Karvedilol Mylan 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol mylan 12,5 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Mylan 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol mylan 25 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - karvedilol 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Mylan 3,125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol mylan 3,125 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 3,125 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 3,125 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Mylan 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol mylan 6,25 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 6,25 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Scand Pharm 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol scand pharm 12,5 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Scand Pharm 3,125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol scand pharm 3,125 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 3,125 mg - karvedilol 3,125 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Scand Pharm 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol scand pharm 25 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 25 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol Scand Pharm 6,25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol scand pharm 6,25 mg filmdragerad tablett

mylan ab - karvedilol - filmdragerad tablett - 6,25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; karvedilol 6,25 mg aktiv substans - karvedilol

Karvedilol generics 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol generics 12,5 mg filmdragerad tablett

generics (uk) ltd - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol

Karvedilol Actavis 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

karvedilol actavis 12,5 mg filmdragerad tablett

actavis nordic a/s - karvedilol - filmdragerad tablett - 12,5 mg - karvedilol 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - karvedilol