Budesonide/Formoterol Sandoz 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonide/formoterol sandoz 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver, avdelad dos

sandoz a/s, - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver, avdelad dos - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - budesonid 160 mikrog aktiv substans; laktitolmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans

Budesonide/Formoterol Teva Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonid, formoterol fumarat dihydrat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - budesonid / formoterol teva är endast indicerat hos vuxna 18 år och äldre. asthmabudesonide/formoterol teva anges i regelbunden behandling av astma, där man använder en kombination (inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonist) är lämpligt i patienter som inte kontrolleras på ett adekvat sätt med inhalerade kortikosteroider och "som behövs" inhalerad kortverkande β2-adrenoceptor-agonister. orin patienter som redan kontrolleras på ett adekvat sätt på både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling av patienter med svår kol (fev1 < 50% förutspådde normal) och en historia av upprepade exacerbationer, som har betydande symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonid, formoterol - astma - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeras endast hos vuxna 18 år och äldre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - budesonid, formoterol fumarat dihydrat - asthma; pulmonary disease, chronic obstructive - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeras endast hos vuxna 18 år och äldre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. anges i regelbunden behandling av astma, där man använder en kombination (inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonist) är lämpliga:-i patienter som inte kontrolleras på ett adekvat sätt med inhalerade kortikosteroider och "som behövs" inhalerad kortverkande β2-adrenoceptor-agonister. eller-i patienter som redan kontrolleras på ett adekvat sätt på både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling av patienter med kol med tvingas exspiratoriska volym under 1 sekund (fev1) .

Budesonide/Formoterol Sandoz 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation Inhalationspulver, avdelad dos Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonide/formoterol sandoz 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation inhalationspulver, avdelad dos

sandoz a/s, - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver, avdelad dos - 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 9 mikrog aktiv substans; budesonid 320 mikrog aktiv substans

Budesonid Arrow 0,125 mg/ml Suspension för nebulisator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonid arrow 0,125 mg/ml suspension för nebulisator

arrow generics limited - budesonid - suspension för nebulisator - 0,125 mg/ml - budesonid 125 mikrog aktiv substans - budesonid

Budesonide Teva Pharma 0,125 mg/ml Suspension för nebulisator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonide teva pharma 0,125 mg/ml suspension för nebulisator

teva pharma bv, - budesonid - suspension för nebulisator - 0,125 mg/ml - budesonid 0,125 mg aktiv substans - budesonid

Budesonid Arrow 0,25 mg/ml Suspension för nebulisator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonid arrow 0,25 mg/ml suspension för nebulisator

arrow generics limited - budesonid - suspension för nebulisator - 0,25 mg/ml - budesonid 250 mikrog aktiv substans - budesonid

Budesonide Teva Pharma 0,25 mg/ml Suspension för nebulisator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonide teva pharma 0,25 mg/ml suspension för nebulisator

teva pharma bv, - budesonid - suspension för nebulisator - 0,25 mg/ml - budesonid 0,25 mg aktiv substans - budesonid

Budesonid 2care4 0,25 mg/ml Suspension för nebulisator Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

budesonid 2care4 0,25 mg/ml suspension för nebulisator

2care4 aps, - budesonid - suspension för nebulisator - 0,25 mg/ml - budesonid 250 mikrog aktiv substans - budesonid