Atomoxetin Medical Valley 40 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 40 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 40 mg - atomoxetinhydroklorid 45,71 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 18 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 18 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 18 mg - atomoxetinhydroklorid 20,57 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 60 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 60 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 60 mg - atomoxetinhydroklorid 68,57 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 25 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 25 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 25 mg - atomoxetinhydroklorid 28,57 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 80 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 80 mg - atomoxetinhydroklorid 91,42 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 10 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 10 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 10 mg - atomoxetinhydroklorid 11,428 mg aktiv substans

Atomoxetin Medical Valley 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetin medical valley 100 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 100 mg - atomoxetinhydroklorid 114,28 mg aktiv substans

Atomoxetine Sandoz 40 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetine sandoz 40 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 40 mg - atomoxetinhydroklorid 45,71 mg aktiv substans

Atomoxetine Sandoz 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetine sandoz 80 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 80 mg - atomoxetinhydroklorid 91,42 mg aktiv substans

Atomoxetine Sandoz 100 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atomoxetine sandoz 100 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - atomoxetinhydroklorid - kapsel, hård - 100 mg - atomoxetinhydroklorid 114,28 mg aktiv substans