Aciklovir STADA 200 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir stada 200 mg tablett

stada arzneimittel ag - aciklovir - tablett - 200 mg - aciklovir 200 mg aktiv substans - aciklovir

Aciklovir STADA 400 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir stada 400 mg tablett

stada arzneimittel ag - aciklovir - tablett - 400 mg - aciklovir 400 mg aktiv substans - aciklovir

Aciklovir STADA 800 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir stada 800 mg tablett

stada arzneimittel ag - aciklovir - tablett - 800 mg - aciklovir 800 mg aktiv substans - aciklovir

Aciklovir ABECE 50 mg/g Kutant stift Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir abece 50 mg/g kutant stift

evolan pharma ab - aciklovir - kutant stift - 50 mg/g - aciklovir 50 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne

Aciklovir NET 50 mg/g Kutant stift Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir net 50 mg/g kutant stift

evolan pharma ab - aciklovir - kutant stift - 50 mg/g - aciklovir 50 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne

Aciklovir Apofri 50 mg/g Kutant stift Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciklovir apofri 50 mg/g kutant stift

apofri ab - aciklovir - kutant stift - 50 mg/g - butylhydroxitoluen hjälpämne; aciklovir 50 mg aktiv substans

Valaciklovir Ebb 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

valaciklovir ebb 250 mg filmdragerad tablett

ebb medical ab - valaciklovirhydroklorid (vattenfri) - filmdragerad tablett - 250 mg - valaciklovirhydroklorid (vattenfri) 278,138 mg aktiv substans

Aciclovir Sandoz 400 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciclovir sandoz 400 mg tablett

sandoz a/s, - aciklovir - tablett - 400 mg - aciklovir 400 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - aciklovir

Aciclovir Sandoz 800 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aciclovir sandoz 800 mg tablett

sandoz a/s, - aciklovir - tablett - 800 mg - aciklovir 800 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - aciklovir

Geavir Pulver till infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

geavir pulver till infusionsvätska, lösning

sandoz a/s, - aciklovir - pulver till infusionsvätska, lösning - aciklovir 1 mg aktiv substans - aciklovir