Lamotrigin Ebb 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin ebb 100 mg tablett

ebb medical ab - lamotrigin - tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; lamotrigin 100 mg aktiv substans - lamotrigin

Lamotrigin Ebb 200 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin ebb 200 mg tablett

ebb medical ab - lamotrigin - tablett - 200 mg - lamotrigin 200 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - lamotrigin

Lamotrigin Ebb 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin ebb 50 mg tablett

ebb medical ab - lamotrigin - tablett - 50 mg - lamotrigin 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - lamotrigin

Lamotrigin Ebb 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin ebb 100 mg tablett

ebb medical ab - lamotrigin - tablett - 100 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; lamotrigin 100 mg aktiv substans

Lamotrigin EQL 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin eql 100 mg tablett

eql pharma int ab, - lamotrigin - tablett - 100 mg - lamotrigin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Lamotrigin EQL 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin eql 100 mg tablett

eql pharma int ab, - lamotrigin - tablett - 100 mg - lamotrigin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Lamotrigin EQL 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin eql 50 mg tablett

eql pharma int ab, - lamotrigin - tablett - 50 mg - lamotrigin 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Lamotrigin EQL 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin eql 50 mg tablett

eql pharma int ab, - lamotrigin - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; lamotrigin 50 mg aktiv substans

Lamotrigin Ebb 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin ebb 50 mg tablett

ebb medical ab - lamotrigin - tablett - 50 mg - lamotrigin 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Lamotrigin Aurobindo 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin aurobindo 100 mg tablett

aurobindo pharma (malta) limited - lamotrigin - tablett - 100 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; lamotrigin 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - lamotrigin