Pantonycomed 20 mg Enterotablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pantonycomed 20 mg enterotablett

nycomed gmbh - pantoprazolnatriumseskvihydrat - enterotablett - 20 mg - pantoprazolnatriumseskvihydrat 22,57 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; mannitol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne - pantoprazol

Pantonycomed 40 mg Enterotablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pantonycomed 40 mg enterotablett

nycomed gmbh - pantoprazolnatriumseskvihydrat - enterotablett - 40 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; mannitol hjälpämne; pantoprazolnatriumseskvihydrat 45,1 mg aktiv substans - pantoprazol

Pantonycomed 40 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

pantonycomed 40 mg pulver till injektionsvätska, lösning

nycomed gmbh - pantoprazolnatriumseskvihydrat - pulver till injektionsvätska, lösning - 40 mg - pantoprazolnatriumseskvihydrat 45,1 mg aktiv substans - pantoprazol

Ciprofloxacin Nycomed 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ciprofloxacin nycomed 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

nycomed ab - ciprofloxacinlaktat - infusionsvätska, lösning - 2 mg/ml - ciprofloxacinlaktat 2,54 mg aktiv substans - ciprofloxacin

Furosemid Nycomed 20 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

furosemid nycomed 20 mg tablett

nycomed ab - furosemid - tablett - 20 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; furosemid 20 mg aktiv substans - furosemid

Furosemid Nycomed 40 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

furosemid nycomed 40 mg tablett

nycomed ab - furosemid - tablett - 40 mg - furosemid 40 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - furosemid

Furosemid Nycomed 500 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

furosemid nycomed 500 mg tablett

nycomed ab - furosemid - tablett - 500 mg - furosemid 500 mg aktiv substans - furosemid

Kalium retard Nycomed 750 mg Depottablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kalium retard nycomed 750 mg depottablett

nycomed ab - kaliumklorid - depottablett - 750 mg - kaliumklorid 750 mg aktiv substans - kaliumklorid

Ondansetron Nycomed 2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ondansetron nycomed 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

nycomed ab - ondansetronhydrokloriddihydrat - injektionsvätska, lösning - 2 mg/ml - ondansetronhydrokloriddihydrat 2,5 mg aktiv substans - ondansetron

Ondansetron Nycomed 4 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ondansetron nycomed 4 mg filmdragerad tablett

nycomed ab - ondansetronhydrokloriddihydrat - filmdragerad tablett - 4 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; sorbinsyra hjälpämne; ondansetronhydrokloriddihydrat 5 mg aktiv substans - ondansetron