Teveten Comp 600 mg/12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten comp 600 mg/12,5 mg filmdragerad tablett

bgp products ab - eprosartanmesilat; hydroklortiazid - filmdragerad tablett - 600 mg/12,5 mg - hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans - eprosartan och diuretika

Coepratenz 600 mg/12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

coepratenz 600 mg/12,5 mg filmdragerad tablett

solvay pharmaceuticals gmbh, - eprosartanmesilat; hydroklortiazid - filmdragerad tablett - 600 mg/12,5 mg - hydroklortiazid 12,5 mg aktiv substans; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - eprosartan och diuretika

Teveten 400 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 400 mg filmdragerad tablett

abbott healthcare products b.v. - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 400 mg - eprosartanmesilat 490,6 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - eprosartan

Teveten 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 600 mg filmdragerad tablett

bgp products ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - eprosartan

Teveten 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 600 mg filmdragerad tablett

orifarm ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - eprosartan

Teveten 300 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 300 mg filmdragerad tablett

solvay pharmaceuticals bv, - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 300 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 367,9 mg aktiv substans - eprosartan

Tevetenz 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tevetenz 600 mg filmdragerad tablett

paranova läkemedel ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans - eprosartan

Teveten 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 600 mg filmdragerad tablett

orifarm ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans - eprosartan

Teveten 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 600 mg filmdragerad tablett

orifarm ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans - eprosartan

Teveten 600 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

teveten 600 mg filmdragerad tablett

orifarm ab - eprosartanmesilat - filmdragerad tablett - 600 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; eprosartanmesilat 735,8 mg aktiv substans - eprosartan