Lakosamid Amarox 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lakosamid amarox 150 mg filmdragerad tablett

amarox pharma b.v - lakosamid - filmdragerad tablett - 150 mg - lakosamid 150 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne

Lakosamid Amarox 200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lakosamid amarox 200 mg filmdragerad tablett

amarox pharma b.v - lakosamid - filmdragerad tablett - 200 mg - lakosamid 200 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne

Lakosamid Amarox 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lakosamid amarox 100 mg filmdragerad tablett

amarox pharma b.v - lakosamid - filmdragerad tablett - 100 mg - lakosamid 100 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne

Lakosamid Amarox 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lakosamid amarox 50 mg filmdragerad tablett

amarox pharma b.v - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne

Lacosamide STADA 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 50 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 150 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 150 mg - lakosamid 150 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 100 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 100 mg - lakosamid 100 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 200 mg - lakosamid 200 mg aktiv substans

Lacosamide Teva 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide teva 50 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans

Lacosamide G.L. 10 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide g.l. 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

g.l. pharma gmbh, - lakosamid - infusionsvätska, lösning - 10 mg/ml - lakosamid 10 mg aktiv substans