Gabapentin Aurobindo 400 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin aurobindo 400 mg kapsel, hård

aurobindo pharma (malta) limited - gabapentin - kapsel, hård - 400 mg - gabapentin 400 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Rivopharm 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin rivopharm 100 mg kapsel, hård

rivopharm ltd. - gabapentin - kapsel, hård - 100 mg - gabapentin 100 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Actavis 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin actavis 300 mg kapsel, hård

actavis group ptc ehf. - gabapentin - kapsel, hård - 300 mg - gabapentin 300 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Ebb 300 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin ebb 300 mg kapsel, hård

ebb medical ab - gabapentin - kapsel, hård - 300 mg - gabapentin 300 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Ebb 400 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin ebb 400 mg kapsel, hård

ebb medical ab - gabapentin - kapsel, hård - 400 mg - gabapentin 400 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - gabapentin

Gabapentin Rivopharm 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin rivopharm 600 mg filmdragerad tablett

rivopharm ltd. - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin Teva 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin teva 600 mg filmdragerad tablett

ebb medical ab - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin Teva 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin teva 600 mg filmdragerad tablett

ebb medical ab - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin 2care4 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 2care4 600 mg filmdragerad tablett

2care4 aps, - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin

Gabapentin 2care4 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gabapentin 2care4 600 mg filmdragerad tablett

2care4 aps, - gabapentin - filmdragerad tablett - 600 mg - gabapentin 600 mg aktiv substans - gabapentin