Fucidin 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 2 % salva

leo pharma ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne - fusidinsyra

Fucidin 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 2 % salva

orifarm ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne - fusidinsyra

Fucidine 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidine 2 % salva

orifarm ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne - fusidinsyra

Fucidin 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 2 % salva

orifarm ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne - fusidinsyra

Fucidine 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidine 2 % salva

orifarm ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; cetylalkohol hjälpämne; ullfett (vattenfritt) hjälpämne - fusidinsyra

Fucidin 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 2 % salva

orifarm ab - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; cetylalkohol hjälpämne; ullfett (vattenfritt) hjälpämne

Fucidine 2 % Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidine 2 % salva

2care4 aps, - natriumfusidat - salva - 2 % - natriumfusidat 20 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne

Fucidin 30 mg/dm2 Salvkompress Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 30 mg/dm2 salvkompress

leo pharma ab - natriumfusidat - salvkompress - 30 mg/dm2 - natriumfusidat 30 mg aktiv substans; ullfett (vattenfritt) hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne - fusidinsyra

Fucidin 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 250 mg filmdragerad tablett

paranova läkemedel ab - natriumfusidat - filmdragerad tablett - 250 mg - natriumfusidat 250 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - fusidinsyra

Fucidin 250 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fucidin 250 mg filmdragerad tablett

orifarm ab - natriumfusidat - filmdragerad tablett - 250 mg - natriumfusidat 250 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - fusidinsyra