Kesium vet 40 mg/10 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kesium vet 40 mg/10 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 40 mg/10 mg - kaliumklavulanat 11,9 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 46 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Kesium vet 400 mg/100 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kesium vet 400 mg/100 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 400 mg/100 mg - kaliumklavulanat 119,1 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 459 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Kesium vet 50 mg/12,5 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kesium vet 50 mg/12,5 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 50 mg/12,5 mg - amoxicillintrihydrat 57 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 14,89 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund, katt

Klaximol 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

klaximol 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

aristo pharma gmbh - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - kaliumklavulanat 148,9 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 573,4 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Klaximol 875 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

klaximol 875 mg/125 mg filmdragerad tablett

aristo pharma gmbh - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 875 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 1003,44 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,9 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 250 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid bb 250 mg/125 mg filmdragerad tablett

brown & burk ir limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 250 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 287 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,91 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid bb 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

brown & burk ir limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 574 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,91 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - amoxicillin och enzymhämmare

Betaklav 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betaklav 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

krka sverige ab - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 573,892 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,9 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Kesium vet 200 mg/50 mg Tuggtablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kesium vet 200 mg/50 mg tuggtablett

ceva santé animale, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - tuggtablett - 200 mg/50 mg - kaliumklavulanat 59,57 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 229,6 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare - hund

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid aurobindo 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 573,4 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 149 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare