Atlantis OD Sverige - svenska - myHealthbox

atlantis od

bayer ag - koriongonadotropin (humant urin) - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning - 1500 ie - koriongonadotropin (humant urin) 1500 ie aktiv substans; mannitol hjälpämne - koriongonadotropin

Sekator Plus OD Sverige - svenska - myHealthbox

sekator plus od

bayer ag - mepensolatbromid - tablett - 25 mg - mepensolatbromid 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - mepensolat