Spironolactone Ceva Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

spironolactone ceva

ceva santé animale - spironolakton - diuretika - hundar - för användning i kombination med standardterapi (inklusive diuretiskt stöd, vid behov) för behandling av hjärtsvikt som orsakats av valvulär upprepning hos hundar.

Spironolactone Accord 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone accord 50 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. , - spironolakton - filmdragerad tablett - 50 mg - spironolakton 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Spironolactone Accord 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone accord 25 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. , - spironolakton - filmdragerad tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Spironolactone Accord 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone accord 100 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. , - spironolakton - filmdragerad tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 100 mg aktiv substans

Spironolactone Orion 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 100 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 100 mg - spironolakton 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 25 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 50 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans - spironolakton

Cardalis Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

cardalis

ceva santé animale - benazepril hydrochloride, spironolactone - hjÄrt-kÄrlsystemet - hundar - för behandling av kronisk hjärtsvikt orsakad av kronisk degenerativ ventrikulär sjukdom hos hundar (med lämpligt diuretiskt stöd).

Tempora 10 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tempora 10 mg tuggtablett

laboratoires sogeval - spironolakton - tuggtablett - 10 mg - spironolakton 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne - spironolakton - hund

Tempora 100 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tempora 100 mg tuggtablett

laboratoires sogeval - spironolakton - tuggtablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 100 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne - spironolakton - hund