Rosuvastatin STADA 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin stada 10 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,4 mg aktiv substans - rosuvastatin

Rosuvastatin STADA 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin stada 20 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 20 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rosuvastatinkalcium 20,79 mg aktiv substans - rosuvastatin

Rosuvastatin STADA 40 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin stada 40 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 40 mg - rosuvastatinkalcium 41,6 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - rosuvastatin

Rosuvastatin STADA 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin stada 5 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 5 mg - rosuvastatinkalcium 5,2 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - rosuvastatin

Rosuvastatin Teva 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin teva 10 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,42 mg aktiv substans - rosuvastatin

Rosuvastatin Teva 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin teva 20 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 20 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; rosuvastatinkalcium 20,83 mg aktiv substans - rosuvastatin

Rosuvastatin Teva 40 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin teva 40 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 40 mg - rosuvastatinkalcium 41,68 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - rosuvastatin

Rosuvastatin Teva 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin teva 5 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 5 mg - rosuvastatinkalcium 5,21 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - rosuvastatin

Rosuvastatin Mylan 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin mylan 10 mg filmdragerad tablett

mylan ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 10 mg - allurarött ac aluminiumlack hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; para-orange aluminiumlack hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,396 mg aktiv substans

Rosuvastatin Mylan 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rosuvastatin mylan 20 mg filmdragerad tablett

mylan ab - rosuvastatinkalcium - filmdragerad tablett - 20 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; rosuvastatinkalcium 20,792 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; allurarött ac aluminiumlack hjälpämne