Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alendronate/cholecalciferol accord 70 mg/2800 ie tablett

accord healthcare b.v. - kolekalciferol; natriumalendronattrihydrat - tablett - 70 mg/2800 ie - natriumalendronattrihydrat 91,36 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne; sackaros hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; kolekalciferol 2800 ie aktiv substans

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alendronate/cholecalciferol accord 70 mg/5600 ie tablett

accord healthcare b.v. - kolekalciferol; natriumalendronattrihydrat - tablett - 70 mg/5600 ie - kolekalciferol 5600 ie aktiv substans; natriumalendronattrihydrat 91,36 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne

Fultium 67 IE/droppe Orala droppar, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fultium 67 ie/droppe orala droppar, lösning

stada arzneimittel ag - kolekalciferol - orala droppar, lösning - 67 ie/droppe - kolekalciferol 1,67 mikrog aktiv substans

Fultium 20000 IE Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fultium 20000 ie kapsel, mjuk

stada arzneimittel ag - kolekalciferol - kapsel, mjuk - 20000 ie - kolekalciferol 500 mikrog aktiv substans; glycerol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne

Fultium 3200 IE Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fultium 3200 ie kapsel, mjuk

stada arzneimittel ag - kolekalciferol - kapsel, mjuk - 3200 ie - glycerol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; kolekalciferol 80 mikrog aktiv substans

Recikalc-D forte 500 mg/800 IE Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

recikalc-d forte 500 mg/800 ie tuggtablett

2care4 aps - kalciumkarbonat; kolekalciferol - tuggtablett - 500 mg/800 ie - kolekalciferol 20 mikrog aktiv substans; sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; kalciumkarbonat 1250 mg aktiv substans; xylitol hjälpämne; glukos, flytande, spraytorkad hjälpämne - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel

Calcichew-D3 Citron 500 mg/1000 IE Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcichew-d3 citron 500 mg/1000 ie tuggtablett

takeda as - kalciumkarbonat; kolekalciferol - tuggtablett - 500 mg/1000 ie - sackaros hjälpämne; kolekalciferol 25 mikrog aktiv substans; xylitol hjälpämne; kalciumkarbonat 1250 mg aktiv substans - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel

Calcichew-D3 Melon 500 mg/1000 IE Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcichew-d3 melon 500 mg/1000 ie tuggtablett

takeda as - kalciumkarbonat; kolekalciferol - tuggtablett - 500 mg/1000 ie - sackaros hjälpämne; kolekalciferol 25 mikrog aktiv substans; xylitol hjälpämne; kalciumkarbonat 1250 mg aktiv substans - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel

Calcichew-D3 Melon 500 mg/400 IE Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcichew-d3 melon 500 mg/400 ie tuggtablett

takeda as - kalciumkarbonat; kolekalciferol - tuggtablett - 500 mg/400 ie - isomalt hjälpämne; kalciumkarbonat 1250 mg aktiv substans; xylitol hjälpämne; sackaros hjälpämne; kolekalciferol 10 mikrog aktiv substans - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel

Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IE Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcichew-d3 citron 1000 mg/800 ie tuggtablett

takeda as - kalciumkarbonat; kolekalciferol - tuggtablett - 1000 mg/800 ie - sackaros hjälpämne; kolekalciferol 20 mikrog aktiv substans; xylitol hjälpämne; isomalt hjälpämne; kalciumkarbonat 2500 mg aktiv substans - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel