Lidocaine Accord 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lidocaine accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

accord healthcare b.v. , - lidokainhydrokloridmonohydrat - injektionsvätska, lösning - 10 mg/ml - lidokainhydrokloridmonohydrat 10,67 mg aktiv substans - lidokain

Lidocaine Accord 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lidocaine accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

accord healthcare b.v. , - lidokainhydrokloridmonohydrat - injektionsvätska, lösning - 20 mg/ml - lidokainhydrokloridmonohydrat 21,33 mg aktiv substans - lidokain

Lidocaine Grindeks 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lidocaine grindeks 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

as grindeks - lidokainhydrokloridmonohydrat - injektionsvätska, lösning - 20 mg/ml - lidokainhydrokloridmonohydrat 21,33 mg aktiv substans - lidokain

Lidocaine Aristo 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lidocaine aristo 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

aristo pharma gmbh - lidokainhydrokloridmonohydrat - injektionsvätska, lösning - 20 mg/ml - lidokainhydrokloridmonohydrat 21,34 mg aktiv substans

Lidocaine Aristo 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lidocaine aristo 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

aristo pharma gmbh - lidokainhydrokloridmonohydrat - injektionsvätska, lösning - 10 mg/ml - lidokainhydrokloridmonohydrat 10,67 mg aktiv substans

Denela 25 mg/g + 25 mg/g Kräm Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

denela 25 mg/g + 25 mg/g kräm

teva bv - lidokain; prilokain - kräm - 25 mg/g + 25 mg/g - makrogolglycerolhydroxistearat hjälpämne; prilokain 25 mg aktiv substans; lidokain 25 mg aktiv substans - kombinationer

Oraqix Periodontalgel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oraqix periodontalgel

paranova läkemedel ab - lidokain; prilokain - periodontalgel - prilokain 25 mg aktiv substans; lidokain 25 mg aktiv substans

Oraqix Periodontalgel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oraqix periodontalgel

paranova läkemedel ab - lidokain; prilokain - periodontalgel - lidokain 25 mg aktiv substans; prilokain 25 mg aktiv substans

Oraqix Periodontalgel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

oraqix periodontalgel

dentsply detrey gmbh - lidokain; prilokain - periodontalgel - prilokain 25 mg aktiv substans; lidokain 25 mg aktiv substans - kombinationer

Versatis 700 mg Medicinskt plåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

versatis 700 mg medicinskt plåster

orifarm ab - lidokain - medicinskt plåster - 700 mg - propylenglykol hjälpämne; lidokain 700 mg aktiv substans; metylparahydroxibensoat hjälpämne; propylparahydroxibensoat hjälpämne; glycerol hjälpämne; sorbitol hjälpämne - lidokain