Estron 0,02 mg/3 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

estron 0,02 mg/3 mg filmdragerad tablett

evolan pharma ab - drospirenon; etinylestradiol - filmdragerad tablett - 0,02 mg/3 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; laktos (vattenfri) hjälpämne; etinylestradiol 0,02 mg aktiv substans; drospirenon 3 mg aktiv substans - drospirenon och etinylestradiol

Estrelen 0,02 mg/3 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

estrelen 0,02 mg/3 mg filmdragerad tablett

evolan pharma ab - drospirenon; etinylestradiol - filmdragerad tablett - 0,02 mg/3 mg - drospirenon 3 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne; etinylestradiol 0,02 mg aktiv substans; laktos (vattenfri) hjälpämne - drospirenon och etinylestradiol

Ebilfumin Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

ebilfumin

actavis group ptc ehf - oseltamivir - influensa, människa - antivirala medel för systemiskt bruk, , neuraminidashämmare - behandling av influenzain patienter ett år och äldre som närvarande med symtom som är typiska för influensa, när influensavirus cirkulerar i samhället. ebilfumin är indicerat för behandling av barn som är yngre än 1 år under en pandemisk influensa utbrott (se avsnitt 5. 2 av sammanfattningen av produktens egenskaper). behandlande läkare bör ta hänsyn till patogenicitet som cirkulerar stam och den underliggande tillståndet hos patienten för att se till att det finns en potentiell nytta för barnet. förebyggande av influenzapost-exponering förebyggande av individer 1 år gamla eller äldre efter kontakt med en kliniskt diagnostiserad influensa fallet när influensavirus cirkulerar i samhället. lämplig användning av ebilfumin för förebyggande av influensa bör avgöras från fall till fall på grundval av de omständigheter och population som kräver skydd. i exceptionella situationer (e. i händelse av en obalans mellan cirkulerande och vaccin virusstammar, och i en pandemisk situation) säsongens förebyggande åtgärder kan

Tamiflu Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

tamiflu

roche registration gmbh - oseltamivir - influensa, människa - antivirala medel för systemiskt bruk, - behandling av influenzatamiflu är indicerat för vuxna och barn, inklusive fullgångna nyfödda barn som är närvarande med symtom som är typiska för influensa, när influensavirus cirkulerar i samhället. effekt har visats vid behandling påbörjas inom två dagar från första symtomen. förebyggande av influenzapost-exponering förebyggande av individer i ett år eller äldre efter kontakt med en kliniskt diagnostiserad influensa fallet när influensavirus cirkulerar i samhället. lämplig användning av tamiflu för förebyggande av influensa bör avgöras från fall till fall på grundval av de omständigheter och population som kräver skydd. i exceptionella situationer (e. i händelse av en obalans mellan cirkulerande och vaccin virusstammar, och i en pandemisk situation) säsongens förebyggande åtgärder kan övervägas i enskilda ett års ålder eller äldre. tamiflu är indicerat för efter exponering förebyggande av influensa hos spädbarn mindre än 1 års ålder under en pandemi-influensa utbrott. tamiflu är inte en ersättning för influ

Hevicain Spinal Tung 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

hevicain spinal tung 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

eql pharma ab, - bupivakainhydroklorid (monohydrat) - injektionsvätska, lösning - 5 mg/ml - bupivakainhydroklorid (monohydrat) 5,277 mg aktiv substans; glukosmonohydrat hjälpämne

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

mundipharma ab - flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat - inhalationsspray, suspension - 125 mikrogram/5 mikrogram/puff - formoterolfumaratdihydrat 5 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 125 mikrog aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne - formoterol och flutikason

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

mundipharma ab - flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat - inhalationsspray, suspension - 250 mikrogram/10 mikrogram/puff - flutikasonpropionat 250 mikrog aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 10 mikrog aktiv substans - formoterol och flutikason

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

mundipharma ab - flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat - inhalationsspray, suspension - 50 mikrogram/5 mikrogram/puff - etanol, vattenfri hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 5 mikrog aktiv substans; flutikasonpropionat 50 mikrog aktiv substans - formoterol och flutikason

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flutiform k-haler 50 mikrogram/5 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

mundipharma ab - flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat - inhalationsspray, suspension - 50 mikrogram/5 mikrogram/puff - flutikasonpropionat 50 mikrog aktiv substans; formoterolfumaratdihydrat 5 mikrog aktiv substans; etanol, vattenfri hjälpämne

Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

flutiform k-haler 125 mikrogram/5 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

mundipharma ab - flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat - inhalationsspray, suspension - 125 mikrogram/5 mikrogram/puff - etanol, vattenfri hjälpämne; flutikasonpropionat 125 mikrog aktiv substans; formoterolfumaratdihydrat 5 mikrog aktiv substans