Bridion Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

bridion

merck sharp & dohme b.v. - sugammadex - neuromuskulär blockade - alla andra terapeutiska produkter - reversering av neuromuskulär blockad som induceras av rocuronium eller vekuronium. för peadiatric befolkning: sugammadex rekommenderas endast för rutin återföring av rocuronium-inducerad blockad hos barn och ungdomar.

Sugammadex Avansor 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sugammadex avansor 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

avansor pharma oy - sugammadexnatrium - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - sugammadexnatrium 108 mg aktiv substans

Sugammadex Teva 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sugammadex teva 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

teva bv - sugammadexnatrium - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - sugammadexnatrium 108,8 mg aktiv substans

Sugammadex Reddy 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sugammadex reddy 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

reddy holding gmbh - sugammadexnatrium - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - sugammadexnatrium 108,8 mg aktiv substans

Sugammadex hameln 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sugammadex hameln 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

hameln pharma plus gmbh - sugammadexnatrium - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - sugammadexnatrium 108 mg aktiv substans

Sugammadex Mylan Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

sugammadex mylan

mylan ireland limited - sugammadex sodium - neuromuskulär blockade - alla andra terapeutiska produkter - reversal of neuromuscular blockade induced by   rocuronium or vecuronium in adults. for the paediatric population: sugammadex is only recommended for routine reversal of rocuronium induced blockade in children and adolescents aged 2 to 17 years.

Sugammadex Zentiva 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sugammadex zentiva 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

zentiva k.s. - sugammadexnatrium - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - sugammadexnatrium 108 mg aktiv substans