Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone orion

orion corporation - levodopa, karbidopa, entakapon - parkinsons sjukdom - nervös sytem - levodopa/carbidopa/entacapone orion är indicerat för behandling av vuxna patienter med parkinsons sjukdom och motoriska fluktuationer i slutet-av-dos inte stabiliserats på levodopa /-dopadekarboxylas (ddc)-hämmare behandling.

Escitalopram Orion 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

escitalopram orion 10 mg filmdragerad tablett

orion corporation - escitalopramoxalat - filmdragerad tablett - 10 mg - escitalopramoxalat 12,77 mg aktiv substans; butylhydroxitoluen hjälpämne; butylhydroxianisol hjälpämne - escitalopram

Escitalopram Orion 15 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

escitalopram orion 15 mg filmdragerad tablett

orion corporation - escitalopramoxalat - filmdragerad tablett - 15 mg - butylhydroxianisol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; escitalopramoxalat 19,155 mg aktiv substans - escitalopram

Escitalopram Orion 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

escitalopram orion 20 mg filmdragerad tablett

orion corporation - escitalopramoxalat - filmdragerad tablett - 20 mg - butylhydroxianisol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; escitalopramoxalat 25,54 mg aktiv substans - escitalopram

Escitalopram Orion 5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

escitalopram orion 5 mg filmdragerad tablett

orion corporation - escitalopramoxalat - filmdragerad tablett - 5 mg - butylhydroxianisol hjälpämne; butylhydroxitoluen hjälpämne; escitalopramoxalat 6,385 mg aktiv substans - escitalopram

Memantin Orion 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

memantin orion 10 mg filmdragerad tablett

orion corporation - memantinhydroklorid - filmdragerad tablett - 10 mg - memantinhydroklorid 10 mg aktiv substans - memantin

Memantin Orion 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

memantin orion 20 mg filmdragerad tablett

orion corporation - memantinhydroklorid - filmdragerad tablett - 20 mg - memantinhydroklorid 20 mg aktiv substans - memantin

Atorvastatin Orion 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atorvastatin orion 10 mg filmdragerad tablett

orion corporation - atorvastatinkalciumtrihydrat - filmdragerad tablett - 10 mg - atorvastatinkalciumtrihydrat 10,84 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - atorvastatin

Atorvastatin Orion 20 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atorvastatin orion 20 mg filmdragerad tablett

orion corporation - atorvastatinkalciumtrihydrat - filmdragerad tablett - 20 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; atorvastatinkalciumtrihydrat 21,68 mg aktiv substans - atorvastatin

Atorvastatin Orion 40 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

atorvastatin orion 40 mg filmdragerad tablett

orion corporation - atorvastatinkalciumtrihydrat - filmdragerad tablett - 40 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; atorvastatinkalciumtrihydrat 43,359 mg aktiv substans - atorvastatin