering av det defekta området är nödvändig. Den subkondrala plattan får inte skadas.

Sfäroiderna tillhandahålls i en förfylld spruta eller applikator (stamlängd 150 mm (co.fix 150)).

Sfäroider ska appliceras jämnt på defektbädden och vid behov spridas över hela det defekta området

med hjälp av kirurgiska instrument. Sfäroiderna självhäftar inom 20 minuter mot defektbädden.

Operationssåret kan tillslutas efteråt utan något ytterligare skydd över det behandlade området (såsom.

en periostal lambå, matrisstöd), eller någon fixering av sfäroiderna med hjälp av fibrinlim. Behandling

av defektstorlekar upp till 10 cm

är möjlig för både enstaka och närliggande defekter (kombinerat

område).

Patienter som behandlas med Spherox måste genomgå ett specifikt rehabiliteringsprogram (se

avsnitt 4.4). Programmet kan ta upp till ett år beroende på läkarens rekommendation.

För information om beredning och hantering av Spherox, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Patienter med en inte helt sluten epifystillväxtplatta i den drabbade leden.

Primär (generaliserad) osteoartrit.

Avancerad osteoartrit i den drabbade leden (överskridande grad II enligt Kellgren och

Lawrence).

Infektion med hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) eller HIV I/II.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Spherox är ett autologt läkemedel och får inte ges till någon annan patient än donatorn.

Kontrollera före användningen om patientens namn motsvarar uppgifterna om patienten/donatorn i

fraktdokumenten och produktmärkningen. Det är även nödvändigt att kontrollera om korrekt

löpnummer (lotnummer) står på primärförpackningen.

Spherox får inte appliceras om primär- eller sekundärförpackningen är skadad och därför inte är steril.

Applicering av Spherox hos patienter med broskdefekter utanför knäleden rekommenderas inte.

Säkerhet och effekt för Spherox för patienter med broskdefekter utanför den femorala kondylen och

knäskålen har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Särskilda försiktighetsåtgärder

Behandling av patienter med lokala inflammationer eller akuta samt aktuella ben- eller ledinfektioner

ska tillfälligt skjutas upp tills det är dokumenterat att patienten har återhämtat sig från infektionen.

I de pivotala studierna av Spherox uteslöts patienter med tecken på kroniska inflammationssjukdomar.

Samtidiga ledproblem såsom tidig osteoartrit, subkondrala bendefekter, ledinstabilitet, lesioner i

ligament eller menisk, onormal viktfördelning i leden, varus- eller valgusfelställning, felställning eller

instabilitet i knäleden samt metaboliska, inflammatoriska, immunologiska eller neoplastiska

sjukdomar i den drabbade leden kan potentiellt medföra komplikationer. Obehandlat benödem som

motsvarar den broskdefekt som ska behandlas kan försämra ingreppets resultat. Om så är möjligt ska

samtidiga ledproblem åtgärdas före eller senast vid tiden för Spherox-implantationen.

Vid beslut om motstående defekter (”kissing lesions” större än ICRS grad II) måste graden av

överlappning och placeringen av leddefekterna beaktas.

Postoperativ hemartros uppstår främst hos patienter med predisposition för blödning eller för låg

kirurgisk blödningskontroll. Patientens hemostatiska funktioner ska screenas före operation.

Trombosprofylax ska tillföras i enlighet med lokala riktlinjer.

Applicering av Spherox hos patienter med kraftigt övervikt rekommenderas inte.

Rehabilitering

Efter implantationen ska patienten följa ett lämpligt rehabiliteringsprogram. Fysisk aktivitet ska

återupptas i enlighet med läkarens rekommendation. Alltför tidig och intensiv aktivitet kan äventyra

transplantatet och tidslängden för den kliniska nyttan av Spherox.

Att patienten följer ett lämpligt rehabiliteringsprogram efter implantationen (gäller särskilt patienter

med psykiska sjukdomar eller missbruk) ska säkerställas.

Fall där Spherox inte kan tillhandahållas

Om tillverkningen av sfäroiderna har misslyckats eller om kriterierna för frisättning inte har uppfyllts,

t.ex. till följd av otillräcklig biopsikvalitet, kan inte läkemedlet tillhandahållas. Läkaren kommer att

omedelbart informeras.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Lokalt tillförda antibiotika eller desinfektionsmedel kan ha potentiellt toxiska effekter på ledbrosk och

det rekommenderas inte att Spherox kommer i direkt kontakt med dessa ämnen.

I de pivotala studierna av Spherox uteslöts patienter om de genomgick medicinsk behandling med

kortikosteroider.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet och amning

Kliniska uppgifter om exponerade graviditeter saknas för autologa kondrocyter eller sfäroider från

autologa kondrocyter.

Spherox används för att reparera broskdefekter i leden och implanteras av denna anledning under ett

kirurgiskt ingrepp, varför det inte rekommenderas för användning till gravida eller ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om möjliga effekter av behandling med Spherox på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det kirurgiska förfarandet kommer att ha en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner. Även under rehabiliteringstiden kan förmågan att framföra fordon och använda

maskiner vara nedsatt till följd av sänkt rörlighet. Patienterna ska därför vända sig till sin behandlande

läkare och strikt följa hans eller hennes råd.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Information om biverkningar från kliniska prövningar och en icke-interventionell studie på ungdomar

samt efter marknadsgodkännande är tillgänglig. Under behandlingen med Spherox kan

kirurgirelaterade (implantation) eller Spherox-relaterade biverkningar uppstå.

Pediatrisk population

Generellt observerades samma frekvenser och typer av biverkningar hos pediatriska patienter som hos

vuxna.

Tabell över biverkningar

Biverkningarna relaterade till Spherox listas efter organsystem och frekvens i tabell 1 nedan: mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000,

<1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i ordningsföljd efter minskande

svårighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar relaterade till Spherox

Organsystemklass (SOC)

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Sällsynta

Cellulit,

Osteomyelit

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighet

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Vanliga

Benmärgsödem,

Ledutgjutning,

Ledsmärta,

Ledsvullnad

Mindre vanliga

Kondromalaci,

Ljud i led,

Låsning i led,

Synovialcysta

Kondropati,

Synovit,

Löst fragment i leden

Sällsynta

Osteokondros,

Osteonekros,

Osteofytbildning,

Infektiös artrit

Ingen känd frekvens

Artrofibros

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Smärta

Mindre vanliga

Gångrubbning

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mindre vanliga

Hypertrofi,

Transplantatförlust

Sällsynta

Delaminering

transplantatet,

Infektion på implantatstället,

Inflammation i den

infrapatellära fettkudden

Beskrivning av utvalda biverkningar

Delaminering av transplantatet

Delaminering av transplantatet beskriver en partiell eller fullständig avlossning av den bildade

vävnaden från det subkondrala benet och det omgivande brosket. En fullständig delaminering av

transplantatet är en allvarlig komplikation som kan vara smärtsam. Riskfaktorer är i synnerhet

avsaknad av behandling av samtidiga tillstånd, såsom ledinstabilitet eller bristande följsamhet till

rehabiliteringsprotokoll.

Hypertrofi

En symtomatisk hypertrofi på implantatstället kan ske under behandling med Spherox med smärta som

följd.

Biverkningar relaterade till det kirurgiska ingreppet:

Följande biverkningar som anses vara kirurgirelaterade har rapporterats under kliniska studier

och/eller spontant:

SOC Infektioner och infestationer: pneumoni (ingen känd frekvens)

SOC Blodkärl: lymfödem (mindra vanliga), tromboflebit (sällsynta), djup ventrombos (mindre

vanliga), hematom (sällsynta)

SOC Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: lungemboli (mindre vanliga)

SOC Hud och subkutan vävnad: smärta i ärret (mindre vanliga)

SOC Muskuloskeletala systemet och bindväv: ledutgjutning (vanliga), artralgi (vanliga),

ledsvullnad (vanliga), tendonit (mindre vanliga), muskelsvaghet (mindre vanliga),

patellofemoralt smärtsyndrom (mindre vanliga), osteonekros (sällsynta), synovit (mindre

vanliga), lös kropp i leden (mindre vanliga)

SOC Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: smärta (vanliga),

gångrubbning (mindre vanliga), obehag (mycket sällsynta)

SOC Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer: ligamentskada (mindre vanliga),

suturrelaterad komplikation (sällsynta), såröppning (sällsynta)

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I fall där den rekommenderade dosen överskreds signifikant (upp till 170 sfäroider/cm² i en

prövarinitierad prövning med en uppföljningsperiod på 12 månader) sågs inga negativa effekter.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten, ATC-kod: M09AX02

Verkningsmekanism

Autolog kondrocytimplantation (ACI) baseras på extraktion av patientens egna kondrocyter som

isolerats från friskt brosk, deras odling

in vitro

och deras efterföljande implantation i broskdefekten.

Spherox odlas och implanteras som tredimensionella sfäroider.

Klinisk effekt

Spherox har funnits sedan 2004 för namngivna patienter för behandling av broskdefekter som

klassificerats som Outerbridge grad 3 eller 4 eller ICRS grad III eller IV (Outerbridge 1961, ICRS

Cartilage Injury Evaluation Package 2000). Främst har patienter med broskdefekter i knät behandlats.

Spherox har analyserats i en prospektiv, randomiserad, okontrollerad, öppen klinisk fas II-

multicenterprövning med 75 patienter med fokala broskdefekter (ICRS grad III eller IV) i knät med en

defektstorlek på 4–10 cm

. Tjugofem patienter behandlades med 10–30 sfäroider/cm² defekt, 25 med

40–70 sfäroider/cm² defekt och 25 med 3–7 sfäroider/cm² defekt. ITT-populationen (intention-to-treat)

bestod av 73 patienter. Den genomsnittliga patientåldern var 34 år (intervall på 19 till 48 år) med ett

genomsnittligt kroppsmasseindex (BMI) på 25,2. I samtliga tre dosgrupper kunde en signifikant

förbättring (α < 0,05) av KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) ses efter 12, 24, 36,

48 och 60 månader jämfört med före behandling. I ”samtliga dosgrupper” ökade genomsnittligt totalt

KOOS under det första året efter behandling från 57,0 ± 15,2 till 73,4 ± 17,3 på en skala från 0 (sämst)

till 100 (bäst) och fortsatte öka något, och nådde 74,6 ± 17,6 efter 18 månader, 73,8 ± 18,4 efter två år,

77,0 ± 17,8 efter tre år, 77,1 ± 18,6 efter fyra år och 76,9 ± 19,3 vid slutlig uppföljning efter fem år.

Förändringarna inom varje dosgrupp var av liknande storlek, och de tre analyserna mellan grupperna

(parvisa) avslöjade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.

Ytterligare patientpoäng, t.ex. IKDC (International Knee Documentation Committee; subjektiv

bedömning av knät) och Lysholm-poäng visade också efter 12, 24, 36, 48 och 60 månader en

signifikant förbättring jämfört med värdet före behandling.

Resultaten från magnetisk resonanstomografi (MR) i enlighet med MOCART-poängsystemet

(Magnetic Resonance Observation of Cartilage Repair Tissue) (0 = sämst resultat; 100 = bäst resultat)

visade en förbättring inom de första 60 månaderna från 59,8 vid besök 2 (3 månader efter behandling)

upp till 75,0 poäng i gruppen av patienter som behandlades med 3–7 sfäroider/cm² defekt, från 64,5

vid besök 2 upp till 76,4 poäng i dosgruppen av 10–30 sfäroider/cm² defekt, och från 64,7 vid besök 2

upp till 73,6 poäng i dosgruppen av 40–70 sfäroider/cm² defekt.

Dessutom utfördes en prospektiv, randomiserad, okontrollerad, klinisk fas III-multicenterprövning.

Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet hos behandlingen av broskdefekter (1 till

mindre än 4 cm

) vid knäledens femorala kondyl med Spherox och mikrofrakturbehandling under en

period av 5 år. Pivotala effektdata baserades på en interimsanalys 12 månader efter behandling.

Ytterligare statistiska bedömningar utfördes 24, 36, 48 och 60 månader efter behandling.

Behandlingsgrupperna balanserades avseende storlek, demografi och sjukdomsbakgrund. I

analyspopulationen ingick 102 patienter (41 kvinnor, 61 män) med en genomsnittlig ålder av 37 år

(intervall mellan 18 och 49 år) och ett genomsnittligt kroppsmasseindex (BMI) på 25,8.

Defektstorlekarna varierade mellan 0,5 och 4 cm

. ICRS-graderna var främst IV A, följt av IIIB och

IIIA (56, 22 respektive 10 patienter). Ingen av patienterna hade fått tidigare behandling med

mikrofraktur för sin lesion mindre än ett år före screening.

Bedömningen av ”totalt KOOS” för populationen visade att båda behandlingarna gav en statistiskt

signifikant förbättring jämfört med baseline (dagen före atroskopi). För patienterna som behandlades

med Spherox steg genomsnittligt totalt KOOS (skala på 0–100 ± SD) från 56,6 ± 15,4 vid baseline till

81,5 ± 17,3 24 månader efter behandlingen. För patienterna som behandlades genom mikrofraktur steg

genomsnittligt totalt KOOS från 51,7 ± 16,5 till 72,6 ± 19,5 efter 24 månader (p < 0,0001 för båda

behandlingsgrupper). Vad gäller analysen mellan grupper klarade behandlingen med Spherox testet av

”non-inferiority” (inte sämre än) jämfört med mikrofraktur (Δ på 6,1 med en lägre koncentration av KI

lika med –0,4 vid bedömningen vid 24 månader).

Resultaten vid senare tidpunkter överensstämde med dessa fynd. Vid uppföljning efter 60 månader var

totalt KOOS 84,5 ± 16,1 efter behandling med Spherox jämfört med 75,4 ± 19,6 efter mikrofraktur.

Den totala MOCART-poängen 3, 12, 18, 24 fram till 60 månader efter behandlingen skiljde sig inte

signifikant mellan de två behandlingsgrupperna.

IKDC-delresultaten samt resultaten från IKDC:s formulär för aktuell hälsobedömning och den

modifierade Lysholm-poängen avslöjade också totala förbättringar från baseline i båda

behandlingsgrupperna med något bättre numeriska resultat i Spherox-gruppen men utan statistisk

signifikans.

Pediatrisk population

Spherox har analyserats i en icke-interventionell, öppen multicenterstudie med övervakning av

60 ungdomspatienter med slutna epifystillväxtplattor i åldern 15 till < 18 år med fokala broskdefekter

(ICRS-grad III eller IV) i knäna med en defektstorlek på 0,75-12,00 cm

. Genomsnittlig patientålder

var 16,5 år (intervall 15 till 17 år) med ett genomsnittligt kroppsmasseindex (BMI) på 23,9.

Genomsnittlig (SD) uppföljningstid, definierad som tiden från implantationsdatumet till datumet för

uppföljningsbesöket enligt läkarens dokumentation var 48,4 (19,5) månader. Genomsnittlig (SD) total

KOOS-poäng i den pediatriska populationen vid uppföljning var 75,5 (18,2). MR-resultat enligt

poängsystemet MOCART (0 = sämsta resultat; 100 = bästa resultat) vid uppföljning var i genomsnitt

(SD) 74,9 (18,5) och varierade från lägst 30 till högst 100.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Till följd av Spherox egenskaper och avsedda kliniska användning kan inte konventionella studier om

farmakokinetik, upptag, distribution, metabolism och eliminering tillämpas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Sfäroider som producerats

ex vivo

implanterades i möss (subkutan implantation av broskexplantat med

humana sfäroider) eller i minigris (autologa sfäroider implanterade i broskdefekter). Inga tecken sågs

på inflammation, synovit, infektioner, avstötning, hypertrofi eller immuntoxicitet, tumorigenicitet eller

biodistribution.

En undersökning i enlighet med god laboratoriesed (GLP) av biodistribution och tumorigenicitet i

NSG-möss visade inga tecken på biodistribution och/eller migration från implanterade humana

sfäroider. Ingen misstanke om potentiell tumorigenicitet eller ökad prevalens av tumörer till följd av

implanterade sfäroider observerades. I en studie på får sågs heller ingen biodistribution efter injektion

av sfäroider i knäleden.

Detta tyder på att det inte finns några risker vid användning av sfäroider på människor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

72 timmar

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid temperaturer mellan 1 °C och 10 °C

Får ej frysas.

Får ej bestrålas.

Öppna inte den yttre förpackningen före användningen för att förhindra mikrobiell kontaminering.

6.5

Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller

implantation

Sfäroiderna tillhandahålls i en applikator eller förfylld spruta som primärförpackningsenhet.

Applikatorn (stamlängd 150 mm (co.fix 150)) är förpackad i en steril tub och dessutom omgiven av en

extra påse. En tub kan innehålla högst två co.fix 150. Katetern i applikatorn är tillverkad av

termoplastisk polyuretan, förseglingspluggen på ena sidan av akrylnitrilbutadienstyren och en

silikonpropp på andra sidan. Applikatorn levereras med ett appliceringsinstrument (steril

injektionsspruta).

Den förfyllda sprutan består av ett luer-lås, en förseglingsring och en skyddshatt. Den är förpackad i

en steril tub med ett skruvlock och dessutom omgiven av en extra påse. Alla delar av den förfyllda

sprutan är gjorda av polypropen, medan förseglingsringen är av isopren. Silikonolja tjänar som

smörjmedel. Den förfyllda sprutan levereras med ett appliceringsinstrument (kanyl eller filterstam).

Förpackningsstorlekar

Antalet levererade primärförpackningsenheter beror på typen av primärförpackningsenhet och antalet

sfäroider som behövs för den specifika defektstorleken (10–70 sfäroider/cm²).

En applikator har en maximal kapacitet av 60 sfäroider i en volym av upp till 200 mikroliter

fysiologisk natriumkloridlösning.

En förfylld spruta har en maximal kapacitet av 100 sfäroider i en volym av upp till 1 000 mikroliter

fysiologisk natriumkloridlösning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Om primär- eller sekundärförpackningen är skadad och därför inte är steril ska Spherox inte

appliceras.

Överblivna sfäroider får inte förvaras för senare applicering.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CO.DON AG

Warthestrasse 21

14513 Teltow

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/17/1181/001

EU/1/17/1181/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 10 juli 2017

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326451/2021

EMEA/H/C/002736

Spherox (sfäroider av humana autologa

matrixassocierade kondrocyter)

Sammanfattning av Spherox och varför det är godkänt inom EU

Vad är Spherox och vad används det för?

Spherox är ett läkemedel som används för att reparera broskskador i knät på patienter som har

symtom (t.ex. smärta och svårigheter att röra knät). Det används när den angripna ytan inte är större

än 10 cm². Spherox ges till vuxna och till ungdomar vars skelett i lederna har slutat växa.

Spherox innehåller sfäroider (sfäriska anhopningar) av kondrocyter (celler som finns i friskt brosk) som

framställts av patientens egen vävnad.

Hur används Spherox?

Spherox finns som en suspension för implantation i knäleden. Läkemedlet förbereds specifikt för varje

enskild patient och måste ges av en läkare med lämplig kompetens på en vårdinrättning.

För att förbereda läkemedlet tar man ett litet prov genom artroskopi (en typ av titthålskirurgi) från

patientens brosk i knät. Broskcellerna odlas sedan i laboratoriet för att bereda en suspension av

kondrocytsfäroider. Under en annan artroskopi placeras läkemedlet i det skadade området av

patientens brosk i knät. Kondrocytsfäroiderna fäster vid brosket inom 20 minuter. Patienter som

behandlas med Spherox ska följa ett särskilt rehabiliteringsprogram med bland annat sjukgymnastik.

Detta gör det möjligt för kondrocytsfäroiderna att fylla igen broskskadan.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur verkar Spherox?

Brosket i knät kan ha skadats till följd av en olycka, såsom ett fall eller en idrottsskada. Spherox

innehåller sfäroider som tillverkats av patientens egna friska broskceller. När sfäroiderna implanteras i

patientens knäbrosk fäster de vid det skadade området och producerar ny vävnad så att skadorna i

knät repareras.

Spherox (sfäroider av humana autologa matrixassocierade kondrocyter)

EMA/326337/2017

Sida 2/3

Vilka fördelar med Spherox har visats i studierna?

Spherox har visat sig förbättra patienternas symtom och knäfunktion i två studier på vuxna i åldern

18–50 år. Huvudeffektmåttet utgjordes av det s.k. KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome

Score), som graderas på en skala från 0 till 100 (där 0 motsvarar de svåraste symtomen och 100

innebär att man inte har några symtom alls). KOOS-poängen självbedömdes av patienterna, som

poängsatte svårighetsgraden av sina symtom utifrån faktorer som smärta, påverkan på de dagliga

aktiviteterna, idrott och fritidsaktiviteter och livskvalitet.

I den första studien, som omfattade 100 vuxna, jämfördes Spherox med mikrofrakturering (en slags

operation för att behandla broskskador). Knäbroskskadorna låg på 1–4 cm

i storlek. Data från denna

studie visade att Spherox förbättrade resultatet med 22 poäng till 28 poäng fram till 5 år efter

behandlingen och var lika effektivt som mikrofrakturering.

I den andra studien undersöktes 73 vuxna med stora broskskador i knät, det vill säga 4–10 cm² stora

skador. Alla dessa patienter behandlades med Spherox, eftersom mikrofrakturering inte

rekommenderas för reparation av så stora skador. I denna studie förbättrades patienternas resultat

med Spherox med 16 poäng under det första året och ytterligare förbättringar sågs i upp till tre år

efter behandlingen och förblev stabila fram till fem år efter behandlingen.

I en tredje studie undersöktes behandlingseffekten med Spherox hos 105 ungdomar i åldern 15–17 år

med broskskador i knäleden. Totalt sett visade resultaten att det inte fanns någon större skillnad i

effektivitet mellan de ungdomar som ingick i denna studie och de unga vuxna (18–34 år) som deltog i

de två tidigare studierna.

Vilka är riskerna med Spherox?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Spherox (kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare) är benmärgsödem (vätskeansamling i benmärgen), artralgi (ledsmärta), ledutgjutning

(ansamling av vätska i knät), ledsvullnad och smärta. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Spherox finns i bipacksedeln.

Spherox får inte ges till patienter med primär (generaliserad) osteoartrit eller med avancerad

osteoartrit i knät (tillstånd som orsakar svullnad och smärta i lederna) och inte heller till patienter vars

ben i knäleden fortfarande växer. Det får heller inte ges till patienter som är infekterade med

hepatit B-, hepatit C- och/eller hivvirus.

Varför är Spherox godkänt i EU?

Spherox har visat sig vara effektivt när det gäller att behandla skador i knäbrosket med en storlek på

1–10 cm

. Användning av kondrocytsfäroider som fäster vid knäbrosket möjliggör en mindre invasiv

kirurgi. Säkerhetsprofilen ansågs godtagbar; de flesta av biverkningarna förväntas vara en följd av

operationen. EMA fann därför att fördelarna med Spherox är större än riskerna och att Spherox kan

godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Spherox?

Företaget som marknadsför Spherox kommer att se till att alla kirurger och annan vårdpersonal som

hanterar eller använder läkemedlet får utbildningsmaterial om hur läkemedlet ska användas och

förvaras och att system finns på plats för att säkerställa att endast hälso- och sjukvårdspersonal som

är utbildad i att använda Spherox kan använda det och att patienter testas för att se till att de

uppfyller strikt definierade kliniska kriterier. Utbildningsmaterialet kommer att innehålla vägledning om

Spherox (sfäroider av humana autologa matrixassocierade kondrocyter)

EMA/326337/2017

Sida 3/3

hur man på ett säkert sätt tar och hanterar broskprov från patienterna, implanterar Spherox samt om

hur man informerar och följer upp patienterna.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Spherox har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Spherox utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Spherox

Den 10 juli 2017 beviljades Spherox ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Spherox finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/spherox.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2021.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen