Rivastigmin STADA Arzneimittel 4,6 mg/24 timmar Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivastigmin stada arzneimittel 4,6 mg/24 timmar depotplåster

stada arzneimittel ag - rivastigmin - depotplåster - 4,6 mg/24 timmar - rivastigmin 6,9 mg aktiv substans

Rivastigmin STADA Arzneimittel 13,3 mg/24 timmar Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivastigmin stada arzneimittel 13,3 mg/24 timmar depotplåster

stada arzneimittel ag - rivastigmin - depotplåster - 13,3 mg/24 timmar - rivastigmin 19,2 mg aktiv substans

Rivastigmin STADA Arzneimittel 9,5 mg/24 timmar Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rivastigmin stada arzneimittel 9,5 mg/24 timmar depotplåster

stada arzneimittel ag - rivastigmin - depotplåster - 9,5 mg/24 timmar - rivastigmin 13,8 mg aktiv substans

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 100 mg/25 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 100 mg/25 mg/200 mg - sojalecitin hjälpämne; entakapon 200 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 27 mg aktiv substans; levodopa 100 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 125 mg/31,25 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 125 mg/31,25 mg/200 mg - levodopa 125 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 33,75 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne; entakapon 200 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 150 mg/37,5 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 150 mg/37,5 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 150 mg/37,5 mg/200 mg - sojalecitin hjälpämne; entakapon 200 mg aktiv substans; levodopa 150 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 40,5 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 175 mg/43,75 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 175 mg/43,75 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 175 mg/43,75 mg/200 mg - karbidopa (monohydrat) 47,25 mg aktiv substans; levodopa 175 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne; entakapon 200 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 200 mg/50 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 200 mg/50 mg/200 mg - sojalecitin hjälpämne; karbidopa (monohydrat) 54 mg aktiv substans; levodopa 200 mg aktiv substans; entakapon 200 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 50 mg/12,5 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 50 mg/12,5 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 50 mg/12,5 mg/200 mg - entakapon 200 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne; levodopa 50 mg aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 13,5 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare

Levodopa/Carbidopa/Entacapone STADA Arzneimittel AG 75 mg/18,75 mg/200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone stada arzneimittel ag 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa - filmdragerad tablett - 75 mg/18,75 mg/200 mg - levodopa 75 mg aktiv substans; entakapon 200 mg aktiv substans; sojalecitin hjälpämne; karbidopa (monohydrat) 20,25 mg aktiv substans - dekarboxylashämmare och comt-hämmare