Tacrolimus Accord 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus accord 0,5 mg kapsel, hård

accord healthcare ltd. - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - takrolimus

Tacrolimus Accord 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus accord 1 mg kapsel, hård

accord healthcare ltd. - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans - takrolimus

Tacrolimus 2care4 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 5,11 mg aktiv substans

Tacrolimus 2care4 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 0,5 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans

Tacrolimus 2care4 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus 2care4 1 mg kapsel, hård

2care4 aps, - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans

Tacrolimus Orifarm 5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus orifarm 5 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 5,11 mg aktiv substans

Tacrolimus Orifarm 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus orifarm 1 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne

Tacrolimus Orifarm 2 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus orifarm 2 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 2 mg - takrolimusmonohydrat 2,044 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Tacrolimus Orifarm 1 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus orifarm 1 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 1 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 1,022 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Tacrolimus Orifarm 0,5 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tacrolimus orifarm 0,5 mg kapsel, hård

orifarm ab - takrolimusmonohydrat - kapsel, hård - 0,5 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; takrolimusmonohydrat 0,511 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne