Adoport 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adoport 1 mg kapsel, hård

ebb medical ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - takrolimus

Adport 2 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adport 2 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 2 mg - takrolimusmonohydrat 2,044 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - takrolimus

Adoport 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adoport 1 mg kapsel, hård

medartuum ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Adoport 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adoport 0,5 mg kapsel, hård

finno medical limited - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Adoport 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adoport 5 mg kapsel, hård

finno medical limited - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 5 mg - takrolimusmonohydrat 5,11 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Adoport 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adoport 0,5 mg kapsel, hård

northern medical group aps - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Adport 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adport 0,5 mg kapsel, hård

paranova läkemedel ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Adport 2 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adport 2 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 2 mg - takrolimusmonohydrat 2,044 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Takrolimus Ebb 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

takrolimus ebb 1 mg kapsel, hård

ebb medical ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Adport 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

adport 0,5 mg kapsel, hård

paranova läkemedel ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne