Sepioglin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-07-2013

Aktiva substanser:
pioglitazonhydroklorid
Tillgänglig från:
Vaia S.A.
ATC-kod:
A10BG03
INN (International namn):
pioglitazone
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av typ-2-diabetes mellitus som beskrivs nedan:som monoterapi:hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter) otillräckligt kontrollerade med diet och motion för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin, hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererad dos av monoterapi med metformin, ett sulphonylurea, endast hos vuxna patienter som visar intolerans mot metformin eller för vilka metformin är kontraindicerat, med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererad dos av monoterapi med en sulphonylurea;triple muntlig behandling i kombination med metformin och en sulphonylurea, hos vuxna patienter (i synnerhet överviktiga patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots dubbel oral behandling. Pioglitazon är också indicerat för kombination med insulin vid typ-2-diabetes-mellitus
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002021
Tillstånd datum:
2012-03-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002021

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-07-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-07-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-07-2013

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sepioglin

15 mg

tabletter

Pioglitazon

Läs noga i

genom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Sepioglin

är och vad det används för

Innan du tar Sepioglin

Hur du tar

Sepioglin

Eventuella biverkningar

Sepioglin

ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD

SEPIOGLIN

ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sepioglin

innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla

typ 2 diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av

diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Sepioglin

hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare att undersöka om

Sepioglin

fungerar för dig.

Sepioglin

kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll.

Sepioglin

kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

INNAN DU TAR

SEPIOGLIN

Ta inte

Sepioglin

om du är allergisk (överkänslig) mot pioglitazon eller något av övriga innehållsämnen i

Sepioglin

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare

Var särskilt försiktig med

Sepioglin

Tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

delen av ögat).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att bli gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar

Sepioglin

. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda

Sepioglin

kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med

Sepioglin

och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder

Sepioglin

tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt

blodsocker kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos kvinnor (men inte hos män) som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med

Sepioglin

. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av

Sepioglin

kan komma att behöva justeras.

Intag av

Sepioglin

med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om

du är gravid eller tror att du är gravid eller planerar graviditet.

om du ammar eller tänker amma ditt barn.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Viktig information om något innehållsämne i

Sepioglin

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar

Sepioglin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

3.

HUR DU TAR

SEPIOGLIN

En tablett med 15 mg pioglitazon tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du tycker att effekten av

Sepioglin

är för svag, ska du kontakta din läkare.

När

Sepioglin

tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som

t ex insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du

behöver ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Sepioglin. Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Sepioglin.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Om du har tagit för stor mängd av

Sepioglin

Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala

omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under normal nivå och kan

ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar, godis, kex eller

sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta

Sepioglin

Försök att ta

Sepioglin

dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt bara

med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta

Sepioglin

Sepioglin

skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta

Sepioglin

kan din

blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan

Sepioglin

orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (1-10 per 100 användare) hos patienter som tar

pioglitazon

i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller lokal

svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år

gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (1 till 10 per 1000 användare) som tagit

pioglitazon. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit pioglitazon i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (1-10 per 100 användare) att kvinnliga patienter som tagit pioglitazon har

rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (okänd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar pioglitazon. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever

detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn

och symptomet förvärras.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit pioglitazon är:

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga (hos 1 till 10 av 1000 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt pioglitazon tillsammans

med något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 användare)

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (drabbar 1 till 10 av 1000 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR

SEPIOGLIN

SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter orden ”Utg.dat”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pioglitazon. Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon (som

hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat,

hydroxipropylcellulosa

, karmelloskalcium och

magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sepioglin 15 mg tabletter är vita, runda, plana tabletter med "15" präglat på ena sidan och med en

diameter på ungefär 5,5 mm. Tabletterna levereras i PA/Aluminium/PVC/Aluminium

blisterförpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland

Tillverkare

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sepioglin

30 mg

tabletter

Pioglitazon

Läs noga i

genom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Sepioglin

är och vad det används för

Innan du tar Sepioglin

Hur du tar

Sepioglin

Eventuella biverkningar

Sepioglin

ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD

SEPIOGLIN

ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sepioglin

innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla

typ 2 diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av

diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Sepioglin

hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare att undersöka om

Sepioglin

fungerar för dig.

Sepioglin

kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll.

Sepioglin

kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

INNAN DU TAR

SEPIOGLIN

Ta inte

Sepioglin

om du är allergisk (överkänslig) mot pioglitazon eller något av övriga innehållsämnen i

Sepioglin

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare

Var särskilt försiktig med

Sepioglin

Tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

delen av ögat).

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att bli gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar

Sepioglin

. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda

Sepioglin

kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med

Sepioglin

och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder

Sepioglin

tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt

blodsocker kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos kvinnor (men inte hos män) som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med

Sepioglin

. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av

Sepioglin

kan komma att behöva justeras.

Intag av

Sepioglin

med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om

du är gravid eller tror att du är gravid eller planerar graviditet.

om du ammar eller tänker amma ditt barn.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Viktig information om något innehållsämne i

Sepioglin

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar

Sepioglin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

3.

HUR DU TAR

SEPIOGLIN

En tablett med 30 mg pioglitazon tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du tycker att effekten av

Sepioglin

är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Sepioglin tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex

insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver

ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Sepioglin . Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Sepioglin .

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Om du har tagit för stor mängd av

Sepioglin

Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala

omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under normal nivå och kan

ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar, godis, kex eller

sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta

Sepioglin

Försök att ta

Sepioglin

dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt bara

med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta

Sepioglin

Sepioglin

skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta

Sepioglin

kan din

blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan

Sepioglin

orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (1-10 per 100 användare) hos patienter som tar

pioglitazon

i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller lokal

svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år

gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (1 till 10 per 1000 användare) som tagit

pioglitazon . Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit

Sepioglin

i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (1-10 per 100 användare) att kvinnliga patienter som tagit pioglitazon har

rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (okänd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar pioglitazon . Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever

detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn

och symptomet förvärras.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit

Sepioglin

är:

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga (hos 1 till 10 av 1000 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt pioglitazon tillsammans

med något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 användare)

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (drabbar 1 till 10 av 1000 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR

SEPIOGLIN

SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter orden ”Utg.dat”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pioglitazon. Varje tablett innehåller 30 mg pioglitazon (som

hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat,

hydroxipropylcellulosa

, karmelloskalcium och

magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sepioglin 30 mg tabletter är vita, runda, plana tabletter med en brytskåra på ena sidan och "30" präglat

på andra sidan och med en diameter på ungefär 7,0 mm. Tabletterna levereras i

PA/Aluminium/PVC/Aluminium blisterförpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland

Tillverkare

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sepioglin

45 mg tabletter

Pioglitazon

Läs noga i

genom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Sepioglin

är och vad det används för

Innan du tar Sepioglin

Hur du tar

Sepioglin

Eventuella biverkningar

Sepioglin

ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD

SEPIOGLIN

ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sepioglin

innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot diabetes som används för att behandla

typ 2 diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gett tillräcklig effekt. Denna typ av

diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanligtvis i vuxen ålder.

Sepioglin

hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din

läkare att undersöka om

Sepioglin

fungerar för dig.

Sepioglin

kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion inte lyckas hålla blodsockernivån under kontroll.

Sepioglin

kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

tillräcklig kontroll av blodsockernivån.

2.

INNAN DU TAR

SEPIOGLIN

Ta inte

Sepioglin

om du är allergisk (överkänslig) mot pioglitazon eller något av övriga innehållsämnen i

Sepioglin

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

om du har leversjukdom.

om du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

viktnedgång, illamående och kräkningar).

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare

Var särskilt försiktig med

Sepioglin

Tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel

om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du

är över 75 år.

om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

delen av ögat).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad

möjlighet att bli gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar

Sepioglin

. Om detta

berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda

Sepioglin

kommer du att få

lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i

intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år

eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med

Sepioglin

och insulin. Informera

din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb

viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder

Sepioglin

tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt

blodsocker kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos kvinnor (men inte hos män) som använde

pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med

Sepioglin

. Dock har vissa

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden socker i ditt blod:

Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker

kommer att kontrolleras och din dos av

Sepioglin

kan komma att behöva justeras.

Intag av

Sepioglin

med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om

du är gravid eller tror att du är gravid eller planerar graviditet.

du ammar eller tänker amma ditt barn.

Läkaren kommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du

upplever synstörningar.

Viktig information om något innehållsämne i

Sepioglin

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar

Sepioglin

3.

HUR DU TAR

SEPIOGLIN

En tablett med 45 mg pioglitazon tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du tycker att effekten av

Sepioglin

är för svag, ska du kontakta din läkare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

När Sepioglin tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex

insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver

ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Sepioglin . Detta görs för att

kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Sepioglin .

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

Om du har tagit för stor mängd av

Sepioglin

Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala

omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under normal nivå och kan

ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med sig sockerbitar, godis, kex eller

sockrade fruktdrycker.

Om du har glömt att ta

Sepioglin

Försök att ta

Sepioglin

dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt bara

med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta

Sepioglin

Sepioglin

skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta

Sepioglin

kan din

blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan

Sepioglin

orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (1-10 per 100 användare) hos patienter som tar

pioglitazon

i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller lokal

svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år

gammal

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (1 till 10 per 1000 användare) som tagit

pioglitazon . Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller

urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever

något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit pioglitazon i kombination med insulin upplevt

lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (1-10 per 100 användare) att kvinnliga patienter som tagit pioglitazon har

rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (okänd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar pioglitazon . Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever

detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn

och symptomet förvärras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit pioglitazon är:

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

luftvägsinfektion

synstörning

viktökning

känsellöshet

mindre vanliga (hos 1 till 10 av 1000 användare)

bihåleinflammation

sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förhöjda nivåer av leverenzymer

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt pioglitazon tillsammans

med något annat diabetesläkemedel är:

mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 användare)

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

huvudvärk

yrsel

ledsmärta

impotens

ryggont

andnöd

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

väderspänning

mindre vanliga (drabbar 1 till 10 av 1000 användare)

socker i urinen, äggvita i urinen

ökning av enzymer

svindel

svettning

trötthet

ökad aptit

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR

SEPIOGLIN

SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter orden ”Utg.dat”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pioglitazon. Varje tablett innehåller 45 mg pioglitazon (som

hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat,

hydroxipropylcellulosa

, karmelloskalcium och

magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sepioglin 45 mg tabletter är vita, runda, plana tabletter med "45" präglat på ena sidan och med en

diameter på ungefär 8,0 mm. Tabletterna levereras i PA/Aluminium/PVC/Aluminium

blisterförpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland.

Tillverkare

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Aten, Grekland

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Sepioglin

15 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon (i form av hydroklorid).

Innehållsämnen:

Varje tablett innehåller

36,866

mg laktos monohydrat (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Vita, runda, plana tabletter och präglade med "15" på ena sidan och med en diameter på ungefär

5,5 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

kombinationsbehandling

med ett annat

peroralt diabetesmedel

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi.

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

kombinationsbehandling med två andra

perorala diabetesmedel

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se punkt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om

dagen. Dosen kan höjas stegvis up

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se punkt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se punkt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

4 ml/min) (se punkt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se punkt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av pioglitazon hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket

kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt.

Vid behandli

ng av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom på hjärtsvikt, viktökning eller ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall

av hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se punkt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALAT

> 2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALAT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALAT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

sättas ut.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Frakturrisken bör beaktas vid långtidsbehandling av kvinnor med pioglitazon.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se punkt 4.6).

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare

(t ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Sepioglin

tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon

tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4.

In vitro

-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns ing

adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon h

r påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sepioglin

har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, < 1/10); mindre vanliga (

1/1000, < 1/100); sällsynta

1/10000, < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och

allvarlighet.

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Infektioner

övre luftvägsinfektioner

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

sömnlöshet

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Öron och balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarmkanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

vanlig

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

erektil dysfunktion

vanlig

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanlig

Undersökningar

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt kreatinfosfokinas

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

i blodet

ökning av

laktatdehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminitransferas

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Synrubbningar har framförallt rapporterats

under början av behandlingen, och dessa har samband med

förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Emellertid ledde inte detta till en ökad

mortalitet i denna studie. Hjärtsvikt har rapporterats sällsynt efter marknadsföring av pioglitazon, men

rapporterades oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller hos patienter med tidigare

hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den övre

gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i kontrollgruppen

som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades vid behandling

med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär dysfunktion har

förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket sällsynta fall, har något

samband inte fastställts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.9

Överdosering

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin. Symtomatiska och

allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin;

ATC kod: A10BG03.

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid. En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av

gliclazid förlängdes till två år för att utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på

≥ 8% efter de första sex månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till

behandlingssvikt var kortare hos patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit

pioglitazon. Efter två år kvarstod glykemisk kontroll (definierad som HbA

< 8%) hos 69% av de

pioglitazon-behandlade patienterna jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en

tvåårig studie, som jämförde pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk

kontroll, mätt som genomsnittlig förändring av HbA

från utgångsvärdet, densamma mellan

behandlingsgrupperna efter ett år. Försämringen av HbA

under det andra året var långsammare med

pioglitazon än med gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA

med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under

18 veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på

20 veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial

hypertriglyceridemi genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider.

Dessa effekter var oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant

skillnad jämfört med glibenklamid.

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare, ACE-

hämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin, statiner,

fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att lägga fram resultat från studier med

pioglitazon

i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se

avsnitt 4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80%.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein ( > 99%).

Biotransformation

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär

3 gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

In vitro

-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester

in vivo

in vitro

. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning: det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av

pioglitazon.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Karmelloskalcium

Hydroxipropylcellulosa

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PA/Aluminium/PVC/Aluminium blistrar

, förpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller,

98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 123 51

Aten, Grekland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Sepioglin

30 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 30 mg pioglitazon (i form av hydroklorid).

Innehållsämnen:

Varje tablett innehåller 73,731 mg laktos monohydrat (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Vita, runda, plana tabletter, med en brytskåra på ena sidan. "30" är präglat på andra sidan och de har

en diameter på ungefär 7,0 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

kombinationsbehandling med ett annat

peroralt diabetesmedel

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi.

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

kombinationsbehandling med två andra

perorala diabetesmedel

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se punkt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om

dagen. Dosen kan höjas stegvis up

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se punkt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se punkt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

4 ml/min) (se punkt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se punkt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av

pioglitazon

hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket

kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt. Vid

behandling

av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom på hjärtsvikt, viktökning eller ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall

av hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se punkt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALAT

> 2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALAT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALAT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

sättas ut

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100 patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Frakturrisken bör beaktas vid långtidsbehandling av kvinnor med pioglitazon.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se punkt 4.6).

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare

(t ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Sepioglin

tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon

tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4.

In vitro

-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns ing

adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon h

r påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sepioglin

har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, < 1/10); mindre vanliga (

1/1000, < 1/100); sällsynta

1/10000, < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och

allvarlighet.

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Infektioner

övre luftvägsinfektioner

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

sömnlöshet

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Öron och balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarmkanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

vanlig

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

erektil dysfunktion

vanlig

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanlig

Undersökningar

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt kreatinfosfokinas

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

i blodet

ökning av

laktatdehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminitransferas

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Synrubbningar har framförallt rapporterats

under början av behandlingen, och dessa har samband med

förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Emellertid ledde inte detta till en ökad

mortalitet i denna studie. Hjärtsvikt har rapporterats sällsynt efter marknadsföring av pioglitazon, men

rapporterades oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller hos patienter med tidigare

hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den övre

gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i kontrollgruppen

som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades vid behandling

med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär dysfunktion har

förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket sällsynta fall, har något

samband inte fastställts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.9

Överdosering

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin. Symtomatiska och

allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin;

ATC kod: A10BG03.

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid. En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av

gliclazid förlängdes till två år för att utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på

≥ 8% efter de första sex månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till

behandlingssvikt var kortare hos patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit

pioglitazon. Efter två år kvarstod glykemisk kontroll (definierad som HbA

< 8%) hos 69% av de

pioglitazon-behandlade patienterna jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en

tvåårig studie, som jämförde pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk

kontroll, mätt som genomsnittlig förändring av HbA

från utgångsvärdet, densamma mellan

behandlingsgrupperna efter ett år. Försämringen av HbA

under det andra året var långsammare med

pioglitazon än med gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA

med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under

18 veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på 20

veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial hypertriglyceridemi

genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider. Dessa effekter var

oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant skillnad jämfört med

glibenklamid.

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare, ACE-

hämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin, statiner,

fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att lägga fram resultat från studier med

pioglitazon

i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se

avsnitt 4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80 %.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein ( > 99%).

Biotransformation

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär

3 gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

In vitro

-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester

in vivo

in vitro

. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning: det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av

pioglitazon.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Karmelloskalcium

Hydroxipropylcellulosa

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PA/Aluminium/PVC/Aluminium blistrar, förpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 123 51

Aten, Grekland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Sepioglin

45 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 45 mg pioglitazon (i form av hydroklorid).

Innehållsämnen:

Varje tablett innehåller 110,596 mg laktos monohydrat (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Vita, runda, plana tabletter, präglade med "45" på ena sidan och en diameter på ungefär 8,0 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Pioglitazon är indicerat som andra eller tredje linjens behandling av diabetes mellitus typ 2 enligt

nedanstående beskrivning:

monoterapi

till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) där kost och motion givit otillräcklig

kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

kombinationsbehandling med ett annat

peroralt diabetesmedel

metformin, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med otillräcklig glykemisk

kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi.

en sulfonureid, endast till vuxna patienter med intolerans mot metformin eller för vilka

metformin är kontraindicerat, och med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av en sulfonureid i monoterapi.

kombinationsbehandling med två andra

perorala diabetesmedel

metformin och en sulfonureid, till vuxna patienter (speciellt överviktiga patienter) med

otillräcklig glykemisk kontroll trots kombination med två perorala diabetesmedel.

Pioglitazon är även indicerat som kombinationsbehandling med insulin till vuxna patienter med

diabetes mellitus typ 2 med otillräcklig glykemisk kontroll av insulinbehandling och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans (se punkt 4.4).

Efter behandlingsstart med pioglitazon skall patienten kontrolleras efter 3 till 6 månader för att se att

effekten av behandlingen är tillfredställande (t.ex. reduktion av HbA1c). Hos patienter som inte

responderar tillfredställande skall pioglitazonbehandlingen avslutas. På grund av möjliga risker med

långtidsanvändning skall behandlingen utvärderas av läkare med jämna mellanrum för att säkra att

effekten av behandlingen kvarstår (se avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazondoseringen inleds med 15 mg eller 30 mg en gång om dagen. Dosen kan höjas stegvis upp

till 45 mg en gång om dagen.

I kombination med insulin kan den gällande insulindosen bibehållas vid insättandet av pioglitazon.

Om hypoglykemi uppkommer skall insulindosen reduceras.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se punkt 5.2). Behandlingen skall inledas med

lägsta tillgängliga dos och dosen skall sedan ökas gradvis, särskilt när pioglitazon används i

kombination med insulin (se punkt 4.4 Vätskeretention och hjärtsvikt).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

4 ml/min) (se punkt 5.2). Information från dialyserade patienter saknas, och därför skall pioglitazon

inte användas till sådana patienter.

Nedsatt leverfunktion

Pioglitazon skall inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se punkt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av

piogliatzon

hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Tabletter med pioglitazon tas oralt en gång dagligen, i samband med måltid eller på fastande mage.

Tabletterna skall sväljas med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Pioglitazon är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

hjärtsvikt eller tidigare hjärtsvikt (NYHA klass I till IV)

nedsatt leverfunktion

diabetisk ketoacidos

blåscancer eller tidigare blåscancer

outredd makroskopisk hematuri

4.4

Varningar och försiktighet

Vätskeretention och hjärtsvikt

Pioglitazon kan ge upphov till vätskeretention, vilket

kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt. Vid

behandling

av patienter med minst en riskfaktor för hjärtsvikt (t ex tidigare hjärtinfarkt eller

symtomgivande kranskärlssjukdom eller äldre) skall läkaren påbörja behandlingen med den lägsta

möjliga dosen, som sedan ökas stegvis. Patienterna skall observeras med avseende på tecken och

symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem, särskilt de patienter som har reducerad hjärtreserv. Fall av

hjärtsvikt har rapporterats efter det att preparatet börjat marknadsföras, när pioglitazon använts i

kombination med insulin eller av patienter med tidigare hjärtsvikt. Patienterna skall observeras med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

avseende på tecken och symtom på hjärtsvikt, viktökning och ödem när pioglitazon används i

kombination med insulin. Eftersom insulin och pioglitazon båda kan ge vätskeretention kan samtidig

tillförsel öka risken för ödem. Behandlingen med pioglitazon skall avbrytas om hjärtstatus försämras.

En studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter har utförts på patienter yngre än 75 år

med diabetes mellitus typ 2 och med redan befintlig, större makrovaskulär sjukdom. Pioglitazon eller

placebo gavs som tillägg till pågående behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom i upp till

3,5 år. En ökning av antalet hjärtsviktsrapporter sågs, vilket emellertid inte ledde till en ökad mortalitet

i denna studie.

Äldre

Kombinationsbehandling med insulin skall övervägas mycket noga till äldre patienter på grund av

ökad risk för allvarlig hjärtsvikt.

På grund av åldersrelaterade risker (speciellt blåscancer, frakturer och hjärtsvikt), skall fördelar och

risker vägas noga mot varandra både innan uppstart och under behandling av äldre patienter.

Blåscancer

I en metaanalys över kontrollerade kliniska studier rapporterades blåscancer oftare för patienter som

fått pioglitazon (19 fall hos 12506 patienter, 0,15 %) jämfört med kontrollgrupperna (7 fall hos 10212

patienter, 0,07 %) HR=2,64 (95 % CI 1,11–6,31), P=0,029). Efter uteslutande av patienter som

exponerats för studieläkemedel i mindre än ett år vid diagnostidpunkten för blåscancer kvarstod 7 fall

för pioglitazon (0,06 %) och 2 fall (0,02 %) in kontrollgrupperna. Tillgängliga epidemiologiska data

tyder också på en liten ökad risk för blåscancer hos diabetiker som behandlats med pioglitazon,

speciellt för patienter med de längsta behandlingstiderna och med de högsta kumulativa doserna. En

möjlig risk efter korttidsbehandling kan inte uteslutas.

Riskfaktorer för blåscancer skall utvärderas innan uppstart med pioglitazonbehandling (riskfaktorer

inkluderar ålder, rökvanor, yrkesmässig exponering för vissa kemikalier eller behandling med

kemoterapi, t.ex. cyklofosfamid eller tidigare strålning i pelvisregionen). Makroskopisk hematuri skall

undersökas innan behandling med pioglitazon startas.

Patienter skall uppmanas att genast söka kontakt med sin läkare om makroskopisk hematuri, eller

andra symptom som dysuri eller urinträngningar uppkommer under behandling.

Kontroll av leverfunktion

Sällsynta fall av hepatocellulär dysfunktion har rapporterats efter marknadsföring (se punkt 4.8). Det

rekommenderas därför att leverenzymer kontrolleras regelbundet hos patienter som behandlas med

pioglitazon. Leverenzymer skall kontrolleras före behandlingsstart med pioglitazon hos alla patienter.

Behandling med pioglitazon skall inte påbörjas hos patienter med förhöjda leverenzymvärden (ALAT

> 2,5 gånger övre normalgräns) eller med något annat tecken på leversjukdom. Efter påbörjad

behandling med pioglitazon rekommenderas regelbunden kontroll av leverenzymer baserat på kliniskt

behov. Om ALAT-värdet ökar till 3 gånger övre normalgräns under pioglitazonbehandlingen, skall

förnyad kontroll göras så snart som möjligt. Om ALAT-värdet kvarstår på > 3 gånger övre gräns för

normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om en patient får symtom på leverdysfunktion, t ex

oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi och/eller mörk urin skall

leverenzymerna kontrolleras. Beslut om fortsatt behandling av patienten skall grundas på klinisk

bedömning i avvaktan på utvärdering av laboratorievärden. Om gulsot observeras ska läkemedlet

sättas ut.

Viktökning

Dosberoende viktökning observerades i de kliniska studierna med pioglitazon, vilket kan bero på

ansamling av fett och i vissa fall vätskeretention. I vissa fall kan viktuppgång vara ett symtom på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hjärtsvikt, och därför bör vikten noggrant följas. Kosten utgör en del i diabetesbehandlingen.

Patienterna skall rådas att strikt hålla sig till en kalorikontrollerad diet.

Hematologi

En liten reduktion av hemoglobin (i genomsnitt 4% relativ reduktion) och hematokrit (4,1% relativ

reduktion), som följd av hemodilution, observerades under behandling med pioglitazon. Liknande

förändringar (hemoglobin 3–4% och hematokrit 3,6–4,1%, relativ reduktion) observerades hos

patienter som behandlats med metformin och i lägre grad även hos patienter som behandlats med

sulfonureid och insulin (hemoglobin 1–2% och hematokrit 1–3,2%, relativ reduktion) i kontrollerade

jämförande prövningar med pioglitazon.

Hypoglykemi

Som en följd av förbättrad insulinkänslighet kan patienter som behandlas med pioglitazon i

kombination med en sulfonureid (dubbel eller trippelbehandling) eller insulin (dubbelbehandling),

löpa risk för dosrelaterad hypoglykemi. En dosreduktion av sulfonureiden eller insulin kan vara

nödvändig.

Ögon

Fall av nyuppkomna eller förvärrade tillstånd av diabetesrelaterat makulaödem, med minskad

synskärpa, har rapporterats efter marknadsföringen med tiazolidindioner, inklusive pioglitazon. Många

av dessa patienter upplevde samtidigt perifert ödem. Det är oklart huruvida det finns ett direkt

samband mellan pioglitazon och makulaödem, men om patienterna rapporterar försämrad synskärpa

bör förskrivarna vara observanta på eventuell förekomst av makulaödem. Remiss till ögonläkare bör i

detta fall övervägas.

Övrigt

I en sammanslagen analys av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade, kontrollerade,

dubbelblinda kliniska prövningar på över 8100 pioglitazonbehandlade patienter och 7400 patienter

behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år, sågs en ökad incidens av benfrakturer hos

kvinnor.

Frakturer observerades hos 2,6% av kvinnorna som tog pioglitazon jämfört med 1,7% av kvinnorna

som behandlades med ett jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos

män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat (1,5%).

Den beräknade frakturincidensen var 1,9 frakturer per 100 patientår hos kvinnor behandlade med

pioglitazon och 1,1 frakturer per 100 patientår hos kvinnor som behandlades med ett

jämförelsepreparat. Den observerade överrisken för frakturer hos pioglitazonbehandlade kvinnor som

observerats i detta underlag är därför 0,8 frakturer per 100 patientår med behandling.

I den 3,5-åriga PROactive-studien angående kardiovaskulär risk, hade 44/870 (5,1%; 1,0 frakturer per

100 patientår) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga patienterna frakturer jämfört med 23/905

frakturer (2,5%; 0,5 frakturer per 100 patientår) av de kvinnliga patienter som behandlades med

jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades med

pioglitazon (1,7%) jämfört med jämförelsepreparat (2,1%).

Frakturrisken bör beaktas vid långtidsbehandling av kvinnor med pioglitazon.

Som en följd av förstärkt insulinaktivitet kan behandling med pioglitazon medföra att ägglossningen

återkommer hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom. Dessa patienter kan vara i riskzonen för

graviditet. Patienterna bör vara medvetna om risken för graviditet, och om en patient önskar bli gravid

eller om graviditet inträffar skall behandlingen avbrytas (se punkt 4.6).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pioglitazon skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av CYP450 2C8-hämmare

(t ex gemfibrozil) eller -inducerare (t ex rifampicin). Glykemisk kontroll skall monitoreras noggrant.

Ändring av pioglitazondosen inom det rekommenderade dosintervallet eller ändringar i

diabetesbehandling skall övervägas (se avsnitt 4.5).

Sepioglin

tabletter innehåller laktosmonohydrat och skall därför inte ges till patienter med något av

följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt på vare sig farmakokinetiken

eller farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Administrering av

pioglitazon

tillsammans med sulfonureider tycks inte påverka farmakokinetiken av sulfonureiden.

Studier på människa tyder inte på någon induktion av det viktigaste inducerbara cytokromet P450, 1A,

2C8/9 och 3A4.

In vitro

-studier har inte visat hämning av någon subtyp av cytokrom P450.

Interaktioner med substanser som metaboliseras av dessa enzymer, t ex perorala

antikonceptionsmedel, ciklosporin, kalciumblockerare och HMG CoA-reduktashämmare, förväntas

inte.

Samtidig administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) har

rapporterats resultera i en 3-faldig ökning av AUC för pioglitazon. Eftersom det föreligger en ökad

risk för dosrelaterade biverkningar, kan en minskning av pioglitazondosen vara nödvändig, när

gemfibrozil ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall övervägas (se

avsnitt 4.4). Samtidig administrering av pioglitazon och rifampicin (en inducerare av CYP450 2C8)

har rapporterats resultera i en minskning med 54% av AUC för pioglitazon. Pioglitazondosen kan

behöva ökas när rifampicin ges samtidigt. Noggrann monitorering av den glykemiska kontrollen skall

övervägas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns ing

adekvata humandata för att bedöma säkerheten av pioglitazon under graviditet.

Långsammare fostertillväxt sågs i djurstudier med pioglitazon. Detta ansågs bero på pioglitazons

minskning av maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet,

vilket reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt. Hur relevant en sådan mekanism

är hos människa är oklart. Pioglitazon skall inte användas under graviditet.

Amning

Pioglitazon h

r påvisats i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt huruvida pioglitazon utsöndras i

modersmjölk hos människa. Därför skall pioglitazon inte ges till ammande kvinnor.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på djur fann man inga effekter på kopulering, befruktning eller fertilitetsindex.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sepioglin

har inga eller försumbara effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dock

bör patienter som upplever synrubbningar vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Lista på biverkningar som rapporterats i högre frekvens än placebo (> 0,5 %) och som mer än ett

isolerat fall vid behandling med pioglitazon i dubbelblinda studier följer nedan. De är ordnade efter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

organsystem och absolut frekvens enligt MedDRA-terminologin. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, < 1/10); mindre vanliga (

1/1000, < 1/100); sällsynta

1/10000, < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Inom varje frekvensklass anges biverkningarna efter fallande grad av incidens och

allvarlighet.

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Infektioner

övre luftvägsinfektioner

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

bronkit

vanlig

sinuit

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Blodet och

lymfsystemet

anemi

vanlig

Metabolism och

nutrition

hypoglykemi

mindre

vanlig

mycket

vanlig

vanlig

ökad aptit

mindre

vanlig

Centrala och perifera

nervsystemet

hypestesi

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

huvudvärk

vanlig

mindre

vanlig

yrsel

vanlig

sömnlöshet

mindre vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

Ögon

synrubbningar

vanlig

vanlig

mindre

vanlig

makulaödem

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Öron och balansorgan

svindel

mindre

vanlig

Hjärtat

hjärtsvikt

vanlig

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Blåscancer

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

mindre

vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

vanlig

Magtarmkanalen

väderspänning

mindre

vanlig

vanlig

Hud och subkutan

vävnad

svettning

mindre

vanlig

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

benbrott

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

artralgi

vanlig

vanlig

vanlig

ryggvärk

vanlig

Njurar och urinvägar

hematuri

vanlig

glykosuri

mindre

vanlig

proteinuri

mindre

vanlig

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

erektil dysfunktion

vanlig

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

ödem

mycket

vanlig

trötthet

mindre

vanlig

Undersökningar

viktökning

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

vanlig

förhöjt kreatinfosfokinas

vanlig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningsfrekvens av pioglitazon efter behandlingsterapi

kombination

Biverkning

Monoterapi

med

metformin

med

sulfonylurea

med

metformin

och

sulfonylurea

med

insulin

i blodet

ökning av

laktatdehydrogenas

mindre

vanlig

ökning av

alaninaminitransferas

okänd

okänd

okänd

okänd

okänd

Synrubbningar har framförallt rapporterats

under början av behandlingen, och dessa har samband med

förändringar i blodglukosnivåer på grund av temporär förändring av linsens vätskefyllnad och

brytningsindex, som även ses med andra diabetesmedel.

Ödem rapporterades av 6–9% av patienterna som behandlats med pioglitazon under ett år i

kontrollerade kliniska prövningar. Frekvensen av ödem för jämförelsepreparat (sulfonureid,

metformin) var 2–5%. De rapporterade ödemfallen var av mild till måttlig karaktär och krävde ingen

utsättning av behandlingen.

Frekvensen rapporterade fall av hjärtsvikt i kontrollerade kliniska studier med pioglitazon var

densamma som i kontrollgrupperna som fick placebo, metformin respektive sulfonureid, men var

förhöjd vid kombinationsbehandling med insulin. I en studie på patienter med redan befintlig, större

makrovaskulär sjukdom var incidensen allvarlig hjärtsvikt 1,6% högre för pioglitazon jämfört med

placebo när det gavs som tilläggsbehandling till insulin. Emellertid ledde inte detta till en ökad

mortalitet i denna studie. Hjärtsvikt har rapporterats sällsynt efter marknadsföring av pioglitazon, men

rapporterades oftare vid kombinationsbehandling med insulin eller hos patienter med tidigare

hjärtsvikt.

En sammanslagen analys gjordes av biverkningar avseende benfrakturer från randomiserade,

kontrollerade, dubbelblinda kliniska prövningar med jämförelsepreparat på över 8100 patienter

behandlade med pioglitazon och 7400 patienter behandlade med jämförelsepreparat, i upp till 3,5 år.

En högre frakturincidens observerades hos kvinnor som behandlades med pioglitazon (2,6%) jämfört

med kvinnor som behandlades med jämförelsepreparat (1,7%). Någon ökning i frakturincidens

observerades inte hos män som behandlades med pioglitazon (1,3%) jämfört med jämförelsepreparat

(1,5%). I den 3,5-åriga PROactive-studien hade 44/870 (5,1 %) av de pioglitazonbehandlade kvinnliga

patienterna frakturer jämfört med 23/905 frakturer (2,5 %) av de kvinnliga patienter som behandlades

med jämförelsepreparat. Någon ökning i frakturincidens observerades inte hos män som behandlades

med pioglitazon (1,7 %) jämfört med jämförelsepreparat (2,1 %).

I kontrollerade försök med aktivt jämförelsepreparat var viktökningen med pioglitazon som

monoterapi i genomsnitt 2–3 kg under ett år. Liknande viktökning erhölls i jämförelsegruppen som

behandlades med sulfonureid. I kombinationsförsök med pioglitazon och metformin erhölls en

genomsnittlig viktökning under ett år på 1,5 kg, och då pioglitazon gavs i kombination med

sulfonureid erhölls en viktökning på 2,8 kg. I kontrollgrupperna gav tillägg av en sulfonureid till

metformin en genomsnittlig viktökning på 1,3 kg och tillägg av metformin till sulfonureid en

genomsnittlig viktminskning på 1,0 kg.

I kliniska studier med pioglitazon var förekomsten av ALAT-förhöjning, tre gånger högre än den övre

gränsen för normalvärdet, lika med placebo men mindre än den som observerades i kontrollgruppen

som fick metformin eller sulfonureid. Medelvärdet på leverenzymerna reducerades vid behandling

med pioglitazon. Sällsynta fall av förhöjda leverenzymvärden och hepatocellulär dysfunktion har

förekommit efter marknadsföring. Även om dödsfall har rapporterats i mycket sällsynta fall, har något

samband inte fastställts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.9

Överdosering

I kliniska studier har patienter intagit pioglitazon i högre doser än den rekommenderade maximala

dosen på 45 mg dagligen. Den högsta rapporterade dosen som intagits, 120 mg/dag under fyra dagar,

följt av 180 mg/dag under sju dagar, rapporterades inte ha givit upphov till några symtom.

Hypoglykemi kan förekomma i kombination med sulfonureider eller insulin. Symtomatiska och

allmänna stödåtgärder skall vidtas i händelse av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diabetesläkemedel, blodglukossänkande läkemedel, exklusive insulin;

ATC kod: A10BG03.

Pioglitazons effekt utövas sannolikt genom minskad insulinresistens. Pioglitazon förefaller fungera

genom aktivering av specifika nukleärreceptorer (ppar-g), vilket leder till ökad insulinkänslighet i

lever-, fett- och skelettmuskelceller hos djur. Behandling med pioglitazon har visat sig reducera

glukosproduktionen i levern och öka perifert omhändertagande av glukos vid insulinresistens.

Fastande och postprandial glykemisk kontroll förbättras hos patienter med typ 2 diabetes mellitus. Den

förbättrade glykemiska kontrollen sätts i samband med en minskning av plasmainsulinkoncentrationen

såväl vid fasta som efter måltid. En klinisk studie där pioglitazon jämfördes med monoterapi av

gliclazid förlängdes till två år för att utvärdera tid till behandlingssvikt (definierad som ett värde på

≥ 8% efter de första sex månadernas behandling). Kaplan-Meier-analys visade att tiden till

behandlingssvikt var kortare hos patienter som behandlats med gliclazid jämfört med dem som erhållit

pioglitazon. Efter två år kvarstod glykemisk kontroll (definierad som HbA

< 8%) hos 69% av de

pioglitazon-behandlade patienterna jämfört med 50% hos de gliclazid-behandlade patienterna. I en

tvåårig studie, som jämförde pioglitazon och gliclazid i kombination med metformin, var glykemisk

kontroll, mätt som genomsnittlig förändring av HbA

från utgångsvärdet, densamma mellan

behandlingsgrupperna efter ett år. Försämringen av HbA

under det andra året var långsammare med

pioglitazon än med gliclazid.

Till en placebokontrollerad studie på patienter med otillräcklig glykemisk kontroll, trots 3-månaders

optimerad insulinbehandling, randomiserades patienterna till 12 månaders behandling med pioglitazon

eller placebo. Patienterna som fick pioglitazon erhöll en genomsnittlig sänkning av HbA

med 0,45%

i jämförelse med dem som enbart erhöll insulin. I pioglitazongruppen kunde insulindosen sänkas.

HOMA-analys har visat att pioglitazon förbättrar betacellfunktionen och ökar insulinkänsligheten.

Tvååriga studier har visat att denna effekt bibehålls.

I de ettåriga studierna gav pioglitazon en statistiskt signifikant minskning av albumin/kreatinin-kvoten

jämfört med utgångsvärdet.

Pioglitazons effekt (45 mg pioglitazon monoterapi mot placebo) har studerats i en liten studie under

18 veckor på typ 2 diabetiker. Behandling med pioglitazon åtföljdes av en betydande viktökning. Det

viscerala fettet minskade signifikant medan det skedde en ökning av extraabdominalt fett. Dylika

förändringar i fördelning av kroppsfett vid behandling med pioglitazon har åtföljts av en förbättrad

insulinkänslighet. I majoriteten av de kliniska studierna observerades reducerade nivåer av

totalplasmatriglycerider och fria fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåer i jämförelse med placebo.

En liten men inte kliniskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåer kunde påvisas.

I kliniska studier med en längd upp till två år reducerade pioglitazon totalplasmatriglycerider och fria

fettsyror och ökade HDL-kolesterolnivåerna i jämförelse med placebo, metformin eller gliclazid.

Pioglitazon gav inte någon statistiskt signifikant ökning av LDL-kolesterolnivåerna jämfört med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

placebo. Däremot observerades reducerade värden med metformin och gliclazid. I en studie på

20 veckor reducerade pioglitazon, förutom triglycerider vid fasta, även postprandial

hypertriglyceridemi genom en effekt på både absorberade och i levern syntetiserade triglycerider.

Dessa effekter var oberoende av pioglitazons effekt på glykemi och visade statistiskt signifikant

skillnad jämfört med glibenklamid.

Till PROactive-studien, en studie som utvärderar pioglitazons kardiovaskulära effekter,

randomiserades 5238 patienter med diabetes mellitus typ 2 och redan befintlig, större, makrovaskulär

sjukdom till att få behandling upp till 3,5 år med pioglitazon eller placebo, som tillägg till pågående

behandling mot diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Studiepopulationen hade en genomsnittlig ålder

av 62 år och de hade i genomsnitt haft diabetes i 9,5 år. Cirka en tredjedel av patienterna fick insulin i

kombination med metformin och/eller en sulfonureid. För att kunna inkluderas i studien skulle

patienterna ha haft en eller flera av följande: hjärtinfarkt, stroke, perkutan koronar intervention eller

koronar bypass med artärtransplantat, akuta hjärtsyndrom, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell

obstruktiv sjukdom. Nästan hälften av patienterna hade tidigare haft hjärtinfarkt och cirka 20% hade

haft en stroke. Cirka hälften av studiepopulationen uppfyllde minst två av de kardiovaskulära

inklusionskriterierna. Nästan alla studiepatienter (95%) fick hjärt-kärlpreparat (betablockerare, ACE-

hämmare, angiotensin II-antagonister, kalciumkanalblockerare, nitrater, diuretika, aspirin, statiner,

fibrater).

Trots att studien inte uppnådde dess primära endpoint, vilken var en blandning av dödsfall, oavsett

orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, akut kranskärlssyndrom, större benamputation, koronar

revaskularisering och revaskularisering av ben, tyder resultaten på att det inte finns några negativa

kardiovaskulära långtidseffekter av pioglitazon. Förekomsten av ödem, viktuppgång och hjärtsvikt

ökade dock. Ingen ökning av antalet dödsfall på grund av hjärtsvikt observerades.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort på kravet att lägga fram resultat från studier med

pioglitazon

i alla undergrupper inom den pediatriska populationen vid diabetes mellitus typ 2. Se

avsnitt 4.2 för information om användning i pediatriska populationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas pioglitazon snabbt, och maximala plasmakoncentrationer av

oförändrat pioglitazon uppnås vanligen 2 timmar efter tillförsel. Proportionella ökningar av

plasmakoncentrationen observerades för doser från 2-60 mg. Steady-state uppnås efter 4-7 dagars

dosering. Upprepad dosering leder inte till ackumulering av substansen eller dess metaboliter.

Absorptionen påverkas inte av födointag. Den absoluta biotillgängligheten är större än 80%.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen hos människa är 0,25 l/kg.

Pioglitazon och alla aktiva metaboliter binds i stor utsträckning till plasmaprotein ( > 99%).

Biotransformation

Pioglitazon metaboliseras i stor utsträckning via levern genom hydroxylering av alifatiska

metylengrupper. Detta sker företrädesvis via cytokrom P450 2C8, dock kan andra isoformer vara

involverade men i mindre grad. Tre av de sex identifierade metaboliterna är aktiva (M-II, M-III och

M-IV). Om hänsyn tas till aktivitet, koncentration och proteinbindning bidrar pioglitazon och

metabolit M-III lika mycket till effekten. M-IV-metaboliten är under samma förutsättningar ungefär 3

gånger så effektiv som pioglitazon medan M-II:s bidrag till effekten är minimal.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

In vitro

-studier har inte givit något belägg för att pioglitazon hämmar någon subtyp av cytokrom P450.

Induktion av de viktigaste inducerbara P450-isoenzymerna hos människa, 1A, 2C8/9 och 3A4,

förekommer ej.

Interaktionsstudier har visat att pioglitazon

inte har någon relevant effekt vare sig på farmakokinetiken

eller på farmakodynamiken av digoxin, warfarin, fenprocoumon och metformin. Samtidig

administrering av pioglitazon och gemfibrozil (en hämmare av CYP450 2C8) eller rifampicin (en

inducerare av CYP450 2C8) har rapporterats öka respektive minska plasmakoncentrationen av

pioglitazon (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Efter peroral tillförsel av radioaktivt märkt pioglitazon till människa återfanns märkt substans

huvudsakligen i feces (55%) och en mindre mängd i urin (45%). Hos djur kan endast en liten mängd

oförändrat pioglitazon spåras i urin eller feces. Den genomsnittliga halveringstiden för

plasmaeliminering av oförändrat pioglitazon hos människa är 5 till 6 timmar och för alla de aktiva

metaboliterna 16 till 23 timmar.

Äldre

Steady-state-farmakokinetiken är likartad hos patienter över 65 år och hos yngre personer.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är plasmakoncentrationerna av pioglitazon och dess

metaboliter lägre än de som observeras hos patienter med normal njurfunktion, men oral clearance av

modersubstansen är likartad. Sålunda är koncentrationen av fri (obunden) pioglitazon oförändrad.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Total plasmakoncentration av pioglitazon är oförändrad, medan distributionsvolymen ökar. Clearance

reduceras därför och en högre fraktion obunden pioglitazon föreligger.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I de toxikologiska studierna observerades genomgående plasmavolymexpansion med åtföljande

hemodilution, anemi och reversibel, excentrisk hjärthypertrofi efter upprepad dosering till möss, råttor,

hundar och apor. Dessutom sågs ökad deposition och infiltration av fett. Dessa fynd observerades hos

alla djurslag vid koncentrationer ≤ 4 gånger dem som ges kliniskt. Begränsad fostertillväxt var

uppenbar i djurstudierna med pioglitazon. Denna effekt tillskrivs pioglitazon genom minskning av

maternell hyperinsulinism och den ökade insulinresistens som uppstår under graviditet, vilket

reducerar tillgången på metaboliska substrat för fostertillväxt.

Pioglitazon visade ingen genotoxisk potential i en omfattande serie av genotoxicitetstester

in vivo

in vitro

. En ökad incidens av hyperplasi (hon- och handjur) och tumörer (handjur) i urinblåsans epitel

var påtaglig hos råttor som behandlats med pioglitazon i upp till 2 år.

Bildning och förekomst av urinvägsstenar med påföljande irritation och hyperplasi har föreslagits vara

mekanismen bakom den observerade tumörogena effekten i råtta (handjur). En 24-månaders

mekanismstudie i hanråttor kunde visa att administrering av pioglitazon resulterade i en ökad incidens

av hyperplastiska förändringar i urinblåsan. Surgörande diet minskade signifikant men upphävde inte

incidensen av tumörer. Förekomsten av mikrokristaller förvärrade den hyperplastiska effekten men

ansågs inte vara den primära orsaken till hyperplastiska förändringar. Relevansen för människor av de

tumörogena fynden i hanråttor är inte känd.

Pioglitazon var inte tumorogen hos möss av något kön. Hyperplasi i urinblåsan observerades inte hos

hundar eller apor som behandlats i upp till 12 månader med pioglitazon.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling med två andra tiazolidindioner gav i en djurmodell av familjär adenomatös polypos (FAP)

ökad tumörmångfald i kolon. Relevansen av detta fynd är oklar.

Miljöriskbedömning: det föreligger ingen förutsedd risk för miljöpåverkan vid klinisk användning av

pioglitazon.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Karmelloskalcium

Hydroxipropylcellulosa

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för denna produkt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PA/Aluminium/PVC/Aluminium blistrar

, förpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller,

98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara 123 51

Aten, Grekland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002021

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Sepioglin

pioglitazon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Sepioglin.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Sepioglin?

Sepioglin är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pioglitazon. Det finns som tabletter

(15, 30 och 45 mg).

Sepioglin är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som redan är

godkänt i EU. Referensläkemedlet är Actos. Mer information om generiska läkemedel finns i

dokumentet med frågor och svar här

Vad används Sepioglin för?

Sepioglin används för att behandla vuxna (18 år eller äldre) med typ 2-diabetes, särskilt om de är

överviktiga. Det ges som tillägg till diet och motion.

Sepioglin ges som enda behandling till patienter när metformin (ett annat diabetesläkemedel) inte är

lämpligt.

Sepioglin kan även ges tillsammans med metformin till patienter som inte uppnår tillfredsställande

kontroll med enbart metformin, eller tillsammans med en sulfonureid (ett annat diabetesläkemedel)

när metformin inte är lämpligt (dubbelbehandling).

Sepioglin kan även ges tillsammans med både metformin och en sulfonureid till patienter som inte

uppnår tillfredsställande kontroll trots dubbel oral behandling (trippelbehandling).

Sepioglin kan även ges tillsammans med insulin till patienter som inte uppnår tillfredsställande kontroll

med enbart insulin och inte kan ta metformin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sepioglin

Sida 2/2

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Sepioglin?

Den rekommenderade startdosen av Sepioglin är 15 eller 30 mg en gång dagligen. Denna dos kan

behöva ökas till upp till 45 mg en gång dagligen efter en eller två veckor, om bättre kontroll av

blodglukosnivån (blodsockret) behövs. Sepioglin ska inte ges till patienter som genomgår dialys (en

blodreningsteknik som används på patienter med njursjukdom). Tabletterna ska sväljas tillsammans

med vatten.

Behandlingen med Sepioglin ska omprövas efter 3–6 månader. Om patienterna inte har tillräcklig nytta

av behandlingen ska den avbrytas. När förskrivande läkare därefter omprövar behandlingen ska de

kunna bekräfta att patienterna fortfarande har nytta av den.

Hur verkar Sepioglin?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera blodglukosnivån eller där kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. Den aktiva

substansen i Sepioglin, pioglitazon, gör cellerna (fett-, muskel- och leverceller) känsligare för insulin.

Det innebär att kroppen bättre använder det insulin som den producerar, vilket leder till att

blodglukosnivån sänks. Detta hjälper till att kontrollera typ 2-diabetes.

Hur har Sepioglins effekt undersökts?

Eftersom Sepioglin är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som visar att det är

bioekvivalent med referensläkemedlet Actos. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma

halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Sepioglin?

Eftersom Sepioglin är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses dess

fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Sepioglin godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Sepioglin i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och är

bioekvivalent med Actos. CHMP fann därför att fördelarna är större än de konstaterade riskerna, liksom

för Actos. Kommittén rekommenderade att Sepioglin skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Sepioglin

Den 9 mars 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Sepioglin som

gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Sepioglin finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlet finns också i sin helhet

på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2011.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen