Pregabalin Teva 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin teva 100 mg kapsel, hård

teva sweden ab - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Teva 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin teva 300 mg kapsel, hård

teva sweden ab - pregabalin - kapsel, hård - 300 mg - pregabalin 300 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Teva 50 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin teva 50 mg kapsel, hård

teva sweden ab - pregabalin - kapsel, hård - 50 mg - pregabalin 50 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 100 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada 100 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 100 mg - pregabalin 100 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Orion 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin orion 150 mg kapsel, hård

orion corporation - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - pregabalin 150 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 150 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 150 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 150 mg - pregabalin 150 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 200 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 200 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 200 mg - pregabalin 200 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin STADA 200 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin stada 200 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - pregabalin - kapsel, hård - 200 mg - pregabalin 200 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - pregabalin

Pregabalin Krka 225 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pregabalin krka 225 mg kapsel, hård

krka d.d., novo mesto - pregabalin - kapsel, hård - 225 mg - pregabalin 225 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - pregabalin