Betahistine STADA 24 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine stada 24 mg tablett

stada arzneimittel ag - betahistindihydroklorid - tablett - 24 mg - mannitol hjälpämne; betahistindihydroklorid 24 mg aktiv substans

Betahistine STADA 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine stada 8 mg tablett

stada arzneimittel ag - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Betahistine STADA 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine stada 16 mg tablett

stada arzneimittel ag - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Betahistine Billev 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine billev 8 mg tablett

sandoz a/s, - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistine Billev 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine billev 16 mg tablett

sandoz a/s, - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistin Ebb 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 16 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistin Ebb 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 8 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betavert 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betavert 8 mg tablett

orifarm ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betavert 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betavert 16 mg tablett

orifarm ab - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans

Vertisan 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vertisan 8 mg tablett

medartuum ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne