Betahistin Ebb 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 16 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistin Ebb 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 8 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betavert 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betavert 8 mg tablett

orifarm ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betavert 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betavert 16 mg tablett

orifarm ab - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans

Vertisan 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vertisan 8 mg tablett

medartuum ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Vertisan 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vertisan 8 mg tablett

hennig arzneimittel gmbh & co. kg - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Vertisan 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vertisan 16 mg tablett

hennig arzneimittel gmbh & co. kg - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistin Ebb 16 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 16 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 16 mg - betahistindihydroklorid 16 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistin Ebb 8 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistin ebb 8 mg tablett

ebb medical ab - betahistindihydroklorid - tablett - 8 mg - betahistindihydroklorid 8 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Betahistine STADA 24 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

betahistine stada 24 mg tablett

stada arzneimittel ag - betahistindihydroklorid - tablett - 24 mg - mannitol hjälpämne; betahistindihydroklorid 24 mg aktiv substans