Calcium-Sandoz 1000 mg Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcium-sandoz 1000 mg brustablett

sandoz a/s, - kalciumkarbonat; kalciumlaktoglukonat - brustablett - 1000 mg - sorbitol hjälpämne; svaveldioxid hjälpämne; bensylalkohol hjälpämne; glukos (vattenfri) hjälpämne; aspartam hjälpämne; kalciumkarbonat 1750 mg aktiv substans; kalciumlaktoglukonat 2263 mg aktiv substans - kalciumlaktoglukonat

Calcium-Sandoz 500 mg Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcium-sandoz 500 mg brustablett

sandoz a/s, - kalciumkarbonat; kalciumlaktoglukonat - brustablett - 500 mg - bensylalkohol hjälpämne; glukos (vattenfri) hjälpämne; svaveldioxid hjälpämne; sorbitol hjälpämne; aspartam hjälpämne; kalciumlaktoglukonat 1132 mg aktiv substans; kalciumkarbonat 875 mg aktiv substans - kalciumlaktoglukonat

Calcium-Sandoz 9 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcium-sandoz 9 mg/ml injektionsvätska, lösning

sandoz a/s, - kalciumglukonat (monohydrat); kalciumlaktobionat - injektionsvätska, lösning - 9 mg/ml - kalciumglukonat (monohydrat) 50 mg aktiv substans; kalciumlaktobionat 87,5 mg aktiv substans - kalciumglubionat

Calcium-D-Sandoz Brustablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

calcium-d-sandoz brustablett

novartis sverige ab - kalciumkarbonat; kolekalciferol - brustablett - sackaros hjälpämne; kalciumkarbonat 1500 mg aktiv substans; kolekalciferol 10 mikrog aktiv substans - kombinationer med vitamin d och/eller övriga läkemedel

Ibandronic Acid Sandoz Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid sandoz

sandoz gmbh - ibandronsyra - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone - läkemedel för behandling av skelettsjukdomar, bisfosfonater - ibandronsyra sandoz är indicerat för förebyggande av skeletthändelser (patologiska frakturer, benkomplikationer som kräver strålbehandling eller operation) hos patienter med bröstcancer och benmetastaser.

Aripiprazole Sandoz Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole sandoz

sandoz gmbh - aripiprazol - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptics, - aripiprazol sandoz är indicerat för behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre. aripiprazol sandoz är indicerat för behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär i sjukdom och för förebyggande av en ny manisk episod hos vuxna som upplevt huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på behandling med aripiprazol. aripiprazol sandoz är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär i sjukdom hos ungdomar i åldern 13 år och äldre.

Pemetrexed Sandoz Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed sandoz

sandoz gmbh - pemetrexed dinatriumhemipentahydrat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastiska medel, - malign pleural mesotheliomapemetrexed sandoz i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av kemoterapi naiva patienter med unresectable malignt pleuramesoteliom. icke-småcellig lungcancer cancerpemetrexed sandoz i kombination med cisplatin är indicerat för första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi. pemetrexed sandoz är indicerat som monoterapi för underhåll behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi hos patienter vars sjukdom inte har gått omedelbart efter platinum-baserad kemoterapi. pemetrexed sandoz är indicerat som monoterapi för andra linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi.

Pregabalin Sandoz Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz

sandoz gmbh - pregabalin - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - antiepileptika, - neuropatisk painpregabalin sandoz är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. epilepsypregabalin sandoz är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. generaliserad Ångest disorderpregabalin sandoz är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom (gad) hos vuxna.

Pregabalin Sandoz GmbH Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - pregabalin - anxiety disorders; epilepsy - antiepileptika, - epilepsypregabalin sandoz gmbh är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. generaliserad Ångest disorderpregabalin sandoz gmbh är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom (gad) hos vuxna.

Rivastigmine Sandoz Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine sandoz

sandoz gmbh - rivastigmin - dementia; alzheimer disease; parkinson disease - psychoanaleptics, - symtomatisk behandling av mild till måttligt svår alzheimers demens. symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens hos patienter med idiopatisk parkinsons sjukdom.