Pemetrexed Hexal 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed hexal 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

hexal a/s, - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 25 mg/ml - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 30,2 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne

Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed ever pharma 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

ever valinject gmbh - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat; pemetrexeddinatriumheptahydrat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 25 mg/ml - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 30,4 mg aktiv substans; pemetrexeddinatriumheptahydrat 34,9 mg aktiv substans

Pemetrexed STADA 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed stada 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

stada arzneimittel ag - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat - koncentrat till infusionsvätska, lösning - 25 mg/ml - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 30,21 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Pemetrexed Actavis 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed actavis 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

actavis group ptc ehf. - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 100 mg - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 120,82 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Pemetrexed Orion 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed orion 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

orion corporation - pemetrexeddinatrium (vattenfri) - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 500 mg - pemetrexeddinatrium (vattenfri) 551,4 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Pemetrexed Orion 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed orion 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

orion corporation - pemetrexeddinatrium (vattenfri) - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 100 mg - pemetrexeddinatrium (vattenfri) 110,28 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Pemetrexed Sigillata 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed sigillata 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

sigillata limited - pemetrexeddinatrium (vattenfri) - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 100 mg - pemetrexeddinatrium (vattenfri) 110,3 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Pemetrexed Sigillata 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed sigillata 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

sigillata limited - pemetrexeddinatrium (vattenfri) - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 500 mg - pemetrexeddinatrium (vattenfri) 551,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Runarorn 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

runarorn 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

sigillata limited - pemetrexeddinatrium (vattenfri) - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 500 mg - pemetrexeddinatrium (vattenfri) 551,5 mg aktiv substans

Pemetrexed Mylan 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pemetrexed mylan 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

mylan s.a.s. - pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat - pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning - 500 mg - mannitol hjälpämne; pemetrexeddinatrium-2,5-hydrat 551,42 mg aktiv substans