Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid actavis 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

actavis group ptc ehf. - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 573,4 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 138,9 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid aurobindo 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 573,4 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 149 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 250 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid bb 250 mg/125 mg filmdragerad tablett

brown & burk ir limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 250 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 287 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,91 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid bb 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

brown & burk ir limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - amoxicillintrihydrat 574 mg aktiv substans; kaliumklavulanat 148,91 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid actavis 875 mg/125 mg filmdragerad tablett

actavis group ptc ehf. - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 875 mg/125 mg - kaliumklavulanat 138,9 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 1003,44 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid aurobindo 875 mg/125 mg filmdragerad tablett

aurobindo pharma (malta) limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 875 mg/125 mg - kaliumklavulanat 149 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 1003,44 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4 500 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid 2care4 500 mg/125 mg filmdragerad tablett

2care4 aps, - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 500 mg/125 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne; kaliumklavulanat 149 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 574 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 875 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid bb 875 mg/125 mg filmdragerad tablett

brown & burk ir limited - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 875 mg/125 mg - propylenglykol hjälpämne; kaliumklavulanat 303,834 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 1004,31 mg aktiv substans - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4 875 mg/125 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/clavulanic acid 2care4 875 mg/125 mg filmdragerad tablett

2care4 aps - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - filmdragerad tablett - 875 mg/125 mg - kaliumklavulanat 148,9 mg aktiv substans; amoxicillintrihydrat 1004,5 mg aktiv substans; cetylalkohol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne - amoxicillin och enzymhämmare

Amoxicillin/Klavulansyra Ebb 80 mg/ml + 12 mg/ml Pulver till oral suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

amoxicillin/klavulansyra ebb 80 mg/ml + 12 mg/ml pulver till oral suspension

ebb medical ab - amoxicillintrihydrat; kaliumklavulanat - pulver till oral suspension - 80 mg/ml + 12 mg/ml - amoxicillintrihydrat 91,8 mg aktiv substans; aspartam hjälpämne; natriumbensoat hjälpämne; kaliumklavulanat 14,26 mg aktiv substans