Candesartan Sandoz 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan sandoz 16 mg tablett

sandoz a/s, - kandesartancilexetil - tablett - 16 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan

Candesartan Sandoz 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan sandoz 4 mg tablett

sandoz a/s, - kandesartancilexetil - tablett - 4 mg - kandesartancilexetil 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan

Candesartan Orifarm 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan orifarm 4 mg tablett

orifarm ab - kandesartancilexetil - tablett - 4 mg - kandesartancilexetil 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Candesartan Orifarm 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan orifarm 16 mg tablett

orifarm ab - kandesartancilexetil - tablett - 16 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Candesartan Orion 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan orion 16 mg tablett

orion corporation - kandesartancilexetil - tablett - 16 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan

Kandrozid 32 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kandrozid 32 mg tablett

mylan ab - kandesartancilexetil - tablett - 32 mg - kandesartancilexetil 32 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; mannitol hjälpämne - kandesartan

Kandrozid 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kandrozid 4 mg tablett

mylan ab - kandesartancilexetil - tablett - 4 mg - kandesartancilexetil 4 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; mannitol hjälpämne - kandesartan

Candesarstad 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesarstad 16 mg tablett

stada arzneimittel ag - kandesartancilexetil - tablett - 16 mg - kandesartancilexetil 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan

Candesarstad 32 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesarstad 32 mg tablett

stada arzneimittel ag - kandesartancilexetil - tablett - 32 mg - kandesartancilexetil 32 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan

Candesartan Teva 32 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

candesartan teva 32 mg tablett

teva sweden ab - kandesartancilexetil - tablett - 32 mg - kandesartancilexetil 32 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - kandesartan