Advertisement
Simidon 10 mg filmdragerad tablett

Simidon 10 mg filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: Filmdragerad tablett - 10 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Simidon 20 mg filmdragerad tablett

Simidon 20 mg filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: Filmdragerad tablett - 20 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Simidon 40 mg filmdragerad tablett

Simidon 40 mg filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: Filmdragerad tablett - 40 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Simidon 80 mg filmdragerad tablett

Simidon 80 mg filmdragerad tablett

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf.
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: Filmdragerad tablett - 80 mg

Finns i: Sverige
Språk: svenska
Källa: Läkemedelsverket / Medical Products Agency - Sweden

Actalipid 20 mg filmsko obložene tablete

Actalipid 20 mg filmsko obložene tablete

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group hf
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: filmsko obložena tableta - 20 mg / 1 tableta

Finns i: Slovenien
Språk: slovenska
Källa: Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke - Slovenia Medicines Agency (JAZMP)

Actalipid 10 mg filmsko obložene tablete

Actalipid 10 mg filmsko obložene tablete

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group hf
Aktiva substanser: simvastatin
Övrig information: filmsko obložena tableta - 10 mg / 1 tableta

Finns i: Slovenien
Språk: slovenska
Källa: Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke - Slovenia Medicines Agency (JAZMP)

Simvastatine Actavis 80 mg, filmomhulde tabletten

Simvastatine Actavis 80 mg, filmomhulde tabletten

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf
Aktiva substanser: SIMVASTATINE

Finns i: Nederländerna
Språk: nederländska
Källa: CBG-MEB

Simvastatine Actavis 20 mg, filmomhulde tabletten

Simvastatine Actavis 20 mg, filmomhulde tabletten

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf
Aktiva substanser: SIMVASTATINE

Finns i: Nederländerna
Språk: nederländska
Källa: CBG-MEB

Simvastatin Actavis 80 mg Filmtabletten

Simvastatin Actavis 80 mg Filmtabletten

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf
Aktiva substanser: SIMVASTATIN

Finns i: Österrike
Språk: tyska
Källa: AGES

Simvastatin Actavis 10 mg Filmtabletten

Simvastatin Actavis 10 mg Filmtabletten

Producent eller innehavaren av godkännandet: Actavis Group PTC ehf
Aktiva substanser: Simvastatin

Finns i: Österrike
Språk: tyska
Källa: AGES

Artiklar 1 till 10 av 46 hel